Bauskas novada dome

Jaunumi


Komentāri (0) Izsludināts projektu konkurss programmā „Atbalsts sabiedrības līdzdalībai Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē īstenošanā"

Informējam, ka Sabiedrības integrācijas fonds sadarbībā ar Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariātu izsludina atklātu projektu konkursu programmas „Atbalsts sabiedrības līdzdalībai Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē īstenošanā" ietvaros, kas tiek finansēts no valsts budžeta līdzekļiem.


Programmas mērķis ir atbalstīt nevalstisko organizāciju rīkotos pasākumus, kuri sniedz ieguldījumu Latvijas prezidentūras ES Padomē programmas mērķu īstenošanā un saturiski atbilst prezidentūras prioritārajiem darba virzieniem:
1. Konkurētspējīgāka ES kā pamats izaugsmei, cilvēka dzīves kvalitātes uzlabošanai un ieguldījums nākotnes attīstībā.
2. Informācijas sabiedrības stiprināšana un tās piedāvāto iespēju izmantošana ES nākotnes attīstībai.
3. ES lomas stiprināšana globālā mērogā, labklājības un drošības telpas veidošana ES kaimiņu reģionos.


Kopējais programmā pieejamais finansējums ir 198 082 EUR.
Vienam projektam pieejamais programmas finansējums ir līdz 20 000 EUR.
Programmas finansējums ir līdz 95% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.


Projekta sākuma datumu var plānot ne ātrāk kā 2015.gada 1.janvārī.
Visām projekta aktivitātēm jābūt pabeigtām līdz 2015.gada 30.jūnijam.


Projektu var iesniegt Latvijas Republikā reģistrētas biedrības un nodibinājumi ar vismaz 2 gadu darbības pieredzi, iepriekšējo pieredzi attiecīgajā projekta darbības jomā un iepriekšēju darbības pieredzi Eiropas mērogā.

Projektu iesniegumu iesniegšanas beigu termiņš ir 2014.gada 2.septembris plkst. 17.00.
Programmas „Atbalsts sabiedrības līdzdalībai Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē īstenošanā" konkursa nolikums un projekta iesnieguma veidlapa pieejama Sabiedrības integrācijas fonda interneta vietnē www.sif.lv.

Informatīvais seminārs par projektu konkursu notiks 2014.gada 25.jūlijā plkst. 11:00
Rīgā, Kalēju ielā 9/11, viesnīcas "Konventa Sēta" zālē "Georgs" (2.stāvā).
Detalizētāka informācija par semināru
Lūdzam iepriekš pieteikties semināram pa tālruni 67281752 vai e-pastu info@sif.lv. Dalība seminārā ir bez maksas.

 


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas