Bauskas novada dome

Jaunumi


Pašvaldība līdzfinansē daudzdzīvokļu ēkas pagalma labiekārtošanu2017.07.28 Komentāri (0) Pašvaldība līdzfinansē daudzdzīvokļu ēkas pagalma labiekārtošanu

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas iedzīvotāji, izmantojot pašvaldībā pieņemto saistošo noteikumu priekšrocības, saņem līdzfinansējumu ēkas fasādes un pagalma uzlabošanai.

  • Līdzfinansē daudzdzīvokļu ēkas pagalma labiekārtošanu

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Slimnīcas iela 3, Bauskā, iedzīvotāji vēlas dzīvot sakoptā un vizuāli pievilcīgā vidē. Paši ir gatavi veikt pasākumus, kas radītu sakoptu teritoriju pie daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas.

Dzīvokļu īpašnieku biedrība “SL3” ir iesniegusi projekta iesniegumu „Daudzdzīvokļu ēkas Bauskā, Slimnīcas ielā 3 labiekārtojuma renovācija”, par kopējo summu 21 308,52 eiro.

Pašvaldības Saimnieciskā nodaļa ir sagatavojusi pozitīvu atzinumu par projekta iesnieguma atbilstību Bauskas novada domes 2012.gada 20.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.24 „Par Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējuma apmēru un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai”. 

Ņemot vērā pozitīvo atzinumu, novada domes deputāti lēma piešķirt biedrībai līdzfinansējumu 10 654,26 eiro apmērā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Slimnīcas ielā 3 pagalmu labiekārtojuma renovācijai.

Novada domes sēdē deputāti veica grozījumus šajos saistošajos noteikumos. Paredzēts, ka turpmāk līdzfinansējuma saņemšanai netiks vērtēti daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku nekustamā īpašuma nodokļa parādi, kā arī apsaimniekošanas maksas un ar dzīvokļu lietošanu saistīto pamatpakalpojumu parādi. Dzīvokļu īpašniekiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā jāpieņem lēmums par daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanu, nodrošinot līdzfinansējumu – finanšu līdzekļu uzkrājumu.

Saistošie noteikumi nepieciešami, lai atvieglotu un vienkāršotu līdzfinansējuma saņemšanu.

  • Līdzfinansē tehniskās dokumentācijas sagatavi fasādes atjaunošanai

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Bērzkalni 11”, Bērzkalnos, Īslīces pagastā, iedzīvotāji vēlas veikt pilnu mājas atjaunošanu, kas uzlabotu dzīves apstākļus un ietaupītu energoresursus.

Pirms mājas atjaunošanas ir jāizstrādā apliecinājuma karte atbilstoši energoauditā minētajām prasībām. Mājas apsaimniekotājs, dzīvokļu īpašnieku biedrība “BĒRZKALNI 11” ir noslēgusi līgumu ar SIA “Cerkazi - G” par tehniskās dokumentācijas sagatavošanu, kurā ietilpst vienkāršotās fasādes atjaunošanas projekts, darbu organizēšanas projekts un būvdarbu izmaksu tāme. Līgums noslēgts par 2 964,50 eiro.

Iestāde “Bauskas novada administrācija” ir sagatavojusi atzinumu par pieteikumā paredzēto aktivitāšu atbilstību Bauskas novada domes 2016.gada 28.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.2 “Par Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējuma apmēru un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai un māju atjaunošanai”. 

Ņemot vērā atbilstību saistošajiem noteikumiem, novada domes deputāti lēma piešķirt 2000 eiro izstrādātās tehniskā dokumentācijas apmaksai no budžeta programmas “Mājokļu un teritoriju apsaimniekošanas darbības atbalsta pasākumi”.

Zane Gorškova
sabiedrisko attiecību speciāliste


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas