Bauskas novada dome

Jaunumi


Projektu konkursa „MĒS SAVAM NOVADAM 2019” ietvaros tiks īstenoti divpadsmit projekti2019.05.02 Komentāri (0) Projektu konkursa „MĒS SAVAM NOVADAM 2019” ietvaros tiks īstenoti divpadsmit projekti

Bauskas novada pašvaldība šī gada martā izsludināja projektu konkursu „Mēs savam novadam 2019”. Paredzētais finansējums projektu īstenošanai 10 000 EUR. Projekta mērķis ir veicināt sabiedrībai nepieciešamu, sabiedriski nozīmīgu projektu un pasākumu īstenošanu Bauskas novada teritorijā, uzlabojot dzīves kvalitāti novada iedzīvotājiem, kā arī veicināt atbildību par savas dzīves vides un dzīves kvalitātes uzlabošanu un attīstīt sadarbību starp pašvaldību, nevalstiskajām organizācijām un uzņēmējiem.

 

Projektu konkursā tika iesniegti 17 projektu pieteikumi. Komisijai izvērtēšanas rezultātā izvirzot un Bauskas novada domei pieņemot lēmumu par finanšu līdzekļu piešķiršanu nevalstiskajām organizācijām, šajā gadā tika atbalstītas 12 dažādas projektu idejas.

 

Izvērtēšanas komisija informē, ka sākotnēji viens no atbalstāmajiem konkursa projektiem bija arī biedrības „Kopdaris” projekts „Audiogrāmata „Vilis Plūdons. Mazā Anduļa pirmās bērnības atmiņas””, kurš kopvērtējumā ierindojās 12. vietā un nevarēja saņemt pieprasīto finansēju pilnā apmērā. Šī apsvēruma dēļ, biedrība no projekta īstenošanas atteicās, sniedzot iespēju saņemt biedrības piešķirto finansējumu nākamajam projektam ar augstāko punktu skaitu. Līdz ar to atbalstāmo projektu sarakstam pievienojas biedrība „Īslīces sieviešu klubs „Rītausma”” ar pieteikto projektu „Aktīvā atpūta sakoptā vidē”.

 

Projektu konkursa “Mēs savam novadam 2019” atbalstīto projektu saraksts:

Nr.p.k.

Projekta īstenošanas vieta

Projekta nosaukums

Iesniedzējs

Projekta mērķis

Projekta vadītājs

1.

Bauska

Projekts: "Baznīcas dārzs"

Biedrība "Bauskas vecpilsēta"

Mērķis ir sakopt Bauskas Sv.Gara baznīcas dārzu un izstrādāt vienotu teritorijas labiekārtojuma un apstādījumu koncepciju.

Ieva Bronko-Pastore

2.

Vecsaule

Projekts: "Novērtē, izbaudi un izjūti dabas skaistumu Mednieku mājā "Gulbji""

Biedrība "Vecsaules pagasta mednieku klubs"

Mērķis - vieta dabas baudīšanai, kopā būšanai, saliedētības pasākumi, vēstures mantojuma baudīšana, miera un klusuma baudīšana

Ivars Brazauskis

3.

Bauska

Projekts: "Uzplaukšana"

Biedrība "Meistars Gothards"

Mērķis - izveidot lielformāta vides objektu "Rožu sienu" kā dāvanu savai pilsētai Bauskai 410.gadskārtā.

Lolita Zelča

4.

Bauska

Projekts: "Krieviņu Saieti “Ražas svētki Bauskas pilī 2019"

Biedrība "BM studio"

Mērķis ir iedibināt jaunu tradīciju-Krieviņu kultūras atdzimšanai un tradīciju stiprināšanai veltītu festivālu ar kultūr-atropoloģisko ievirzi-neliels lasījumu bloks, tradīciju izkopšanas bloks un gastronomiskais bloks.

Dmitrijs Ščegoļevs

5.

Bauska

Projekts: "Pirmā pirmdiena"

 Biedrība "Bauskai un mūzikai"

Mērķis ir nodrošināt iespēju saturīgi un izzinoši pavadīt pirmo skolas dienu, izjust tās nozīmību katrā ģimenē, piedalīties muzikāli mākslinieciskā mijiedarbības procesā, akcentējot mūsu pilsētas Bauskas 410 gadi un novada bagātā un daudzveidīgā vēsturiskā mantojuma dažādību.

Diāna Siliņa

6.

Vecsaule

Projekts: "Teritoriju labiekārtošana-Tualetes un informācijas stendi Vecsaules Ev.Lut. draudzes kapos"

Vecsaules Evaņģēliski Luteriskā draudze

Mērķis ir labiekārtot publiski pieejamas teritorijas, sabiedriski nozīmīgu aktivitāšu īstenošanai Vecsaules Ev.Lut. draudzes kapos.

Rasma Maldute

7.

Īslīce

Projekts: "Darīsim kopā!"

Biedrība "Stīgas ED"

Mērķis - veicināt skolas darbinieku, vecāku un bērnu aktivitāti un atbildību par savas dzīves vides kvalitāšu uzlabošanu, iesaistoties sabiedrībai derīgā darbā, labiekārtojot apkārtējo vidi.

Egita Dreimane

8.

Gailīši

Projekts: "Piknika galdiņu izveidošana Uzvaras "Akmens parkā""

Biedrība "Veselīga dzīvesveida skola"

Mērķis ir nodrošināt pilnvērtīgas un drošas brīvā laika pavadīšanas iespējas, rosinot iedzīvotājus aktīvi atpūsties un ievērot veselīgu, pilnvērtīgu dzīvesveidu.

Eva Mustermane

9.

Bauska

Projekts: "Foto rāmis "PASTKARTE NO BAUSKAS""

Biedrība "Bauskas sākumskolas padome"

Mērķis ir dažādot brīvā laika pavadīšanas veidu ar iespēju uzņemt foto īpašā "Pastkarte no Bauskas" rāmī, kas būtu lieliska dāvana Bauskai tās 410.gades jubilejā.

Sanita Slaktere

10.

Bauska

Projekts: "Trejupes tramvajs"

Biedrība "Latvijas attīstības institūts"

Mērķis ir radīt koptu un labiekārtotu vidi Bauskas Pilskalna apkārtnes iedzīvotājiem Mūsas upes labajā krastā - ar pontona palīdzību labiekārtojot peldvietu un nodrošinot arī regulāru sadzīves gružu savākšanu un šķirošanu Mūsas peldvietās šajā rajonā.

Ansis Bogustovs

11.

Vecsaule

Projekts: "Zaļā dzīvesveida ABC"

NVO Biedrība "Domāsim, darīsim"

Mērķis - āra intelektuālo un kustību spēļu inventāra izgatavošana, lai veicinātu āra pieredzes izglītību un piedzīvojumu terapiju.

Sarmīte Zandere

12.

Īslīce

Projekts: "Aktīvā atpūta sakoptā vidē"

Biedrība "Īslīces sieviešu klubs "Rītausma""

Mērķis - uzstādīt trīs āra tenažierus un popularizēt sporta nodarbības svaigā gaisā, sadarbojoties ar vietējiem iedzīvotājiem.

Aiga Baltalksne

 

Vēlam veiksmi projektu īstenošanā un atgādinām, ka projektu atskaites par izlietotajiem līdzekļiem jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 2019.gada 20.decembrim.


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas