Bauskas novada dome

Jaunumi


Pašvaldības speciālisti iepazīstās ar ēku siltināšanas pieredzi Lietuvā2019.10.24 Komentāri (0) Pašvaldības speciālisti iepazīstās ar ēku siltināšanas pieredzi Lietuvā

22.oktobrī Bauskas novada pašvaldības un kapitālsabiedrību speciālisti devās pieredzes braucienā uz Kelmes rajona pašvaldību Lietuvā, lai veicinātu zināšanu apmaiņu daudzdzīvokļu māju renovācijā un uzturēšanā, kā arī iepazītos ar citiem Kelmes rajonā īstenotiem projektiem.

Kelmes rajona domē viesus no Latvijas uzņēma mērs Vaclovas Andrulis, vicemērs Egidijus Ūksas, administrācijas direktors Stasys Jokubauskas, vietniece Danutė Laivienė, Stratēģiskās plānošanas un investīciju nodaļas vadītāja vietniece Laima Tyliutė un sociālā dienesta vadītāja Reda Každailienė.

Tikšanās gaitā Bauskas delegācija tika iepazīstināta ar rajona attīstības galvenajiem virzieniem, esošajiem sasniegumiem, problemātiskajām iezīmēm un nākotnes plāniem. Tika pārrunāti kaimiņvalstu vadības, ekonomiskie un sociālie jautājumi. Taču galvenā uzmanība sanāksmē tika veltīta pašvaldības pieredzei ēku renovācijas jomā.

UAB „Kelmes vietinis ūkis” renovācijas speciālists būvinženieris Tautvilas Putvis (attēlā pa kreisi) savā prezentācijā stāstīja par renovācijas procesiem, to gaitu, kā arī finansējuma avotiem minot, ka šobrīd Kelmē no 70 daudzdzīvokļu mājām 48 jeb ~ 70% ir renovētas ēkas. Renovācijas projekti pilsētā notikuši divās fāzēs. Pirmajā fāzē no 2007.līdz 2014. gadam, kad māju modernizācijai bija pieejams valsts finansējums 85% apmērā, renovāciju piedzīvoja 15 mājas. Tām tika nomainīti jumti, nosiltinātas sienas, atjaunota apkures sistēma, nomainīti logi, durvis. Sākot no 2014.gada valsts atbalsts samazinājās līdz 40%, tomēr ēku modernizācijas process turpinājās. Līdz 2017.gadam renovētas tika vēl 27 mājas. 2017.gadā – 1, bet periodā no 2018. -2019. gadam- 5 mājas. Šobrīd valsts atbalsts daudzdzīvokļu ēku siltināšanai sastāda 30%.

Dainius Popovas, UAB „Kelmes vietinis ūkis” direktors (attēlā pa labi), dalījās savā pieredzē, stāstot ne tikai par renovācijas priekšrocībām, bet arī par problēmām un kļūdām, kas radušās īstenojot ēku renovāciju un veicot daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanu.

Pašvaldības mērs V. Andrulis uzsvēra, ka pašvaldība vēlas turpināt atlikušo dzīvojamo māju renovāciju, tāpēc ar Kelmes rajona pašvaldības padomes lēmumu ir apstiprināts papildus 5% finansiāls atbalsts daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem, ja viņi lemtu atjaunot dzīvesvietu, izvēloties A+ klases (pasīvās mājas) renovācijas projektu. Šobrīd lielākais īpatsvars renovēto māju energoefektivitātes ziņā atbilst C klasei.

Sarunā iesaistījās arī sociālās palīdzības nodaļas vadītāja Reda Každailienė, kura iepazīstināja klātesošos ar vietējās pašvaldības izstrādātu kompensācijas modeli, kuru, saskaņā ar normatīvajiem aktiem, var izmantot arī sociāli neaizsargāto grupu iedzīvotāji.

Dienas gaitā Bauskas delegācija apskatīja rekonstruēto Vytauto Didžiojo ielu un uzzināja vairāk par nupat ieviesto jauno pazemes sistēmu atkritumu savākšanai, kā arī paviesojās Kelmes novada muzejā un 2019.gadā ekspluatācijā nodotajā Kelmes sporta centrā.

Vizītes noslēgumā baušķenieki apmeklēja Kelmes katlumāju, kuru 2000.gadā pašvaldība iznomāja UAB „Li­tes­ko“ fi­lialālei „Kel­mės ši­lu­ma“. Uzņēmuma di­rek­to­re  Li­li­ta Žu­kaus­kie­nė pastāstīja, ka 18 gadu laikā katlumājas un siltumtīklu modernizācijā ieguldīti 4,7 milj. eiro pašu kapitāls. Siltumenerģijas ražošanai tiek izmantota biodegviela (šķelda), ir uzstādīts kondensācijas dūmu ekonomaizers, savukārt tehnoloģisko datu uzraudzības un kontroles sistēma ļauj prognozēt un pārvaldīt ārkārtas situācijas.  Šobrīd 96% procenti no visiem „Kel­mės ši­lu­ma“ klientiem ir pilsētas iedzīvotāji. Kelmes daudzdzīvokļu māju dzīvokļi, kuriem katlumāja piegādā karsto ūdeni, ir aprīkoti ar elektroniskajiem karstā ūdens skaitītājiem ar attālinātu datu nolasīšanas sistēmu.

Uzziņai: Kelmes rajona pašvaldība atrodas Šauļu apriņķa dienvidrietumos, 42 km attālumā no Šauļiem. Kelmes rajons aizņem ir 1705 km² lielu platību, tajā ietilpst Kelmes pilsēta un 10 novadi. Rajonā dzīvo ~ 27000 iedzīvotāju, no kuriem 7000 rajona centrā- Kelmes pilsētā. 56,9% no pašvaldības teritorijas aizņem lauksaimniecības zeme, 28,4% meži, 2,4% upes un ezeri.

Kelmes rajonā atrodas 6 Kultūras centri, pašiem savs profesionālais Mazais teātris, 6 ģimnāzijas, 3 pamatskolas, 1 proģimnāzija, mūzikas skola un sporta skola, 4 bērnudārzi (2 no tiem atrodas Kelmē). Vairākas bijušās skolas ir pārveidotas par daudzfunkcionāliem kopienu centriem, kur vietējie iedzīvotāji pavada brīvo laiku, apmeklējot dažādus interešu izglītības un kultūras pasākumus.  No Kelmes rajona budžeta, kas 2019.gadā ir  34 milj. eiro, 36% tiek atvēlēti kultūras un izglītības jomai, 16% - sociālajai sfērai.

Pašvaldībā dominē mazais un vidējais bizness. Lielākie uzņēmēji ir zemnieku saimniecības, tāpat šeit atrodas piena kombināts, vairāki celtniecības, kokapstrādes un transporta pakalpojumu uzņēmumi.

Šībrīža aktuālākie pašvaldības izaicinājumi ir rajona ceļu tīkla sistēmas sakārtošana (asfaltēšana), kā arī ūdens un kanalizācijas sistēmas uzlabošana Kelmes pilsētā.

 

Inga Pinne
Sabiedrisko attiecību speciāliste


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas