Bauskas novada dome

Jaunumi


2017.03.15 Komentāri (0) SOCIĀLO UN VESELĪBAS LIETU KOMITEJA Sēdes darba kārtība

2017.gada 15.martā plkst.10

 1. Par saistošajiem noteikumiem “Par Bauskas novada pašvaldības stipendiju piešķiršanu”. 
  Ziņo: I.Ruhocka
 2. Par finansējuma piešķiršanu biedrības “Latvijas Multiplās sklerozes asociācija” Bauskas nodaļas projekta realizācijai. 
  Ziņo: I.Kubliņa
 3. Par finansējuma piešķiršanu biedrībai “Invalīdu sporta un rehabilitācijas biedrība “Bauska” projekta realizācijai. 
  Ziņo: I.Kubliņa
 4. Par nolikuma “Par krīzē nonākušu personu īslaicīgu izmitināšanu pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpās Kūdra 1- 8, Vecsaules pagastā, Bauskas novadā” atzīšanu par spēku zaudējušu. 
  Ziņo: I.Kubliņa

KOMITEJAS  PRIEKŠSĒDĒTĀJS                          J.LANDORFS


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


  Citas ziņas