Bauskas novada dome

Jaunumi


Uzsākti grants ceļu pārbūves darbi Ceraukstes un Vecsaules pagastos2019.04.17 Komentāri (0) Uzsākti grants ceļu pārbūves darbi Ceraukstes un Vecsaules pagastos

Šomēnes uzsākti grants ceļu pārbūves darbi Ceraukstes un Vecsaules pagastos. Projekta „Bauskas novada pašvaldības grants ceļu pārbūve Ceraukstes pagastā” īstenošanai  saņemts Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums, savukārt grants ceļu pārbūve Vecsaules pagastā tiek veikta par pašvaldības budžeta līdzekļiem. Projektu mērķis ir atbalstīt investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību.

Abos projektos pārbūvejamie ceļa posmi ir ļoti sliktā stāvoklī, daudzviet izveidojušies iesēdumi un bedres. Ceļa sega zaudējusi nestspēju. Mainīga biezuma apaugums nomalēs traucē ūdens atvadi no ceļa, nav nodrošināts seguma šķērsslīpums. Esošā grāvju sistēma daudzviet ir aizaugusi ar krūmiem. Nav veidotas piemērotas nobrauktuves uz piegulstošajiem īpašumiem, caurtekas ir vizuāli sliktā stāvoklī, tikai daļēji pilda funkcijas.

 

Projektā „Bauskas novada pašvaldības grants ceļu pārbūve Ceraukstes pagastā” plānots veikt Bauskas novada Ceraukstes pagasta ceļa „Lidlauka iela – Lielzeltiņi”  posma izbūvi 0,415 km garumā un 7m platumā, grants ceļa “Griķu skola – Čugas – Dane”” posma pārbūvi 3,946 km garumā un grants ceļa “A7 – Ziedoņi – Kociņi - Bērzaiņi” posma pārbūvi 5,442 km garumā, tātad kopā atjaunot grants ceļa konstrukciju 9,388 km garā posmā ar platumu 3,50 m līdz 5,50 m, nodrošinot ūdens noteci no brauktuves. Lietus ūdeni paredzēts uztvert esošajos un projektējamajos sāngrāvjos vai ievalkās, caurtekās zem ceļa un nobrauktuvēm un meliorācijas drenāžas sistēmās.

 

Savukārt jaunais ceļa posms savienos Ceraukstes pagasta Janeiku ielu ar jaunbūvējamās Lidlauku ielas posmu Bauskas pilsētā, kurai paredzēts pieslēgums valsts nozīmes autoceļam A7. Lai nodrošinātu ūdens noteci no brauktuves, virsma paredzēta ar šķērskritumu 2,5%. Paredzēts izbūvēt salizturīgo slāni 50cm biezumā, virs tā uzklājot asfaltu.    

           

Projekta kopējās izmaksas 974 692,49 EUR, t.sk. būvniecības izmaksas 950 825,24 EUR, būvuzraudzības izmaksas 20 600,25 EUR, autoruzraudzības izmaksas 3 267 EUR. ELFLA finansējums – 696 567,31, Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējums – 278 125,18 EUR.

Būvdarbus plānots pabeigt līdz 2019.gada 30.novembrim, tos veiks SIA “VIONA”.

 

Otra projekta „Bauskas novada pašvaldības grants ceļu pārbūve Vecsaules pagastā” ietvaros plānots veikt Bauskas novada Vecsaules pagasta grants ceļu “Zvejnieki – Baltā muiža” pārbūvi 2,418 km garumā, “Leriķi –Lejkristi” pārbūvi 0,765 km garumā, “Vecsaules skola – Kārkli - Vekmaņi” pārbūvi 4,359 km garumā un “Kaģeni - Villeni - Kārkli” pārbūvi 2,318 km garumā, tātad kopā paredzēts atjaunot ceļa konstrukciju 9,86 km garā posmā ar platumu 3,50 m līdz 5,50 m, nodrošinot ūdens noteci no brauktuves.

 

Projekta kopējās izmaksas ir 1 895 313,71 EUR, t.sk. būvniecības izmaksas 1 868 210,31 EUR, būvuzraudzības izmaksas 23 594,40 EUR, autoruzraudzības izmaksas 3 509 EUR.

Būvdarbus plānots pabeigt līdz 2019.gada 30.jūlijam, tos veiks SIA “STRABAG”.

 

 

 

 

 

Jolanta Kalinka,
projektu vadītāja


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas