Bauskas novada dome

Jaunumi


Iepazīstina ar plāniem palielināt cūku skaitu SIA 2016.02.25 Komentāri (0) Iepazīstina ar plāniem palielināt cūku skaitu SIA "Gaižēnu" kompleksā “Skalderi” Īslīces pagastā

Īslīces kultūras namā, 24. februārī, uz sabiedriskās apspriešanas sapulci par cūku skaita palielināšanu SIA "Gaižēnu" kompleksā “Skalderi” bija ieradušies nedaudz vairāk nekā desmit interesenti.

SIA “Gaižēni” direktora vietniece Dace Stangaine klātesošos iepazīstināja ar kompleksā paredzētajām izmaiņām.

Kompleksā nav uzceltas jaunas ēkas, bet esošajām kūtīm piebūvētas nodaļas nedaudz vairāk kā 7400 kvadrātmetru platībā, izveidojot papildus vietas 950 sivēnmātēm, 357 jauncūkām, 3671 atšķirtajiem sivēniem, kas mazāki par 30 kilogramiem, un 14 kuiļiem.

Pēc paplašināšanās kompleksā kopā ir pieejama vieta 2450 sivēnmātēm, 1165 jauncūkām, gandrīz 12 000 atšķirtajiem sivēniem, kas mazāki par 30 kilogramiem, un 46 kuiļiem.

Uzņēmumā pieaugs izaudzēto sivēnu apjoms no 55 000 līdz 90 000 gadā, kā arī patērēto resursu un atkritumu daudzums, palielināsies vidē emitēto piesārņojošo vielu apjoms.

Iedzīvotāji sabiedriskās apspriešanas sapulcē pauda bažas par kompleksa radīto smaku tuvējās apdzīvotajās vietās, vides piesārņojumu, kā arī ceļu stāvokli, kas pasliktinās smago mašīnu intensīvās satiksmes dēļ.

Piesārņojošo vielu izklaides aprēķinu rezultāti liecina, ka arī pēc darbības paplašināšanās, gaisā emitēto piesārņojošo vielu maksimālā summārā koncentrācija nepārsniegs Ministru kabineta noteikumos Nr.1290 “Noteikumi par gaisa kvalitāti” noteiktos gaisa kvalitātes robežlielumus, informē D. Stangaine.

Kompleksā plānots apmēram divkārtīgi palielināt patērētā ūdens daudzumu. To izmantos ne tikai cūku dzirdīšanai un mazgāšanai, bet arī gaisa mitrināšanai, kas varētu samazināt putekļu izplatīšanos gaisā. Ievērojami palielināsies arī atkritumu saražošana, piemēram, šķidro mēslu. D. Stangaine stāsta, ka uzņēmumam jābūt pieejamām lauksaimniecības zemēm, kur šķidros mēslus likt. Lai nenotiktu tīruma pārmēslošana ar nitrātiem, nepieciešamas lauksaimniecības zemes apmēram 440 hektāru platībā. Uzņēmums plāno mēslus izvietot lielākā izkliedes platībā – 1186 hektāros.   

Savukārt smaku koncentrācija pašlaik nevar pārsniegt desmit vienības, no 2018.gada – tikai piecas smaku vienības. Veiktie novērojumi dzīvojamo māju teritorijā rāda, ka smakas koncentrācija nepārsniedz 0,91-3,2 vienības, kas ir zem maksimālās pieļaujamās robežas.  

Bauskas novada domes priekšsēdētājs Raitis Ābelnieks uzskata, ka ražošanas paplašināšanās novada teritorijā ir vērtējama pozitīvi: “Saprotams, ka iedzīvotājus uztrauc smaku problēma, bet lopkopība nav iedomājama bez smakām. Ja gribam, lai ražošana attīstās, ar to ir jārēķinās. Turklāt tā ir moderna ferma, kur piesārņojums iespēju robežās ir samazināts līdz minimumam.”

Valsts vides dienesta (VVD) Jelgavas reģionālajā vides pārvaldē ir pieņemts SIA "Gaižēni" iesniegums par grozījumiem "A" kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā saistībā ar sivēnmāšu skaita palielināšanu kompleksā "Skalderi" Īslīces pagastā.

Sabiedrībai iespējams iesniegt rakstiskus priekšlikumus Jelgavas reģionālajā vides pārvaldē līdz 24.martam.

Uzņēmuma SIA "Gaižēni" īpašnieki ir SIA "Ungure" (51,92%), Kaimanu salās reģistrētā "Agro Investment Corp" (23,08%), Dānijā reģistrētā akciju sabiedrība "Livlande Holding" (17,99%) un Dānijas pilsonis Alekss Skovgārds Rasmusens (7,01%), savukārt SIA "Ungure" vienīgais īpašnieks ir Kiprā reģistrēts uzņēmums "Agro Holdings Limited", liecina "Firmas.lv" informācija.

2014.gadu SIA "Gaižēni" noslēdza ar 8 325 129 eiro apgrozījumu, kas bija par 5% vairāk nekā iepriekšējā gadā, un ar 900 945 eiro peļņu, kas bija par 11% mazāka nekā iepriekš.

Zane Gorškova
Sabiedrisko attiecību speciāliste 

 


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas