Bauskas novada dome

Jaunumi


No 2020.gada 1.maija ilgstošās aprūpes pakalpojumus Bauskas novadā uzticēts sniegt biedrībai „Latvijas Sarkanais Krusts”2020.03.18 Komentāri (0) No 2020.gada 1.maija ilgstošās aprūpes pakalpojumus Bauskas novadā uzticēts sniegt biedrībai „Latvijas Sarkanais Krusts”

2020.gada 18.martā Bauskas novada domes priekšsēdētājs Arnolds Jātnieks un biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” ģenerālsekretārs Uldis Līkops ar saviem parakstiem apstiprināja abu organizāciju tālāku ciešu sadarbību sociālajā nozarē.

Kopumā tika parakstīti vairāki līgumi gan par pašvaldības autonomā uzdevuma deleģēšanu, gan pašvaldībai piederošo ēku nodošanu biedrības rīcībā autonomā uzdevuma veikšanai.

Lēmumu par deleģēšanas līguma slēgšanu ar biedrību „Latvijas Sarkanais krusts” deputāti, pēc vairāku mēnešu ilgām diskusijām pieņēma pagājušā gada nogalē. Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmā daļa nosaka, ka publiska persona var deleģēt privātpersonai un citai publiskai personai pārvaldes uzdevumu, ja pilnvarotā persona attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk. Biedrība „Latvijas Sarkanais Krusts” ir vecākā un lielākā nevalstiskā organizācija Latvijā (dibināta 1918.gada 20.novembrī), kura savas aktivitātes veic visā Latvijas teritorijā, pamatā sociālās aprūpes un veselības veicināšanas jomās. Pašvaldības pārstāvji apmeklēja vairākus biedrības apsaimniekotus pansionātus Latvijā, lai pārliecinātos par sniegtā pakalpojuma kvalitāti un redzētais bija ļoti pozitīvs.  Līgums ar biedrību ir noslēgts uz 10 gadiem.

Deleģēšanas līgums ar Latvijas Sarkano Krustu nosaka, ka Bauskas novada pašvaldība biedrībai deleģē pašvaldības autonomo uzdevumu– nodrošināt Bauskas novada administratīvajā teritorijā deklarētajiem iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi), ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā pilngadīgām personām. Tas ir pakalpojumus ar kura sniegšanu līdz šim Bauskas novada pašvaldībā nodarbojās Bauskas novada pašvaldības iestāde – vispārējā tipa pansionāts „Derpele”.

Līgumā atrunāts, ka biedrība šo pakalpojumu sniegs 4 vietās – pansionāta „Derpele” telpās Codes pagastā, Slimnīcas ielā 4, Bauskā un Īslīces pagastā, kā arī, ne vēlāk kā ar 2021.gada 31.maiju, Mežotnes pagastā bijušajās Mežotnes internātvidusskolas ēkās.  

Biedrība „Latvijas Sarkanais Krusts” ir apņēmusies sakārtot un pansionāta vajadzībām pielāgot ēkas Mežotnes pagastā un ar laiku uz turieni pārvietot visus pansionāta klientus, kas šobrīd izvietoti trīs ēkās Bauskā, Codes un Īslīces pagastos. Kā pirmās telpas, kuru pašvaldība ar līgumu ir uzdevusi atbrīvot ne vēlāk kā 2021.gada 31.maijā ir telpas Bauskā, Slimnīcas ielā 4, jo tās iecerēts pielāgot grupu dzīvokļu izveidei pašvaldībā īstenotā deinstitucionalizācijas projekta ietvaros. Savukārt ēkas Mežotnes un Īslīces pagastos biedrībai jāatbrīvo un klienti uz Mežotni jāpārvieto līdz 2025.gada 31.decembrim.

Pilnīgi visiem vispārējā tipa pansionāta „Derpele” darbiniekiem tiks piedāvāts turpināt darba tiesiskās attiecības ar Sociālās aprūpes centru „Derpele”

Šis nav pirmais pakalpojums, ko pašvaldība deleģējusi biedrībai „Latvijas Sarkanais Krusts". 2019.gada augustā deputāti atbalstīja sociālā pakalpojuma „aprūpe mājās” deleģēšanu biedrībai ar 2019.gada 1. oktobri. Līdzšinējā sadarbības pieredze ir ļoti pozitīvi un sev uzticētos pienākumus biedrība paveic atbildīgi  un korekti.

Ieva Šomina,
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas