Bauskas novada dome

Jaunumi


Vecsaules pamatskolai top jauna zaļā klase2016.08.03 Komentāri (0) Vecsaules pamatskolai top jauna zaļā klase

Vecsaules pamatskola ir ar ļoti senu vēsturi. Tā nesen nosvinēja savu 165 gadu jubileju. Pašreiz skolā zinības apgūst 120 bērni, kuri katru brīvo brīdi izmanto aktivitātēm svaigā gaisā. Vecsaules pamatskolas apkārtnes teritorija ir 3 ha liela, lielāko daļu platības aizņem iekopti zālāji, puķu dobes un koki. Skolas pagalmā pirms vairākiem gadiem atradās Zaļā klase, kura bija skolotāju un skolnieku iemīļota mācību un atpūtas vieta. Diemžēl laika zobs nežēloja šo ēku un tā bija jānojauc.

Skolas padomes sēdē vecāki izteica ierosinājumu Zaļo klasi atjaunot no pašiem pamatiem. Tam bija vairāki argumenti. Zaļās klases izveidošana dos iespēju bērniem apgūt mācību vielu interesantākā, relaksējošākā un veselīgākā vidē. Savukārt  pedagogi varēs pilnveidot  nodarbības, mācību stundas un citas aktivitātes, tādējādi dažādojot mācību metodes pirmsskolas un vispārējās izglītības satura apguvē, kā arī attīstot bērnu vēlmi izglītoties svaigā gaisā, radot emocionālo labsajūtu. Zaļā klase dos iespēju organizēt arī dažādus pasākumus brīvā dabā.  Vēl ļoti svarīgs arguments Zaļās klases nepieciešamībai ir tas, ka bērni pēc stundām skolas pagalmā gaida autobusu un sliktos laika apstākļos nav kur patverties no nepatīkamā vēja, kā arī nokrišņiem. Tas rada risku bērniem saaukstēties.

Meklējot finanšu piesaistes iespējas, skolas vecāki lūdza palīdzību biedrībai „Domāsim, darīsim”, kuras viens no dibināšanas mērķiem ir Vecsaules pamatskolas estētiskās un fiziskās vides pilnveidošana. Biedrība iesniedza pieteikumu Bauskas novada pašvaldības izsludinātajā projektu konkursā „Mēs savam novadam”. Konkursā tika iegūti 1000 EUR celtniecības materiālu iegādei. Tā kā kopējais nepieciešamais finansējuma apjoms bija 1839, 49 eiro, tad papildus finansiālu atbalstu sniedza  z/s „Mežmārtiņi” saimnieki Viktors un Olita Spangeri 400 eiro apmērā un z/s „Mazvizbuļi” saimnieks Māris Mikainis 400 eiro apmērā. Lai varētu projektu realizēt 23. jūlijā tika organizēta pirmā talka Zaļās klases celtniecībai. Talkas dalībnieki ir gandarīti par to, ka Vecsaulē būs jauna celtne, kura sagādās prieku bērniem un pieaugušajiem, padarīs Vecsaules skolas teritoriju vēl skaistāku un sakoptāku.

Šo projektu realizējot, vēlamies piesaistīt arī iedzīvotāju interesi par skolu, notiekošajiem pasākumiem tajā, kā arī dot iespēju pašiem aktīvi līdzdarboties un organizēt izglītojošus un sportiskus pasākumus.

Skolotāja Sintija Vincūne Kolberga


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas