Bauskas novada dome

Jaunumi


Nepieciešams atjaunot Bauskas Svētā Gara baznīcas altāri2017.10.20 Komentāri (0) Nepieciešams atjaunot Bauskas Svētā Gara baznīcas altāri

Bauskas Svētā Gara baznīca ir senākā celtne vecpilsētā, ēkas pamati likti 1591.gadā. Dievnams ir saglabājis unikālas arhitektoniskās vērtības un izcilu mākslas priekšmetu kolekciju, kas krāta no 16.gadsimta beigām līdz 19.gadsimtam.

Tajā atrodas mākslas darbi ar ievērojamu vērtību Latvijas mākslas vēsturē un liecības par Bauskas amatnieku un mākslinieku meistarību. Baznīca ir nozīmīgs Bauskas kultūrvēstures un tūrisma objekts, kā arī dažādu sabiedrisko pasākumu, tostarp, festivāla „Vivat Curlandia” koncertu, norises vieta.

Dievnama altāris ir valsts nozīmes mākslas piemineklis un nozīmīgs sakrālās mākslas objekts. Neskatoties uz to, ka 1699.gadā uzstādītais baroka stila altāris laika gaitā piedzīvojis virkni izmaiņu, retabls saglabājis gan sākotnējo konstruktīvo karkasu, gan lielāko daļu dekoratīvo kokgriezumu, kas arī tagad ļauj to uzskatīt par 17.gadsimta beigu dekoratīvās mākslas pieminekli. 1840.gadā altāris pārkrāsots baltā krāsā, pēc 20 gadiem no tā izņemtas skulptūras un abas altārgleznas, aizvietojot tās ar jaunu J.Dēringa gleznotu altārgleznu. 1930.gadā likvidēti abi sānu portāli.

Pēdējo gadu laikā retabla stāvoklis strauji pasliktinājies: tajā iemitinājušies koksngrauži un apakšdaļā – koksnes sēne.

Lai katastrofālo situāciju novērstu, ir izstrādāta restaurācijas programma. Neatgriezeniski bojātos altāra elementus paredzēts aizstāt ar jauniem, kas izgatavoti precīzi pēc oriģinālajiem paraugiem, bet daļēji bojātos – restaurēt. Restaurācijas izmaksu tāme ir 53 563,01 eiro. Pieminekļu glābšanas programmas ietvaros no Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas ir saņemts atbalsts 8 500 eiro apmērā.

Finanšu komitejas sēdē deputāti konceptuāli atbalstījuši līdzfinansējuma piešķiršanu altāra restaurācijai. Domes sēdē 26.oktobrī tiks pieņemts gala lēmums par finansējuma apmēru.

Zane Gorškova,
sabiedrisko attiecību speciāliste


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas