Bauskas novada dome

Jaunumi


2020.02.12 Komentāri (0) Sociālo, izglītības, kultūras un sporta lietu komitejas sēdes darba kārtība

2020.gada 12.februārī plkst.15.00
Uzvaras iela 1, Bauska

1. Par grozījumu Bauskas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādes “Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola” 2010.gada 28.janvāra nolikumā Nr.3.
Ziņo: B.Grantiņa
2. Par izmaiņām Pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāvā.
Ziņo: B.Šumina
3. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2019.gada 28.novembra lēmumā “Par pašvaldības budžeta finansēto izglītības iestāžu darbinieku amatu sarakstiem”.
Ziņo: A.Naumane
4. Par finansējuma piešķiršanu biedrības “Invalīdu sporta un rehabilitācijas biedrība “BAUSKA”” projekta realizācijai.
Ziņo: D.Romanovska
5. Par nedzīvojamo telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā invalīdu sporta un rehabilitācijas biedrībai “BAUSKA”.
Ziņo: E.Upīte
6. Par finansējuma piešķiršanu Intai Liepai.
Ziņo: L.Rimševica
7. Par finansējuma piešķiršanu Lidijai Martinkenai.
Ziņo: L.Rimševica
8. Par finansējuma piešķiršanu Ilzei Cielavai.
Ziņo: L.Rimševica
9. Par finansējuma piešķiršanu Bauskas novada sportistiem dalībai Pasaules un Eiropas čempionātā ūdens motosportā “Formula Future” laivu klasē.
Ziņo: L.Rimševica
10. Par Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas pils muzejs” darbības un attīstības stratēģijas 2020. - 2025.gadam saskaņošanu.
Ziņo: R.Garklāva
11. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2019.gada 28.novembra lēmumā “Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar biedrību “Latvijas Sarkanais Krusts”.
Ziņo: E.Grigorjeva

Komitejas priekšsēdētāja: K.Andreika


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas