Bauskas novada dome

Jaunumi


Notikusi Saeimas Demogrāfijas lietu apakškomisijas izbraukuma sēde Bauskā2014.05.14 Komentāri (0) Notikusi Saeimas Demogrāfijas lietu apakškomisijas izbraukuma sēde Bauskā


Bauskas novada domē šī gada 13.maijā norisinājās Saeimas Demogrāfijas lietu apakškomisijas izbraukuma sēde. Turpinot projektu „Ar saknēm Tēvzemē” notika fotoizstādes „Latvijas bērni” atklāšana, kuras autors Valters Poļakovs uz fotosesiju bija aicinājis arī Bauskas novada bērnus.
Apakškomisijas deputāti un Labklājības ministrijas pārstāvis sēdē sniedza vispusīgu informāciju par šobrīd valstī virzītajām likumdošanas iniciatīvām saistībā ar atbalsta pasākumu palielināšanu ģimenēm ar bērniem. Imants Parādnieks uzsvēra, ka bērna kopšanas pabalsts ir palielināts no Ls 50 uz Ls 120 jeb 171 eiro. Nākotnē plānots šo pabalstu palielināt iztikas minimuma līmenī vai 70% apmērā no valstī noteiktās minimālās algas. Tāpat noteikts progresīvs palielinājums valsts pabalstam par katru nākošo bērnu ģimenē. Plānots arī šī pabalsta palielinājums. Tiek strādāts pie valsts dzimstības veicināšanas fonda izveides. Tā uzdevums būtu veicināt trešā bērna dzimšanu ģimenē. Izveidota darba grupa, lai izstrādātu programmu „Par valsts atbalstu krīzes grūtniecības gadījumos, aizsargājot nedzimuša bērna tiesības uz dzīvību”. Valstī tiek domāts par jauno ģimeņu atbalsta programmu mājokļa iegādei. Kā priekšlikums tiek piedāvāts vecāku pabalsts, kura apmērs būtu atkarīgs no mājsaimniecības sociālajām iemaksām. Tiek veidota daudzbērnu ģimeņu valsts lojalitātes programma „Goda ģimenes karte”. Lai ieaudzinātu mūsu bērnos pareizu vērtību sistēmu, Saeimas Demogrāfijas lietu apakškomisijas darba grupa piedāvā Latvijas skolās ieviest jaunu mācību priekšmetu – dzīvesziņas mācību.
I.Parādnieks pauda atbalstu vairākiem atbalsta pasākumiem, kas šobrīd ir pieejami Bauskas novada pašvaldības ģimenēm ar bērniem. Tie ir pabalsts jaundzimušā aprūpei, skolēnu brīvpusdienas un Ziemassvētku dāvanas u.c.
Pēc iepazīšanās ar Saeimas Demogrāfijas lietu apakškomisijas un Labklājības ministrijas sniegto informāciju, tika uzsākta deputātu un ekspertu aktīva diskusija ar Bauskas novada iedzīvotājiem, kuri bija sanākuši uz komisijas izbraukuma sēdi. Tajā tika izteikti dažādi priekšlikumi demogrāfiskās situācijas uzlabošanai un jauno ģimeņu atbalstīšanai. Iedzīvotāji uzsvēra, ka svarīgi īstenot atbalsta programmu jaunajām ģimenēm mājokļa iegādei, jāturpina „jauniešu māju” izveidi, iedzīvotāju attaisnotajos izdevumos jāiekļauj izdevumus arī par interešu izglītību.
Latvijas Darba devēju konfederācijas sociālo lietu eksperts Pēteris Leiškalns skaidroja jautājumu par apgādnieku pensijas sistēmas maiņu.
Apakškomisija jautāja atnākušajiem bērnu vecākiem, kādi būtu viņu jautājumi vai priekšlikumi demogrāfijas situācijas uzlabošanai. Klāt esošie bērnu vecāki ieteica valstī izstrādāt motivējošu instrumentu vecākiem, lai palielinātos bērnu skaits ģimenēs ne tikai pabalstu dēļ. Valstij jānodrošina vecākiem darba vietas, lai vecāki strādājot nopelna nepieciešamo iztiku ģimenei paši. Tika arī pieminēts, ka šī brīža pensiju sistēma valstī ir negodīga pret daudzbērnu māmiņām, kuras nevar sev nopelnīt pensiju audzinot bērnus, kuras tiek izspiestas no darba tirgus, jo zaudē kvalifikāciju un aktuālās prasmes.
Izskanēja viedoklis no bērnu vecāku puses, ka mūsdienu sabiedrība izvēlas vispirms veidot karjeru un tikai pēc tam domāt par bērniem, līdz ar to bērna piedzimšana tiek atlikta uz vēlāku laiku. Valstij būtu jārada apstākļi, lai arī gados jauni cilvēki vēlētos radīt bērnus un justos sociāli nodrošināti.
Edvards Ratnieks (bijušais Latvijas Studentu apvienības (LSA) prezindents) aktualizēja jautājumu par studējošajiem vecākiem un studējošā kredīta dzēšanas principiem, kas šobrīd paredz atvieglojumus tikai vienam no vecākiem.
Saeimas Demogrāfijas lietu apakškomisijas deputāti ir gatavi turpināt diskusiju ar iedzīvotājiem arī elektroniski. Savus jautājumus ikviens var sūtīt uz e-pasta adresi – latvijasberni@gmail.com.


Zane Andrišūna, Linda Beļēviča,
Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas praktikantes


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas