Bauskas novada dome

Jaunumi


2021.04.22 Komentāri (0) Finanšu komitejas sēdes darba kārtība

2021.gada 22.aprīlī plkst. 14:00 (attālināti)

1. Par Bauskas novada pašvaldības konsolidētā 2020.gada pārskata apstiprināšanu.
Ziņo: Aigars Vērmanis
2. Par saistošo noteikumu "Grozījumi Bauskas novada domes 2021. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 "Par Bauskas novada pašvaldības 2021. gada budžetu" apstiprināšanu.
Ziņo: Sarmīte Oļehnoviča
3. Par atbalstu projektam „Pārupes ielas pārbūve Bauskā”.
Ziņo: Ilze Tijone
4. Par atbalstu projektam „Bauskas vecpilsētas vēsturiskās datu bāzes izveidošana”.
Ziņo: Ilze Tijone
5. Par atbalstu projektam „Bauskas vecpilsētas daļas revitalizācija tūrisma un uzņēmējdarbības attīstībai”.
Ziņo: Ilze Tijone
6. Par nodomu protokola slēgšanu ieceres realizācijai Bauskas industriālajā teritorijā.
Ziņo: Raitis Ignatjevs
7. Par finansējuma piešķiršanu biedrībai “RAC.LV” FIA Eiropas autokrosa čempionāta un autosporta sezonas noslēguma pasākuma “Mūsas Trilleris” organizēšanai.
Ziņo: Ineta Ruhocka
Uzaicināti: Biedrība RAC.LV, Līga Rimševica
8. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Vecā katlu māja”, Gailīšu pagastā atsavināšanu.
Ziņo: Aija Fridrihsone
9. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Vecsaules iela 18, Vecsaules pagastā atsavināšanu.
Ziņo: Aija Fridrihsone
10. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Bērtuļu lauks”, Ceraukstes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: Māris Šarķis
11. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.[…], Skolas ielā […], Bauskā atsavināšanu.
Ziņo: Sandra Kazāka
12. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr. […], Salātu ielā […], Bauskā atsavināšanu.
Ziņo: Sandra Kazāka
13. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Niedras 1”, Brunavas pagastā atsavināšanu.
Ziņo: Māris Šarķis
14. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Kūdriņas, Brunavas pagastā atsavināšanu.
Ziņo:  Māris Šarķis
15. Par grozījumu Bauskas novada domes 2020.gada 26.novembra lēmumā “Par Bauskas vecpilsētas un novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas un attīstības komisijas izveidošanu”.
Ziņo: Mārīte Putniņa

Komitejas priekšsēdētājs: Arnolds Jātnieks


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas