Bauskas novada dome

Jaunumi


Erasmus + projekta S.M.I.LE. aktivitātes Bauskas Valsts ģimnāzijā2016.06.03 Komentāri (0) Erasmus + projekta S.M.I.LE. aktivitātes Bauskas Valsts ģimnāzijā

Aprīlī un maijā Bauskas Valsts ģimnāzijas skolēniem un skolotājiem bija iespēja aktīvi līdzdarboties vairākās ERASMUS+ projekta S.M.I.L.E. aktivitātēs. Projekta mērķis ir rosināt skolēnus pievērsties aktīvam un veselīgam dzīvesveidam, iekļaujot to savā un skolas ikdienā.

No 3. līdz 9. aprīlim norisinājās projekta mācību mobilitāte Polijā, Bjalistokā, VI Liceum Ogólnokształcące im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku. Uz Poliju devās 10.b klases skolēni – Renārs Abeļūns, Markuss Zariņš, Lindija Linda Stupina, Monta Krista Dervina un Dina Pelēķe, kā arī skolotājas Ingrīda Slaktere un Ina Spēkmane. Šīs mobilitātes aktivitātes saistījās ar individuālo sportu. Pirms doties uz Poliju, skolēniem bija uzdevums apzināt sportistus, kuri dažāda mēroga sacensībās ir guvuši labus rezultātus, un intervēt sportistus, un veidot viņu profilus. Kopā ar skolotāju I. Slakteri skolēni nolēma, ka rakstīs par Bauskas un Bauskas novada sportistiem. Skolēni ar sportistiem sazinājās elektroniski, pēc tam visus materiālus skolēni tulkoja angļu valodā, lai tos varētu izmantot mācību aktivitātēs Polijā. Skolēniem bija ne tikai jāintervē sportisti, jāveido viņu profili, bet arī jācenšas viņus uzzīmēt. Polijā visi materiāli tika apkopoti, un skolēni, strādājot internacionālās grupās, veidoja nelielas filmiņas, atdzīvinot jau uzrakstītās intervijas, veidojot sportistu “avatārus”. Skolēni un skolotāji pilnveidoja arī savas IT prasmes, jo lielākā daļa no viņiem pirmo reizi veidoja šāda veida video. Vēl viens no mājas darbiem bija sacerēt iedvesmojošus dzejoļus, kas rosinātu apkārtējos būt godīgiem, stipriem, tādiem cilvēkiem, kas iedvesmo apkārtējos, taču dzejolis nedrīkstēja pārsniegt 140 zīmes, jo skolēni ar saviem dzejoļiem dalījās Twitter vidē, izmantojot tēmturi #erasmus_smile. Protams, līdztekus tam visam norisinājās arī sportiskas aktivitātes, šoreiz skolēni sacentās dažādos individuālos sporta veidos. Neizpalika arī vietējās kultūras iepazīšana un kopīgs vakars pie ugunskura. Skolēni, atgriežoties no mobilitātes atzina, ka noteikti ir uzlabojušās viņu angļu valodas zināšanas un viņi kļuvuši nedaudz pārliecinātāki par sevi un savām spējām.

Otrajā maija nedēļā norisinājās jau nākamā projekta mobilitāte Turcijā, Stambulā, Atışalanı Anadolu Lisesi, un šoreiz mobilitātes centrā bija komandu sporta veidi – futbols, basketbols un volejbols. Šoreiz mājas darbs bija intervēt sportistus, kuri nodarbojas ar kādu no komandu sporta veidiem. Intervijā bija jānoskaidro gan tas, kā sportisti nonāca līdz tam, ka viņu ikdiena ir sports, ar ko atšķiras komandas sports no individuālā, un kā sportā palikt godīgam gan uz laukuma, gan arī domājot par jautājumiem, kas saistīti ar dopinga lietošanu. Tāpat arī skolēni paši veidoja ieteikumus, kā būt un palikt godīgam sportojot. Uz Stambulu devās 10. a klases skolnieces Liāna Judina un Elizabete Katrīna Laudiņa, 10. c klases skolniece Juta Voronova un 11. a klases skolnieki Emīls Gulbis un Reinis Ozols, kā arī skolotājas Aija Biļdjuga un Egita Atslēga. Skolēni Stambulā prezentēja intervijas un veidoja animācijas no sagatavotajiem ieteikumiem, kā arī sagatavoja kopīgu video un internacionālās komandās spēlēja basketbolu, futbolu un volejbolu. Lai gan Stambulā pavadījām tikai piecas dienas, mums bija iespēja apskatīt ļoti daudz no šīs neiedomājami plašās un skaistās pilsētas, par to esam pateicīgi turku kolēģiem. Turcija mūs pārsteidza ar sirsnību, viesmīlību un plašumu.

Līdztekus mobilitātēm un mācību uzdevumiem projekta ietvaros skolēni cenšas pastāstīt par savu valsti un kultūru, parādot, kas katrā no valstīm ir īpašs un neatkārtojams. Skolēni to dara izmantojot sociālos tīklus un Twinspace vidi. Domājot par kopīgo un atšķirīgo Eiropā, daļa projektā iesaistīto skolēnu 19. maijā viesojās Europe Direct informācijas centrā Jelgavā.

Centra vadītāja Tabita Skerberga iepazīstināja ar Europe Direct Informācijas centra Jelgavā darbību. Tas izveidots 2005. gadā un ir viens no 500 centriem, kuri darbojas Eiropā. Centrs publicē bukletus, kuros atspoguļota šī centra darbība tieši Jelgavas novadā. Centra darbinieki sniedz informāciju, organizē pasākumus, popularizējot ES, kā arī iesaistās praktiskā darbībā, stādot kokus, apdāvinot bērnus ar baloniem, tīrot mazās upes.

Skolēni aktīvi atbildēja uz jautājumiem par ES dalībvalstīm, demonstrējot savu erudīciju atbildot uz jautājumiem par ES himnu, Eiropas dienu u.c.  No 28 valstīm Latvija pēc platības ieņem 18. vietu. Piekrītam, ka valstīm jāapvienojas gan ekonomiski, gan politiski, kā tas noticis 1951. gadā. Vislielākā ES paplašināšanās 2004. gadā, kad tai pievienojās 10 valstis.

Skolēni iesaistījās diskusijā par valodu daudzveidību ES, Latvijas ieguvumiem prezidentūras laikā (piemēram, interneta nodrošinājums, tā ātrums). Tabita stāstīja par Eiropas Komisijas desmit prioritātēm laika posmā no 2014. līdz 2020. gadam: ekonomikas attīstību, klimata pārmaiņām un migrāciju. Skolēni tika informēti par iespēju nokārtot Eiropas eksāmenu.

Kristīne Kode, kura vada darbu ar jaunatni Jelgavas novadā, stāstīja par jauniešu iespējām iesaistīties dažādos projektos un sadarbību ar Bauskas novadu un jauniešu organizācijām. Kristīne aicināja Bauskas jauniešus izrādīt iniciatīvu, organizējot brīvā laika aktivitātes, aktīvāk iesaistoties jauniešu darbā un sadarbojoties. Tā kā pašvaldības līdzekļi nav pietiekami, tiek izmantotas dažādu projektu finansējuma iespējas.

Kristīne stāstīja par savu darba pieredzi vietējā pašvaldībā, par izaicinājumiem un stereotipiem. Tiek organizēti Jauniešu forumi un “Kafija ar politiķiem”, kur tiek diskutēts par aktuālām tēmām, jauniešu interesēm un vajadzībām produktīvu brīvā laika pavadīšanu. Liela nozīme arī pieredzes apmaiņai starptautiskā līmenī (projektu ietvaros) un jaunu prasmju apguvei.

Tabita pastāstīja par gaidāmajām EK vēlēšanām, aicinot jauniešus būt aktīviem. Noslēgumā tiek paziņoti viktorīnas rezultāti un izdalītas simboliskas dāvanas un speciālbalvas. Izrādās, ka vairāk pareizas atbildes snieguši tieši zēni.

Protams, ka mācību aktivitātes projekta ietvaros atšķiras no ikdienas mācību darba, taču tās arī sniedz zināšanas un pieredzi, ļauj iepazīt dažādas kultūras un cilvēkus, ļauj skolēniem pārliecināties par savām spējām un prasmēm. Nākamajā mācību gadā dosimies uz Itālijas ziemeļiem, Rumāniju un gaidīsim viesus ciemos pie sevis.

Projekta koordinatore Bauskas Valsts ģimnāzijā
Egita Atslēga 


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas