Bauskas novada dome

Jaunumi


2014.07.22 Komentāri (0) Uzsāks Kalna un Zaļās ielas rekonstrukcijas darbus


Līgums par būvniecības darbu veikšanu Kalna un Zaļajā ielā Bauskas pilsētā parakstīts 22.jūlijā. Bauskas novada pašvaldības tranzīta ielas-Kalna un Zaļā iela ir valsts galvenā autoceļa A7 „Rīga-Bauska-Lietuvas robeža (Grenctāle) 3.105 km garš posms, kurš  ir sliktā stāvoklī un rada draudus satiksmei.

Atklātā konkursa „Kalna ielas un Zaļās ielas seguma periodiskā uzturēšana”, saskaņā ar iepirkuma komisijas 2014.gada 7.jūlija lēmumu, līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA „STRABAG”, līguma summa EUR 998 803.85 (t. sk. PVN). Iepirkumam „Kalna ielas un Zaļās ielas seguma periodiskās uzturēšanas būvuzraudzība”, saskaņā ar iepirkuma komisijas 2014.gada 9.jūlija lēmumu, līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA „FIRMA L4”, līguma summa EUR 21 438,78 (t.sk. PVN).

 Būvniecības darbi tiks uzsākti  pēc nepieciešamās dokumentācijas (būvniecības darbiem) sagatavošanas no būvnieka puses un pasūtītāja apstiprināšanas.
     Realizējot būvdarbu izpildi Kalna un Zaļā ielā, būvuzņēmējs veiks satiksmes organizēšanu atbilstoši satiksmes organizācijas projektam, kurā tiks iekļautas standarta  un ārkārtas situācijām sagatavotas un saskaņotas kustības organizāšanas shēmas atbilstoši MK noteikumiem. Apbraucamie ceļi darbu laikā nav plānoti, satiksme tiks nodrošināta pa rekonstruējamo ielu.
      Ņemot vērā, ka  Kalna iela un Zaļā iela ir ar lietu transporta intensitāti, noslogotu satiksmi var veidoties sastrēgumi, kustība tiks apgrūtināta. Autovadītājiem būs jārēķinās ar remontdarbiem šajā tranzīta ielas posmā.  

Galvenās projekta aktivitātes:
• asfalta seguma rekonstrukcija 29 721¬2;
• lietus ūdens kanalizācijas pievada izbūve 60m;
• kanalizācijas kolektora izbūve 45 m;
• gājēju pārejas L tipa apgaismojums, LED lampām 8 gab.;
• luksofori 8 gab.;
• gājēju drošības barjeras 480 m,
• apzaļumošana 2000 m2;
 ceļa drošīnas barjeras 300 m

 
Projekta kopējās izmaksas:                                    EUR 1 020 242,63
LR Satiksmes ministrijas finansējums:                       EUR   498 000,00
Aizņēmuma Valsts kasē:                                         EUR   417 794,00
Bauskas novada pašvaldības 2014.gada budžeta:       EUR   104 449,63
 
Projekta īstenošanas laiks: 22.07.2014. – 15.05.2015., skatoties pēc laika apstākļiem,  ir paredzētas 110 dienas neskaitot tehnoloģisko pārtraukumu.
Projekts: „Kalna ielas un Zaļās ielas seguma periodiskā uzturēšana”
(Līguma Nr.BNA 2014/033)
 
Darbības programma: „Valsts budžeta valsts autoceļu fonda programma”

 
Projekta vadītājs: Laima Berga
Kontaktinformācija: tālr. 371 20283888, e-pasts: laima.berga@bauska.lv

 


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas