Bauskas novada dome

Jaunumi


Deputāti rosina neiekasēt dalības maksu no Bauskas novada dalībniekiem festivālā 2017.03.20 Komentāri (0) Deputāti rosina neiekasēt dalības maksu no Bauskas novada dalībniekiem festivālā "Aprīļa pilieni"

Izglītības, kultūras un sporta lietu komitejas sēdē 15.martā deputāti atbalstīja lēmuma projektu par grozījumu veikšanu noteikumos „Kārtība, kādā tiek piešķirtas SIA „Gaižēni” un SIA „Tunkūni” naudas balvas Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu 9.klašu absolventiem par augstiem mācību sasniegumiem”, tādējādi noteikumos precizējot to darbības laiku līdz 2019.gada jūnija beigām.

Deputāti atbalstīja lēmuma projektus par finansējuma piešķiršanu dalībai sporta nometnē Spānijā: Rivo Vožņiakam un Elīzai Puķānei un dalībai Eiropas čempionātā vieglatlētikā sporta veterāniem: Intai Liepai un Veltai Brucei.

Deputāti atbalstīja lēmuma projektu par grozījumiem vispārējās izglītības iestādes „Bauskas pilsētas pamatskola” nolikumā, kurā veikti vairāki precizējumi.

Ilgas diskusijas komitejā notika par lēmuma projektu „Par līdz finansējuma piešķiršanu festivālam „Aprīļa pilieni”. Atbilstoši nolikumam „Par kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldība piešķir līdzfinansējumu NVO iniciatīvu īstenošanai 2017. gadā” biedrībai „Aprīļa pilieni” var tikt piešķirts finansējums pasākuma organizēšanai līdz 2500 eiro. Jau iepriekš, plānojot budžetu,  vairāk kā 2000 eiro liels finansējums šī pasākuma organizēšanai jau tika iekļauts arī Īslīces kultūras nama budžetā. Deputāti šajā situācijā saskatīja pretrunas. Diskusijas rezultātā deputāti konceptuāli atbalstīja lēmuma projektu ar nosacījumu, ka festivāla dalībniekiem no Bauskas novada dalības maksa netiek prasīta.

Deputāti virzīja izskatīšanai Vides un attīstības un Finanšu komitejā lēmuma projektu „Par atbalstu projektam „Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi”” . Projekta mērķis - Bauskas Valsts ģimnāzijas un Bauskas 2.vidusskolas infrastruktūras sakārtošana, nodrošinot izglītojamo vajadzībām atbilstošas un kvalitatīvas vispārējās izglītības pakalpojuma pieejamību reģionālā līmenī, koncentrējot resursus un pilnveidojot mācību vidi pašvaldībā. 2016.gada 1.septembrī Izglītības un zinātnes ministrijā tika iesniegts projekta idejas pieteikums ar attīstības programmas investīciju plānā iekļautajām darbībām. Projekta ietvaros tiks nodrošināta Bauskas pilsētas divu vispārējo izglītības iestāžu Bauskas Valsts ģimnāzijas un Bauskas 2.vidusskolas pilna pabeigtība. Projekta kopējās plānotās izmaksas 8 704 534 EUR apmērā. ERAF līdzfinansējums 3 387 334 EUR jeb 85 % projekta attiecināmajām izmaksām, pašvaldības līdzfinansējums – 5 317 200 EUR, t.sk. 597 764,82 EUR jeb 15 % projekta attiecināmās izmaksas un 4 719 435,18 EUR projekta neattiecināmās izmaksas. 3. Projekta atbalsta gadījumā nodrošināt priekšfinansējumu un līdzfinansējumu no Bauskas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem, ņemot aizņēmumu Valsts kasē, paredzot 2017.gadā kopējās izmaksas 614 430 EUR, 2018.gadā 4 981 812 EUR, 2019.gadā 2 541 434 EUR un 2020.gadā 566 858 EUR.

Deputāti atbalstīja producentu grupu „Tumsa music” un „Red Dot Media” lūgumu finansiāli atbalstīt dokumentālās filmas par Latvijas roka vēsturi veidošanu, kurā būs iekļauta arī Bauskas rokgrupa „Katedrāle” .

Andra Matuļenko, sabiedrisko attiecību speciāliste

 


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas