Bauskas novada dome

Jaunumi


2017.10.19 Komentāri (0) FINANŠU KOMITEJAS SĒDE

Sēdes darba kārtība

2017.gada 19.oktobrī plkst.14

 1. Informācija par Bauskas novada pašvaldības 2017.gada budžeta izpildi 9 mēnešos.

Ziņo: I.Spurķe

 1. Par nodibinājuma “Kokneses fonds” iesniegumu.

Ziņo: I.Spurķe

 1. Par apropriācijas pārdali.

Ziņo: I.Spurķe

 1. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2016.gada 29.decembra lēmumā “Par SIA “Bauskas ūdens” dalību specifiskā atbalsta mērķa 5.3.1.projekta konkursā.

Ziņo: I.Svētiņš

 1. Par pamatlīdzekļu nodošanu bezatlīdzības lietošanā SIA “VIDES SERVISS”.

Ziņo: M.Mākulēns

 1. Par Bauskas evaņģēliski luteriskās draudzes iesniegumu.

Ziņo: I.Tijone

 1. Par Bauskas novada teritoriālā mārketinga stratēģijas 2018.- 2020.gadam izstrādes uzsākšanu.

Ziņo: I.Šomina

 1. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Bauskas novada domes 2016.gada 31.marta saistošajos noteikumos Nr.8 “Saistošie noteikumi par valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa “Bauskas pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijā esošo ēku vēsturisko fasāžu un būvgaldniecības izstrādājumu atjaunošana”” apstiprināšanu.

Ziņo: D.Putna

 1. Par grozījumu Bauskas novada domes 2017.gada 31.augusta lēmumā “Par atbalstu projektam “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”.

Ziņo: O.Strazdiņa

 1. Par mēneša atalgojuma noteikšanu interešu izglītības iestādes direktoram.

Ziņo: M.Bauvare

 1. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2017.gada 28.septembra lēmumā “Par izglītības iestāžu direktoru un vadītāju mēneša atalgojuma noteikšanu”.

Ziņo: M.Bauvare

 1. Par grozījumu Bauskas novada domes 2011.gada 28.jūlija noteikumos Nr.15 “Par novada izglītības iestāžu amatu vienībām un darba slodzēm, ko finansē no pašvaldības budžeta”.

Ziņo: M.Bauvare

 1. Par nedzīvojamo telpu ēkā “Ērgļi”, Brunavas pagastā iznomāšanu.

Ziņo: B.Marčenkova

 1. Par nedzīvojamo telpu ēkā “Grenctāles kultūras nams”, Brunavas pagastā iznomāšanu.

Ziņo: B.Marčenkova

 1. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma- dzīvokļa Nr.2, “Pukši”, Dāviņu pagastā atsavināšanu.

Ziņo: S.Kazāka

 1. Par līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu mājas “Centra iela 22”, Mūsa, Ceraukstes pagastā energoefektivitātes pasākumu veikšanai.

Ziņo: A.Eglinska

 1. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Trijstūris pret Līdaku”, Vecsaules pagastā atsavināšanu.

Ziņo: D.Sausā

 1. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Klāviņi”, Vecsaules pagastā atsavināšanu.

Ziņo: D.Sausā

 1. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Kapeiciņas”, Vecsaules pagastā atsavināšanu.

Ziņo: D.Sausā

 1. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Gravas iela 10, Vecsaules pagastā atsavināšanu.

Ziņo: D.Sausā

 1. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Cīnītāju starpgabals”, Vecsaules pagastā atsavināšanu.

Ziņo: D.Sausā

 

 

Komitejas priekšsēdētājs                                             R.Ābelnieks


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


  Citas ziņas