Bauskas novada dome

Jaunumi


2018.06.13 Komentāri (0) Sociālo, izglītības, kultūras un sporta lietu komitejas sēde

 

Bauskas novada dome

SOCIĀLO, IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA  LIETU KOMITEJA
Sēdes darba kārtība

2018.gada 13.jūnijā plkst.15

 

1. Par Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas organizēto nometņu darbības saskaņošanu.
Ziņo: B.Grantiņa
2. Par Īslīces pamatskolas direktoru.
Ziņo: M.Bauvare
3. Par grozījumu Bauskas novada domes 2010.gada 28.oktobra saistošajos noteikumos Nr.27 „Par kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem”.
Ziņo: M.Bauvare
4. Par finansējuma piešķiršanu Veltai Brucei.
Ziņo: L.Rimševica
5. Par finansējuma piešķiršanu Mārtiņam Podžum.
Ziņo: L.Rimševica
6. Par finansējuma piešķiršanu Jānim Podžum.
Ziņo: L.Rimševica
7. Par finansējuma piešķiršanu Intai Liepai.
Ziņo: L.Rimševica
8. Par finansējuma piešķiršanu Bauskas novada LBL-2 basketbola komandai.
Ziņo: L.Rimševica
9. Par finansējuma un transporta piešķiršanu florbola komandai “Bauska”.
Ziņo: L.Rimševica
10. Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas novada Sociālais dienests” nolikumā.
Ziņo: A.Melderis
11. Par finansējuma piešķiršanu invalīdu sporta un rehabilitācijas biedrībai “Bauska” projekta realizācijai.
Ziņo: A.Melderis
12.Par nedzīvojamo telpu Dārza ielā 12B, Bauskā patapinājuma līguma atjaunošanu ar biedrību “Bauskas invalīdu biedrība”.
Ziņo: A.Melderis
13.Par nedzīvojamo telpu Dārza ielā 12B, Bauskā patapinājuma līguma atjaunošanu ar biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” Bauskas komiteju.
Ziņo: A.Melderis

 

Komitejas priekšsēdētāja                                                        K.Andreika


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas