Bauskas novada dome

Jaunumi


Plāno uzlabot Gailīšu, Jaunsaules un Ozolaines bibliotēku infrastruktūru2017.06.26 Komentāri (0) Plāno uzlabot Gailīšu, Jaunsaules un Ozolaines bibliotēku infrastruktūru

Interreg V-A Latvijas Lietuvas Pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam ietvaros ir uzsākta projekta „Biznesa bibliotēku potenciāla attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai pašvaldībās” realizācija. Projekta vadošais partneris ir Pasvales rajona pašvaldība, projekta partneris - Bauskas novada pašvaldība.

Projekta mērķis – uzņēmējdarbības vides attīstība Bauskas un Pasvales pārrobežu reģionos, īstenojot pasākumus, kas mudinātu bērnus un jauniešus uzsākt un attīstīt jaunas biznesa idejas ar pārrobežu raksturu.

Plānotās aktivitātes:

 1. uzlabot uzņēmējdarbības uzsācēju atbalsta vidi Bauskas un Pasvales pārrobežu reģionos;
 2. mudināt bērnus un jauniešus attīstīt jaunas pārrobežu reģionu biznesa idejas izmantojot inovatīvus biznesa modeļus;
 3. pārrobežu mentoru sadarbības tīkla izveide;
 4. jaunu uzņēmējdarbības atbalsta pakalpojumu izveide;
 5. biznesa bibliotēku infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai.

Inovatīvā pieeja – ieguvumi no pārrobežu reģionu sadarbības :

 1. interešu izglītības iespēju radīšana skolas vecuma bērniem uzņēmējdarbības domāšanas, zināšanu un prasmju pilnveidei;
 2. biznesa simulācijas programmas “Jaunie uzņēmēji bez robežām” ieviešana, lai veicinātu pārrobežu biznesa ideju attīstību bērnu un jauniešu vidū;
 3. mentoru tīkla izveide pārrobežu reģionos atbalsta sniegšanai pie biznesa idejām strādājošajām bērnu un jauniešu komandām;
 4. pašvaldību bibliotēku izveidošana par uzņēmējdarbības atbalsta centriem, kas veicinās jauniešus veidot uzņēmumus ar pārrobežu raksturu;
 5. pilnveidota sadarbība starp biznesa atbalsta bibliotēkām pārrobežu reģionos, kā arī skolēnu uzņēmējdarbības prasmju kapacitātes celšana.

Finansējuma sadalījums: ERAF finansējums 85% jeb 319 532,26 EUR, valsts līdzfinansējums 5% jeb 18 796,02 EUR un pašvaldības līdzfinansējums 10% jeb 37 592,03 EUR.       

Projektu paredzēts realizēt līdz 2019. gada februārim.

Pirmās plānotās aktivitātes projekta ietvaros – Gailīšu pagasta bibliotēkas, Jaunsaules bibliotēkas un Ozolaines bibliotēkas infrastruktūras uzlabošana.

21. jūnijā veiksmīgi noritēja Vadības grupas tikšanās Pasvalē, kur tika noskaidroti svarīgākie jautājumi par bērnu un jauniešu uzņēmējdarbības veicināšanas programmas izveidi un metodoloģijas izstrādi, izvirzītas trīs neformālas uzņēmējdarbības izglītības programmas ieviešanai projektā un apspriestas citas plānotās aktivitātes projekta ietvaros.

Bauskas novada pašvaldībai ir veiksmīga pieredze saistībā ar uzņēmējdarbības attīstību tieši jauniešu vidū. Iesaistoties iepriekšējā Bauskas Biznesa bibliotēkas projektā Business Bag, skolēni ieguva gan teorētiskās zināšanas par uzņēmuma ideju rašanos, uzņēmējdarbību un ar to saistītām darbībām, gan arī attīstīja savas uzņēmējspējas, strādājot skolēnu mācību uzņēmumā, veidojot savas galda spēles.

Iesaistoties inovāciju nometnē Biržos, skolēni lieliski pavadīja laiku, izstrādājot savas biznesa idejas, veidojot sadarbību starp latviešu - lietuviešu skolēniem.

Skolēni ir atzinuši, ka šī pieredze ir vērtīga un nepieciešama, jo attīsta caurviju kompetences, piemēram, jaunradi, uzņēmējspējas, pašiniciatīvu, sadarbību.

Iveta Balcere, projektu vadītāja 


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


  Citas ziņas