Bauskas novada dome

Jaunumi


Meklē risinājumus Rātslaukuma daļas rekonstrukcijai2017.06.22 Komentāri (0) Meklē risinājumus Rātslaukuma daļas rekonstrukcijai

Bauskas novada pašvaldība 21. jūnijā rīkoja diskusiju par Bauskas rātslaukuma daļas rekonstrukciju, lai vienotos par kopīgu redzējumu uzņēmējdarbības un kvalitatīvas dzīves vides veidošanai.

Tajā piedalījās uzņēmēji, kuru īpašumi atrodas Rātslaukuma tuvumā, SIA “Vides serviss” pārstāvji, kas pauda viedokli tuvējo iedzīvotāju vārdā, Bauskas novada administrācijas darbinieki, Bauskas Muzeja, Tūrisma informācijas centra, Būvvaldes, Nodarbinātības valsts aģentūras pārstāvji, kā arī mākslas vēsturniece Ina Līne un Bauskas pils direktors Māris Skanis.

Jaunajā Eiropas Savienības plānošanas periodā uzsvars tiek likts uz uzņēmējdarbības attīstību, tāpēc, realizējot ES programmās iesniegtus projektus, ieguldīto naudu atpakaļ atgūt nevarēs, ja līdzās projektam uzņēmēji neradīs jaunas darbavietas un neieguldīs privātos finanšu līdzekļus.  

Ar ES fondu atbalstu ir iespēja pārbūvēt Rātslaukuma degradēto daļu un piekļaujošo Plūdoņa ielas posmu, ja tuvumā esošie uzņēmumi, piemēram, SIA “Foodhouse” un SIA “Kvintets M” radīs četras jaunas darbavietas un ieguldīs vismaz 200 000 eiro privātās investīcijas.

Bauskas novada pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar SIA “Veido vidi” par projektēšanas uzdevuma izveidi, pēc kura vēlāk varētu sludināt iepirkumu Bauskas vecpilsētas daļas projektēšanai.

Ainavu arhitekte Dr. arch. Kristīne Dreija, SIA “Veido vidi” valdes locekle, ir izstrādājusi trīs attīstības scenārijus Bauskas rātslaukuma daļas rekonstrukcijai, kas ietver dažādus risinājumu priekšlikumus.

Risinājuma priekšlikumi tapuši, skatot līdzīgus vēsturiskos Rātslaukumus Anglijā, Vācijā, Čehijā, Spānijā un citur. Tajos redzami laikmetīgi risinājumi, vienlīmeņa kustība/ ierobežots transports, vieta autostāvvietām, apstādījumi, labierīcības, vieta pasīvai un aktīvai atpūtai, tirdzniecības vietas un citi pakalpojumi.

 

PIRMAIS ATTĪSTĪBAS SCENĀRIJS PAREDZ:

 • Ēku nojaukšanu Rātslaukumā, atstājot tikai Rātsnamu;
 • Esošā stāvlaukuma pārvietošanu;
 • Plānot auto stāvvietas un laukumus Vecpilsētas ielās, tukšos laukumos;
 • Pasta un Rīgas ielas daļā gar Rātslaukuma malām saglabāt tikai pakalpojumu sniedzēju un operatīvā transporta plūsmu;
 • Plūdoņu ielā saglabāt vienvirziena kustību, paredzēt auto stāvvietas abās ielas malās.

 

 

OTRAIS ATTĪSTĪBAS SCENĀRIJS PAREDZ:

 • Saglabāt Rātslaukuma apbūvi;
 • Esošā stāvlaukuma pārvietošanu tuvāk Plūdoņa ielai;
 • Rīgas ielas posmā saglabāt tikai pakalpojumu sniedzēju un operatīvā transporta plūsmu;
 • Likvidēt norobežojošos stabiņus;
 • Rekonstruētā laukuma daļā Pasta ielas posmu paredzēt vienvirziena transporta plūsmai;
 • Plūdoņu un Pasta ielas posmā veidot divvirziena kustību;
 • Paredzēt autostāvvietas laukuma ārējā malā;
 • Veidot vienlīmeņa brauktuves un gājēju zonas.

 

TREŠAIS ATTĪSTĪBAS SCENĀRIJS PAREDZ:

 • Daļēji saglabāt Rātslaukuma apbūvi;
 • Esošā stāvlaukuma likvidēšanu;
 • Rīgas ielas posma un rekonstruētā Pasta ielas daļā saglabāt tikai pakalpojumu sniedzēju un operatīvā transporta plūsmu;
 • Likvidēt norobežojošos stabiņus;
 • Plūdoņu un Pasta ielas posmā veidot divvirziena kustību, paredzēt auto stāvvietas laukuma ārējā malā;
 • Veidot vienlīmeņa brauktuves un gājēju zonas;
 • Plūdoņa ielas posmā paredzēt auto stāvvietas abās ielas malās.

 

 


 

PIEMĒRI TUALEŠU RISINĀJUMIEM

 

PIEMĒRI TIRDZNIECĪBAS VIETĀM

 

PIEMĒRI VIDES OBJEKTIEM 

 

PIEMĒRI VIDES APZAĻUMOŠANAI


Iztirzājot iespējamos scenārijus, diskusijas dalībniekiem radās gan atzinīgi vārdi jaunajām idejām, gan iebildumi, gan ierosinājumi.

Bauskas novada pašvaldības izpilddirektors Jānis Kalinka informēja, ka pašvaldība pašlaik nav gatava slēgt kādu no Vecpilsētas ielas posmiem. Uzņēmējs Andis Kaspars uzsvēra, ka par satiksmes plūsmas reorganizāciju varēs domāt, kad Bauskai uzcels apvedceļu. Pašlaik viens no risinājumiem varētu būt ātruma ierobežošana. Viņš arī uzskata, ka cilvēki paliek aizvien slinkāki, tāpēc jāspēj nodrošināt ērta piekļuve ar transportu.

Uzņēmējs Normunds Grunckis rosināja atjaunoto Rātslaukuma daļu apzaļumot, veidot to pieejamāku cilvēkiem un neaizmirst par sabiedriskās kārtības nodrošināšanu.

Dzimtsarakstu nodaļai svarīgi, lai jaunais pāris kāzu dienā var piebraukt pie Rātsnama. Bauskas Tūrisma un informācijas centra vadītāja Inese Turkupole-Zilpure secina, ja gribas attīstību, tad uz kādu no scenārija variantiem ir jāiet. Vecpilsētā kā vietējiem, tā viesiem būtu jāmaina braukšanas kultūra, pašvaldībai jāsakārto tualetes, jāizveido punkts, kur varētu tūristi uzglabāt mantas, novietot riteņus, tā TIC vadītāja.

Bauskas pils direktors M.Skanis teic, ka ir jāsaglabā ideja par vienotu laukumu pilsētā, to nedalot vēsturiskajā un jaunajā daļā. Tam piekrīt arī vēsturniece I.Līne un Būvvaldes vadītāja Dace Putna. Uz laukuma varētu atrasties pārvietojami elementi – augi, tirdzniecības vietas. Pretēji uzskata pašvaldības arhitekte Sandra Smolija: “Rātslaukuma otra puse jāveido stilistiski saistošāka, kur ir uzturēties ir mīlīgāk, nekā uz bruģa.”

I.Līne uzsvēra, ka jādomā arī par perimetrālās apbūves stāvokli un to apdzīvotību. Ja apkārt būs dzīvība, arī Rātslaukums atdzīvosies, tā uzskata vēsturniece.

 

SECINĀJUMI PĒC DISKUSIJAS (projekta 1.kārtas neatliekamie uzdevumi):

1) Rātslaukums ir projektējams kā vienots laukums, vienā līmenī ar Plūdoņa un Pasta ielu;

2) Labiekārtošanas darbi Plūdoņa ielas pusē (seguma maiņa laukumam, Plūdoņa ielā uz bruģi);

3) Zaļā zona Plūdoņa ielas pusē.  Vienota koncepcija visam laukumam, bet zaļie stacionārie apstādījumi tikai Plūdoņa ielas pusē;

4) Vides objekti (strūklaka, var paredzēt arī laukuma otrā pusē; objekts, kas liek uzkavēties laukumā);

5) Tualetes, iekļaujot esošās labierīcības perimetrālajā apbūves līnijā un apbūves apjomā, papildinot ar bagāžas novietnēm, velosipēdu stāvvietām un uzlādi elektrovelosipēdiem, u.c. praktiskām lietām;  

6) Ātruma ierobežojumi uz Plūdoņa un Rīgas ielas (ātrumvaļņi);

Jāņem vērā:

1) Pakalpojumu pieejamība iedzīvotājiem un pilsētas viesiem (kafejnīcas, veikali, iestādes);

2) Plūdoņa ielas pusē tiek saglabāti liepu stādījumi, ja iekļaujas kopējā apstādījumu koncepcijā, ja, nē, aizstāt ar dižstādījumiem;

3) Risinājumi tirdziņam (var būt arī laukuma otrā pusē, mobili, ar komunikāciju pieslēgumu vietām);

4) Laukums kā pilsētas galvenais aktivitāšu un svētku laukums (sporta aktivitātes, kāzu ceremonijas, amatnieku tirdziņi);

5) Automašīnu stāvvietu skaits netiek samazināts; autobusiem vietas neparedzam; ir vienots vecpilsētas mobilitātes plāns.

Zane Gorškova
sabiedrisko attiecību speciāliste


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


  Citas ziņas