Bauskas novada dome

Jaunumi


Komitejās atbalstīts ētikas kodekss jaunajā redakcijā2016.01.14 Komentāri (0) Komitejās atbalstīts ētikas kodekss jaunajā redakcijā

13.janvārī Izglītības, kultūras un sporta lietu komitejā un 14.janvārī Vides un attīstības komitejā atkārtoti tika skatīts lēmumprojekts par Ētikas kodeksa apstiprināšanu. Deputāti ieteica tajā veikt vairākus grozījumus. Kodekss jaunajā redakcijā tika apstiprināts vienbalsīgi.   

Kā ziņots iepriekš, Bauskas novada pašvaldības Ētikas kodeksu izstrādāja un izskatīšanai deputātiem sagatavoja deputāte Inita Nagņibeda. Tam par pamatu ņemts KNAB izstrādātais paraugs pašvaldību Ētikas kodeksiem. 
Kodeksa mērķis ir sekmēt likumīgu, godprātīgu un efektīvu Bauskas novada pašvaldības darbu novada iedzīvotāju interesēs, uzlabot darba kultūru un vairot novada iedzīvotāju cieņu un uzticību novada pašvaldībai. 
Ētikas kodekss nosaka Bauskas novada domes deputātu, pašvaldības institūciju un pašvaldības iestāžu darbinieku, kā arī pašvaldības kapitālsabiedrību, kuras pilda pašvaldības deleģētās funkcijas, valdes locekļu un darbinieku profesionālās ētikas vērtības un principus, pienākumus un atbildību, kas jāievēro attieksmē pret amata pienākumiem, saskarsmē ar pašvaldības apmeklētājiem, sadarbības partneriem, vadību, padotajiem un kolēģiem.
Tas nosaka, ka darbinieks, pildot savus amata pienākumus, ievēro tādus profesionālās ētikas pamatprincipus kā objektivitāte, taisnīgums, godprātība, atbildība un profesionalitāte, atklātība, lojalitāte un konfidencialitāte. 
Plānots, ka Ētikas komisijā strādās pieci cilvēki. Trīs no tiem būs sabiedrības pārstāvji, cienītas personas, ko iesaka vismaz desmit cilvēku liela grupa. 

Zane Gorškova
sabiedrisko attiesību speciāliste


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas