Bauskas novada dome

Jaunumi


Vēl decembrī turpinās būvdarbi Bauskas pils tornī2018.12.17 Komentāri (0) Vēl decembrī turpinās būvdarbi Bauskas pils tornī

Bauskas pils apmeklētājiem kopš augusta nav pieejama Bauskas pils lielā torņa apskate. Šeit restaurācijas darbus veic SIA „Kaskāde 19”.   Restaurācijas projekta autori ir SIA „Arhitekts Ināras Caunītes birojs”, sadarbībā ar Čehu arhitektu Miloslavu Hanzlu, restauratoru Milošu Gavendu un būvinženieri Milošu Svobodu.

Pilsdrupu konservācijas 3.kārta ietver kādreizēja Livonijas ordeņa cietokšņa austrumu daļu, kur savulaik atradās ieeja cietoksnī. Cietokšņa galveno ieeju sargāja divi pusapaļi torņi - lielais un mazais. Torņi vairākos līmeņos bijuši savienoti. Lielais tornis savulaik pildīja ne tikai aizsardzības funkcijas, bet tas tika izmantots arī dzīvošanai. Lielā torņa pirmais stāvs bija pārsegts ar mucveida velvi, bet otrā stāva pārsegums veidots kā četrstūru zvaigžņu velve. Telpā bija kamīns, bet tam blakus arī krāsns. Lielā torņa augšējiem stāviem bija aizsardzības funkcija.  Kopš 18.gs. pils netika apdzīvota un pamesta sabrukumam.

 

Bez jumta esošais un visaptverošai laika apstākļu ietekmei atsegtais mūris ilglaicīgi tika pakļauts erozijai. Laika gaitā erozijai ir tendence paātrināties. Izskalojoties mūrjavai, mūris pakāpeniski brūk.  Oriģinālā substance tika bojāta arī neapdomīgo remontu dēļ. Lai arī oriģinālās substances zudumi ir apjomīgi, objekta kultūrvēsturiskās inventarizācijas un būvniecības tehniskās izpētes gaitā ir izdevies identificēt lielu daļu būves vēsturisko elementu un konstrukciju.

 

Kopš augusta darbi notiek galvenokārt  torņa pirmā stāva līmenī, veikta torņa sienu un sienās  esošo mūra kāpņu konservācija un pakāpienu atjaunošana, ar pagaidu konstrukciju apjumts pils lielā vārtu torņa apjoms.  Ja laika apstākļi atļauts, plānota sastatņu izbūve apkārt lielajam tornim.

 

Atjaunojot torņa jumtu, nostiprinot mūrus un izmantojot pils centrālajā tornī izveidotās ārējās galerijas, balkonus un torņa augšējās daļas šaujamlūkas, 2021.gada nogalē Bauskas pilī tiks piedāvāts jauns pakalpojums - Mūsas un Mēmeles sateces un Lielupes sākuma ainavas, kā arī pilsdrupu un tās iekļaujošo vaļņu un bastionu apskate visu gadu. Projekts „Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā”  Nr.5.5.1.0./17/I/002  tiek īstenots  sadarbībā ar Jelgavas un Dobeles novada pašvaldībām.  Tā rezultātā piecos dabas un kultūras mantojuma objektos tiks radīti deviņi dažādi pakalpojumi, kas 2023.gadā veicinās tūristu piesaisti šajās teritorijās.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attēlā: Būvsapulce. (no kreisās)  Ē.Pažemecks, M.Hanzls, M.Skanis, P.Zvaunis.

Ilze Tijone,
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

 

Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas