Bauskas novada dome

Jaunumi


Moldāvi Bauskā gūst zināšanas un pieredzi iepirkumu jomā2018.10.18 Komentāri (0) Moldāvi Bauskā gūst zināšanas un pieredzi iepirkumu jomā

16. un 17.oktobrī Bauskā darba vizītē uzturējās Moldovas reģionālās attīstības aģentūru eksperti iepirkumu jomā. Kopumā moldāvi Latvijā uzturas no 14. oktobra līdz 19.oktobrim. Viņu vizīti Latvijā, sadarbojoties ar Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit” (GIZ) GmbH ekspertiem no Vācijas, organizē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM).

Šāds pieredzes apmaiņas projekts ir rezultāts ilgstošai un mērķtiecīgai sadarbībai.  VARAM jau kopš 2012.gada īsteno attīstības sadarbības projektus, sniedzot atbalstu Moldovas reģionu attīstībai nozīmīgajos jautājumos, t.sk. attīstības plānošanā, atkritumu apsaimniekošanā, uzņēmējdarbības veicināšanā un tūrisma attīstībā reģionālajā un vietējā līmenī. Sadarbības rezultātā ir uzlaboti vairāki attīstības plānošanas dokumenti, izstrādāti projektu pieteikumi finansējuma piesaistei, uzlabota reģiona un pašvaldību pārvaldes organizācija, sniegta pieredze un zināšanas būtisko reformu īstenošanai. 

Ņemot vērā VARAM ilgstošo pieredzi darbā ar visiem Moldovas reģioniem dažādos jautājumos, kā arī Latvijas ekspertu zināšanas, 2017.gada nogalē VARAM sadarbībai uzrunāja GIZ GmbH eksperti no Vācijas.

Šī gada martā VARAM ar GIZ atbalstu organizēja Bauskas un Jelgavas novadu pašvaldību iepirkuma speciālistu pieredzes apmaiņas vizīti Moldovā, kuras laikā tika sniegts praktisks atbalsts Moldovas reģionālās attīstības aģentūru iepirkuma speciālistiem. Pēc vizītes tika sniegti ieteikumi Moldovas partneriem iepirkumu procedūras uzlabošanai. 

Kā turpinājums iesāktajai sadarbībai, ir šī pieredzes apmaiņas vizīte no 14.-19.oktobrim, kad VARAM sadarbībā ar Jūrmalas pilsētas, Bauskas un Jelgavas novada pašvaldībām, Iepirkumu uzraudzības biroju un citām attiecīgajām institūcijām ar GIZ atbalstu organizē Moldovas reģionālās attīstības aģentūru ekspertu iepirkumu jomā vizīti Latvijā. Vizītē piedalās arī pārstāvji no Moldovas Rūpniecības un tirdzniecības kameras un Moldovas Ekonomikas un infrastruktūras ministrijas.

Vizītes mērķis ir veicināt Moldovas reģionālās attīstības aģentūru ekspertu administratīvās spējas, publiskā iepirkuma caurspīdīgumu un nodrošināt iespēju Moldovas pārstāvjiem nostiprināt zināšanas, mācoties no Latvijas pieredzes. Vizītes laikā īpaša uzmanība tiks pievērsta problēmām, ar kurām saskaras Latvija pārejot uz ES standartiem un tiks runāts par līdz šim īstenotajiem labās prakses piemēriem.

Bauskā Moldovas speciālisti intensīvā divu dienu programmā iepazina dažāda veida projektus, kas ir atšķirīgi gan, raugoties no finansējuma avota, gan projekta īstenošanas viedokļa.

Darba programma Bauskā 16.oktobra rītā viesiem aizsākās ar divu stundu garu tikšanos pašvaldībā, kurā galvenokārt tika pārrunāti vispārēji jautājumi par pašvaldību darbu Latvijā – kā tiek finansētas pašvaldības, kā tiek piesaistīts finansējums projektu īstenošanai,  kā pašvaldības funkcionē, īstenojot tām ar likumu noteiktos pienākumus. Dienas turpinājumā viesi devās vizītē uz Bauskas peldbaseinu, kas ir par pašvaldības līdzekļiem īstenots projekts, apskatīja Bauskas Sv. Gara baznīcu un tikās ar draudzes  pārstāvi Gunti Macpanu, kurš viesiem pastāstīja par šajā gadā īstenoto baznīcas ēkas dienvidu fasādes atjaunošanu, kam finansējums piesaistīts no ES fondiem un pašvaldība projektā iesaistījusies kā līdzfinansētājs. 17.oktobrī speciālisti tikās ar Bauskas novada administrācijas Iepirkumu nodaļas speciālistiem. Viesi izrādīja padziļinātu interesi par dažāda veidu dokumentiem un paņēmieniem, kas iepirkumu procesu padara efektīvāku. Tam sekoja sirsnīga vizīte Bauskas 2.vidusskolā, kur direktore Vera Grigorjeva iepazīstināja speciālistus ar izglītības iestādi, tās darbu kā arī pastāstīja kā rit sporta laukuma projekta īstenošana. Kapitālsabiedrībā SIA „Bauskas siltums” moldāviem tika izrādīta šķeldas katlu māja un izstāstīts par apjomīgā Kohēzijas fonda projekta sagatavošanu un īstenošanu. Vizīte Bauskas Tūrisma informācijas centrā un Bauskas rātsnamā sniedza priekštatu par vēsturiska objekta atjaunošanu vairākās kārtās un ar to saistītajiem iepirkuma procesiem. Bauskas vizītes noslēgumā moldāvi Bauskas pilī tikās ar Bauskas pils muzeja direktoru Māri Skani, kurš viesiem izrādīja pili un iepazīstināja ar vairāku gadu garumā īstenotajiem projektiem pils atjaunošanai.

Bauskas novada pašvaldība sirsnīgi pateicas visiem Moldovas viesu uzņemšanā iesaistītajiem par atsaucību un ieinteresētību – Birutai Grantiņai un visam Bauskas peldbaseina kolektīvam, Guntim Macpanam, Verai Grigorjevai un Bauskas 2.vidusskolas kolektīvam, Inesei Turkupolei – Zilpurei un TIC kolektīvam, SIA „Bauskas siltums” valdes loceklim Ilmāram Rūsim un Gitai Grantai – Vanagai. Sirsnīgs paldies darbīgajām un atsaucīgajām komandām Rixwell Bauska viesnīcā un restorānā, kafejnīcā „Rātslaukums”, atpūtas kompleksā „Miķelis”un Bauskas pils kafejnīcā Pils krogs.

Moldāvu vizīte Latvijā, tostarp arī Bauskā, tiek organizēta ar GIZ atbalstu programmas „Vietējo publisko pakalpojumu modernizācija Moldovā” ietvaros, kas tiek finansēta no Vācijas Ekonomiskās sadarbības un attīstības ministrijas.

Ieva Šomina,
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
T.63963975

Izziņas avots: http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/?doc=26588


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas