Bauskas novada dome

Jaunumi


Paziņojums ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojuma  iesniegšanu2017.06.08 Komentāri (0) Paziņojums ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojuma iesniegšanu

Paziņojums par esošās infrastruktūras paplašināšanas

sadzīves atkritumu apglabāšanas poligona „Grantiņi”

Bauskas un Iecavas novadā

ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojuma

iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā

 

Paredzētā darbība ir esošās infrastruktūras paplašināšana sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā “Grantiņi”, Iecavas novadā un Bauskas novada Codes pagastā.

Paredzētās darbības ierosinātājs:  SIA “Vides serviss” (reģ. Nr. 43603000807), adrese: Salātu iela 7a, Bauska, Bauskas novads, LV-3901.

Informācija par IVN procedūru: Vides pārraudzības valsts biroja Lēmums Nr.237 „Par ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu esošās infrastruktūras paplašināšanai sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā “Grantiņi” pieņemts 2016. gada 26. augustā, IVN programma izsniegta 2016.gada 25. oktobrī. Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas laiks no 2016.gada 7. septembra līdz 2016.gada 7. oktobrim. Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas laiks no 2017. gada 3. marta līdz 2017. gada 3. aprīlim. Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sapulces tika organizētas 2017. gada 15. martā plkst. 17:00 SIA "Vides serviss" telpās, Bauskā un tajā pašā dienā plkst. 19:00 Iecavā, Iecavas mūzikas un mākslas skolas mazajā zālē.

Aktuālā ziņojuma versija iesniegta Vides pārraudzības valsts birojā 2017. gada 7. jūnijā.

Ar Ziņojumu var iepazīties Bauskas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.bauska.lv

Ziņojuma sagatavotāja: SIA „Geo Consultants” (reģ.Nr. 40003340949), adrese: Olīvu iela 9, Rīga, LV-1004.

Ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojums pieejams un Ziņojuma pielikumi pieejami ŠEIT.


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas