Bauskas novada dome

Jaunumi


Svinīgi atklāta restaurētā klēts un ratnīca dzejnieka V.Plūdoņa muzejā Komentāri (0) Svinīgi atklāta restaurētā klēts un ratnīca dzejnieka V.Plūdoņa muzejā

Viļa Plūdoņa muzejā Bauskas novada Ceraukstes pagasta “Lejeniekos” ar folkloras kopas "Laukam pāri" skanīgajiem priekšnesumiem un iesaistīto speciālistu godināšanu 23. augustā atklāja atjaunoto klēti un ratnīcu.

Sarīkojumā tika godināta V.Plūdoņa muzeja vadītāja Elīna Kūla-Braže, Bauskas muzeja direktore Baiba Šulce, projektu vadītāja Jolanta Kalinka, būvniecības uzņēmuma „Warss+” pārstāvis Matīss Markovskis, klēts restaurācijas un atjaunošanas autoruzraugs Ēriks Cērpiņš un ratnīcas restaurācijas autoruzraugs Ināra Caunīte, izpētes un rekonstrukcijas projekta autore Ina Līne.  Pasākumā piedalīties nevarēja būvuzraugs Raimonds Bretšneiders. 

Jau no plkst.12 interesenti varēja izzināt rudzu maizes cepšanas tradīcijas muzeja saimniecības ēkā, ko svinīgajā pasākumā vēl siltu dāvināja novada domes priekšsēdētājam Raitim Ābelniekam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


V. Plūdoņa muzejā jau 2013.gadā tika veikta arhitektoniskā izpēte ar mērķi izstrādāt kūts un klēts restaurācijas programmu. Izpēte kļuva par aizsākumu muzeja sakārtošanai, savedot tehniskā kārtībā katru no vēsturiskajai apbūvei piederīgajām celtnēm un atjaunojot vēsturiskās viensētas ainaviskās un kultūras vērtības.

Kūts, kas tiek dēvēta par ratnīcu, un klēts ēkas līdz mūsdienām bija saglabājušās nepilnā apjomā. Kūts savulaik bijusi apjomīgākā saimnieciskās apbūves celtne sētā. Laika gaitā tā bija zaudējusi abos galos piebūvētos šķūņus.

Klēts celta 1879.gadā. Lielākos pārveidojumus klēts ēka piedzīvoja, kad tika nojaukts vāgūzis un pusgraudnieka klētis, kuras atradās zem viena jumta. Līdz mūsdienām bija saglabājusies apmēram trešdaļa no sākotnējās ēkas apjoma.

Abas saimnieciskās ēkas bija ne vien zaudējušas daļu no saviem sākotnējiem apjomiem, bet arī padomju laiku periodā lietotas saimnieciskiem mērķiem, tāpēc līdz mūsdienām nonākušas sliktā tehniskā un vizuālā stāvoklī.

2014.gadā tika izstrādāts būvprojekts ratnīcas restaurācijai un 2015.gadā – klēts restaurācijas un atjaunošanas būvprojekts, paredzot arī zudušās daļas atjaunošanu. Līgums ar būvnieku SIA “Warss+” par ēku restaurāciju tika noslēgts 2016.gada 27.oktobrī, savukārt darbi uzsākti šī gada janvārī.


Projektā “Viļa Plūdoņa muzeja klēts restaurācija un atjaunošana” ir atjaunota arī zudusī klēts daļa.

Būvniecības laikā tika atjaunoti pamati, nomainīti bojātie un deformētie akmeņi, restaurētas un atjaunotas sienu un karkasa konstrukcijas, grīdas, griesti un durvis. Izveidota ēkas apdare, uzstādīta zibensaizsardzības sistēma un veikti citi darbi.

Pašlaik ir uzsākta ekspozīcijas veidošana klētī atbilstoši tās telpu iekārtojumam un funkcijām V. Plūdoņa dzīves laikā – saimnieka un pusgraudnieka klētīs un vāgūzī.

Projekta kopējās izmaksas sastāda 100 987,43 eiro. Eiropas Lauksaimniecības Fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums ir 45 000 eiro un Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējums – 55 987,43 eiro.


Projektā “Viļa Plūdoņa muzeja ratnīcas restaurācija” ir rekonstruēts griestu pārsegums, restaurēta ēkas fasāde, atjaunojot aizbūvēto durvju ailu, likvidējot izbūvētās logu ailas un atjaunojot ēkas sākotnējo apdari – balsinājumu ar logailu, stūra rustu un cokola dekoratīvo krāsojumu. Projektā maksimāli autentiskā izskatā nomainīti logi un durvis, rekonstruēta ēkas instalācija, stiprināti pamati, izveidots ķieģeļu grīdas klājums, ierīkota drenāža un veikti citi darbi.

Projekta kopējās izmaksas sastāda 102 276,47 eiro. No tiem ELFLA līdzfinansējums ir 45 000,00 eiro, savukārt Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējums – 57 276,47 eiro.

Ratnīcā plānots izvietot ekspozīciju par saimniecību „Lejeniekos” V. Plūdoņa dzīves laikā. Iesaistoties projektu konkursos, muzejs ir saņēmis finansiālu atbalstu 3100 eiro apmērā no Latvijas Valsts mežu atbalstītās Zemgales kultūras programmas, savukārt no Valsts kultūrkapitāla fonda 3500 eiro muzeja eksponātu restaurācijai un ekspozīcijas iekārtošanai klētī un ratnīcā.

Ekspozīcijas klētī un kūtī tiks atvērtas apmeklētājiem 2017. gada rudenī.


Lai glābtu dzejnieka Viļa Plūdoņa mājas no bojāejas, jau 1959.gadā tās iekļāva memoriālo māju sarakstā. Līdz 1966.gadam „Lejenieki” bija apdzīvoti, un 1966.gada 5.jūnijā tika atklāta pirmā Vilim Plūdonim veltītā ekspozīcijas istaba. Divus gadus vēlāk “Lejeniekiem” piešķīra oficiālu memoriālā muzeja statusu.

Muzejs sastāv no dzīvojamās mājas un virknes saimnieciska rakstura celtņu, kas kopā veido tipisku Zemgales viensētas apbūves kompleksu. Ansamblis ir valsts nozīmes kultūras vēstures piemineklis ar lielu kultūrvēsturisko nozīmīgumu un ir publiski pieejams.

VAIRĀK FOTOATTĒLU ŠEIT!

Zane Gorškova,
sabiedrisko attiecību speciāliste
Bauskas novada administrācija

 

 

 


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas