Bauskas novada dome

Jaunumi


2020.01.15 Komentāri (0) Sociālo, izglītības, kultūras un sporta lietu komitejas sēdes darba kārtība

2020.gada 15.janvārī plkst.15.00

1.Par Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes “Mežotnes sākumskola” attīstības plāna 2020.- 2022.gadam saskaņošanu.
Ziņo: D.Lapkovska
2.
Par Bauskas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādes “Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sports skola” attīstības plāna 2020.- 2024.gadam saskaņošanu.
Ziņo: B.Grantiņa
3.
Par pašvaldības dalību biedrībā “Latvijas Peldēšanas federācija”.
Ziņo: B.Grantiņa
4.
Par grozījumiem Bauskas novada domes 2019.gada 29.novembra lēmumā “Par pašvaldības budžeta finansēto izglītības iestāžu darbinieku amatu sarakstiem”.
Ziņo: M.Bauvare
5.
Par finansējuma piešķiršanu starptautiskā mūsdienu etniskās un vēstures rekonstrukcijas festivāla “Zobens un Lemess” organizēšanai.
Ziņo: J.Dūmiņš
6.
Par finansējuma piešķiršanu mūzikas un mākslas festivāla “Vivat Curlandia!” organizēšanai.
Ziņo: J.Dūmiņš
7.
Par finansējuma piešķiršanu festivāla “Country Bauska 2020” organizēšanai.
Ziņo: J.Dūmiņš

Komitejas priekšsēdētāja: K.Andreika


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas