Bauskas novada dome

Jaunumi


2019.12.12 Komentāri (0) Finanšu un Vides attīstības komitejas sēdes darba kārtība

2019.gada 12.decembrī plkst.14.00
Uzvaras iela 1, Bauska

1. Par līgumu apstiprināšanu bibliotēku jomā.
Ziņo: M.Kuļikauska
2. Par Bauskas Valsts ģimnāzijas mantojuma izlietošanas saskaņošanu.
Ziņo: L.Ģerģe
3. Par papildu finansējuma piešķiršanu Brunavas pagasta pārvaldei.
Ziņo: B.Marčenkova
4. Par mantisko ieguldījumu pašvaldības kapitālsabiedrībā SIA “Īslīces ūdens”.
Ziņo: V.Gabrāns
5. Par Bauskas novada pašvaldības kustamās mantas - divu apkures katlu atsavināšanu.
Ziņo: Z.Kalējs
6. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu.
Ziņo: U.Saukums
7. Par pašvaldības finansējumu investīciju projektam “Bauskas novada pašvaldības grants ceļu pārbūve Vecsaules pagastā” īstenošanai.
Ziņo: J.Kalinka
8. Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības 2019.gada budžetā.
I.Spurķe
9. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmā nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu SIA “MĀZERS”.
Ziņo: Ņ.Tomase
10. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “
[…]”, Vecsaules pagastā atsavināšanu.
Ziņo: D.Stubure
11. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Strēlnieku iela
[…], Bauskā domājamās daļas atsavināšanu.
Ziņo: D.Stubure
12. Par inženierbūves “Mūsas tilts”, Gailīšu pagastā pārņemšanu Bauskas novada pašvaldības īpašumā.
Ziņo: A.Fridrihsone
13. Par Informāciju tehnoloģiju nodaļas reglamenta grozījumu saskaņošanu.
Ziņo: M.Pafrats.
14. Par Bauskas novada pašvaldības policijas nolikuma grozījuma saskaņošanu.
Ziņo: B.Ostrovskis

15. Par grozījumu Bauskas novada domes 2014.gada 27.marta nolikumā “Bauskas novada pašvaldības informatīvā izdevuma “Bauskas Novada Vēstis” nolikums”.
Ziņo: I.Šomina
16. Par Bauskas novada pašvaldības finansiālu atbalstu projektu konkursam “Mēs savam novadam 2020”.
Ziņo: I.Spriņķe
17. Par kārtību, kādā Bauskas novada dome piešķir līdzfinansējumu NVO iniciatīvu īstenošanai 2020.gadā.
Ziņo: I.Spriņķe
18. Par aizņēmumu 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa sadarbības projekta “Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā” īstenošanai.
Ziņo: I.Tijone
19. Par grozījumu Bauskas novada domes 2019.gada 28.marta lēmumā “Par atbalstu projektam “Teritorijas revitalizācija Bauskas pilsētas ziemeļu aglomerācijā”.
Ziņo: I.Tijone
20. Par aizņēmumu 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa projekta “Teritorijas revitalizācija Bauskas pilsētas ziemeļu aglomerācijā” īstenošanai.
Ziņo: I.Tijone
21. Par dotācijas piešķiršanu Zemgales Plānošanas reģionam.
Ziņo: I.Tijone
22. Par administratīvi teritoriālo reformu.
Ziņo: I.Tijone
23. Par aizdevuma izsniegšanas grafiku.
Ziņo: I.Ruhocka
24. Par mēnešalgas noteikšanu domes priekšsēdētājam.
Ziņo: E.Grigorjeva
25. Par mēnešalgas noteikšanu domes priekšsēdētāja vietniekam.
Ziņo: E.Grigorjeva

Komitejas priekšsēdētājs: A.Jātnieks
Komitejas priekšsēdētājs: G.Skurba


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas