Bauskas novada dome

Jaunumi


Restaurēta Lodinga zirgu staļļa fasāde2018.10.09 Komentāri (0) Restaurēta Lodinga zirgu staļļa fasāde

5.oktobrī svinīgi tika atklāta restaurētā Bauskas muzeja ēkas Kalna ielā 6A atjaunotā fasāde. Pasākumā bija pulcējušies gan pašvaldības vadība ,būvdarbu veicējs SIA „Kvintets M”, fasāžu mākslinieciskās izpētes veicēja Ina Līne, restaurators Dainis Bruģis, renovācijas būvprojekta izstrādātāja SIA „ Komunālprojekts Jelgava” pārstāvji, Bauskas muzeja darbinieki un citi baušķenieki. Bauskas muzeja direktore Baiba Šulce pateicās visiem, kas ieguldījuši savu darbu un zināšanas, lai mūsu vecpilsēta atgūtu vēl vienu skaistu un ļoti īpašu ēku.

Kopumā pašvaldība ēkas fasādes Kalna ielā 6A restaurācijai iepirkuma rezultātā piešķīrusi vairāk kā 84 tūkstošus eiro.

Darbu rezultātā nomainīts ēkas jumta segums, notekrenes un notekcaurules, saglabājot vēsturiskos stiprinājuma elementus, trūkstošos izkaļot no melnā metāla atbilstoši vēsturiskajam izskatam un gabarītiem. Veikta arī ēkas fasāžu tīrīšana, renovācija, kaļķa apmetuma atjaunošana, ķieģeļu mūrējuma izšuvošana, krāsošana ar kaļķa krāsu, zudušo dekoratīvo detaļu atjaunošana, būvgaldniecības elementu – logu, durvju restaurācija un izgatavošana pēc vēsturiskā parauga. Ēkas dekoratīvās detaļas tika re-konstruētas pēc vēsturiskās fotogrāfijas. Ēkas pievilcība atklājas ar īpašām detaļām visā fasādē. Līdzīgas ēkas Bauskas vecpilsē-tā nav.

Kā atzina būvniecības uzņēmuma vadītājs Ainārs Marinskis, šis darbs pilnībā atšķīrās no visiem iepriekš darītajiem. Nācās saskarties ar pavisam citu darba specifiku, arī daudz mācīties.

Ielūkojoties ēkas vēsturē – 19. gadsimta beigās šeit atradās viesnīca „St. Petersburg” un tai līdzās esošo gruntsgabalu iegādā-jās alus brūža īpašnieks Johans Teodors Lodings (1841-1910). Pagalmā esošā ēka uzcelta 1901. gadā kā viesnīcas zirgu staļļi un divi dzīvokļi. Tā ir piemērs vienam no eklektikas stila formālajiem virzieniem –„ķieģeļu stilam”. 

Latvijas Brīvvalsts laikā tagadējā muzeja ēkā bija „Kurzemes viesnīcas”, darbojās Bauskas Patērētāju biedrība un veikals, pagalma ēkā darbojās D. Bērmana iebraucamā vieta „Pie Mārtiņa”. Pirms kara pagalmā tika tirgota un pieņemta labība un citas sēklas. Viesnīcas sētā notika arī lopu tirdzniecība, bet daļa ēkas jau tolaik, iespējams, tika pielāgota garāžu vajadzībām.

20. gadsimta 40. gados, padomju varas apstākļos, ēka kļuva par pašvaldības īpašumu. 1947. gadā tika izstrādāts projekts cel-tnes pārbūvei, ēkas pirmo stāvu pilnībā pielāgojot garāžām un noliktavai. Padomju laikā ēku lietojusi un apsaimniekojusi Bauskas rajona Patērētāju biedrība. Kopš 1990. gada gan pret Kalna ielu vērsto, gan pagalma ēku apsaimnieko Bauskas mu-zejs. Pēc Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanas Kalna iela 6A pirmā stāva telpas tika izīrētas vairākiem uzņēmējiem –Kopš 2007. gada telpas vairs netiek izīrētas, un tās izmanto Bauskas muzejs.

Andra Matuļenko, sabiedrisko attiecību speciāliste

 

 


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas