Bauskas novada dome

Jaunumi


Līdz oktobra vidum izvēlies savus Zemgales izcilāko ainavu 10 dārgumus!2017.09.26 Komentāri (0) Līdz oktobra vidum izvēlies savus Zemgales izcilāko ainavu 10 dārgumus!

Vēl tikai līdz 15. oktobrim turpināsies Latvijas iedzīvotāju interaktīvā balsošana par 10 izcilākajām ainavām katrā no pieciem plānošanas reģioniem. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) organizētajā aktivitātē “Dāvana Latvijai – elektroniska ainavu krātuve “Latvijas ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt “” pavisam pieteiktas aptuveni 950 ainavas, bet 243 no tām izvirzītas balsošanai interneta vietnē www.ainavudargumi.lv .

Zemgalē saņemti 148 ainavu pieteikumi, bet balsošanai izvirzītas – 50, kas meklējamas gandrīz vai katrā no reģiona pilsētām un novadiem. Turklāt tās ir ļoti dažādas, tās apstiprina vai pat apgāž sabiedrībā agrāk iesakņojušos priekšstatus par Zemgales ainavu kā tādu, taču visas pieder mūsu bagātajam dabas un kultūrvēsturiskajam mantojumam.

 LNB speciāli izveidotajā mājas lapā sniegts katras konkrētās ainavas vispārinošs nosaukums, īss raksturojums, pievienots arī fotouzņēmums, taču tam ir sekundāra nozīme, jo ikviena piedāvātā ainava vērtējama plašākā, telpiskā skatījumā, neaprobežojoties vien ar kādu tās elementu. Tā raugoties, piemēram, uz Tērvetes ainavu, zem vienotā nosaukuma vajadzētu saskatīt pilskalnus, līkumoto upīti, Annas Brigaderes “Sprīdīšus”, Pasaku mežu, simtgadīgo masta priežu audzi un iespaidīgo panorāmu, kas paveras no augstā skatu torņa. Līdzīgi varētu spriest par ikvienu citu no balsošanā iekļautajām Zemgales ainavām.

Ikviens interesents balsošanā var piedalīties tikai vienu reizi, izveidojot savu 10 Zemgales tīkamāko, kultūrvēsturiski nozīmīgāko, reģionam raksturīgāko ainavu sarakstu un nobalsojot par to. Balsošanā piedalīties aicināti arī studenti un skolu jaunatne. Balsošanas norisē atbalstu gatavi sniegt visu publisko bibliotēku darbinieki pagastos, novadu centros un pilsētās. Līdztekus tam balsošanai iesniegtās ainavas katrā no plānošanas reģioniem vērtē arī īpaši izveidota Ainavu ekspertu padome. Tās dalībnieku vērtējumu summējot ar sabiedrības veiktās interaktīvās balsošanas rezultātiem, noteiks katra reģiona 10 nozīmīgākos ainavu dārgumus. Vēlāk profesionāļi veiks to pamatīgāku izpēti, fotofiksāciju, veidos interesantus stāstus, gatavos ceļojošu fotoizstādi.

Atgādināšu, ka minētās aktivitātes mērķis ir sekmēt kvalitatīvu un daudzfunkcionālu ainavu saglabāšanu, kas visā Latvijā uzlabo cilvēku dzīves kvalitāti, veicina vietu, reģionu un valsts ekonomisko aktivitāti un atpazīstamību. Teiktā ilustrācijai - dažu balsošanai piedāvāto Zemgales ainavu fotoattēli jaunos un vecos rakursos.

Juris Kālis, ZPR sabiedrisko attiecību speciālists


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas