Bauskas novada dome

Jaunumi


Deputāti atbalsta līdzfinansējuma piešķiršanu  Bauskas Mūzikas skolai un novada sportistiem2016.03.17 Komentāri (0) Deputāti atbalsta līdzfinansējuma piešķiršanu Bauskas Mūzikas skolai un novada sportistiem

Izglītības, kultūras un sporta lietu komitejas sēdē deputāti atbalstīja lēmuma projektu par līdzfinansējuma piešķiršanu Bauskas Mūzikas skolas sagatavotajam projektam iesniegšanai Latvijas Kultūrkapitāla fonda izsludinātajā projektu konkursā koncertakordeona un tenorsaksofona iegādei. Kopējā projekta summa instrumentu iegādei ir 5332 eiro. Iespējamais KKF piešķirtais finansējums ir līdz 100% no projekta izmaksām. Tādējādi pašvaldība garantē iztrūkstošo finansējumu projekta atbalstīšanas gadījumā, ja no Fonda netiktu piešķirts viss nepieciešamais finansējums.

Deputāti tālākai izskatīšanai virzīja lēmuma projektu par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas Kultūras centrs” nolikumā, kur tika precizēta iestādes struktūra un veicamā darba aprises.

Tika atbalstīti un virzīts tālākai izskatīšanai Finanšu komitejas sēdē lēmuma projekti par pašvaldības finansiālu atbalstu šādiem novada sportistiem dalībai treniņnometnēs un sacensībās: Laurim Kaufmanim, Dāvim Kaufmanim, Jānim Baltušam, Elīzai Puķānei, Ģirtam Dubinskim, Mārtiņam Rūgumam un Aivaram Kamolam.

Deputāti atbalstīja un virzīja izskatīšanai Finanšu komitejas sēdē saistošo noteikumu projektu „Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības licencēšanu”, kas atgūt tērētos līdzekļus, kas ieguldīti apmeklējot dažādas interešu izglītības nodarbības.

Tika saskaņots un virzīts izskatīšanai domes sēdē Uzvaras vidusskolas attīstības plāns šim mācību gadam.

Tika aktualizēts un virzīts izskatīšanai Finanšu komitejā jaunais konkursa „Gada skolēns” nolikums. Šogad konkursā piedalīsies arī Iecavas novada skolas.

Ilgas diskusijas komitejā bija par lēmuma projektu „Par grozījumiem Bauskas novada domes 2015.gada 22.decembra lēmumā „Par izglītības iestāžu no pašvaldības budžeta finansēto darbinieku amatu sarakstiem”, kura būtība ir ierosinājums pārcelt skolu sociālos pedagogus kā darbiniekus vienā no pašvaldības iestādes „Bauskas novada Sociālais dienests” nodaļām. Pašreiz skolu sociālie pedagogi ir mācību iestāžu pakļautībā. Deputāti lēma, ka šis jautājums ir izdiskutējams pamatīgāk pirms tiek pieņemts gala lēmums.

Deputāti atbalstīja lēmuma projektu „Par Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu izvirzīšanu 8.1.2.specifiskā atbalsta saņemšanai mērķa „Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” ietvaros”. Noteikumu projekts paredz, ka 8.1.2 SAM ietvaros atbalsts tiek sniegts šādiem stratēģiskajiem priekšatlases kritērijiem atbilstošām vispārējās izglītības iestādēm: 1) valsts ģimnāzija, ja izglītības iestādei ir piešķirts valsts ģimnāzijas statuss saskaņā ar normatīviem aktiem par ģimnāzijas un valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtību un kritērijiem; 2) vidusskola, ja izglītojamo skaits 7. – 12.klasē ir vismaz 240, un tiek īstenotas vismaz divas vispārējās vidējās izglītības programmas, no kurām viena ir STEM programma, vai novados, kas veido Eiropas Savienības ārējo pierobežu – izglītojamo skaits 7. – 12.klasē ir vismaz 200, un tiek īstenotas vismaz divas vispārējās vidējās izglītības programmas, no kurām viena ir STEM programma. Specifiskā atbalsta saņemšanai no Bauskas novada tiek virzīta Bauskas Valsts ģimnāzija un Bauskas 2.vidusskola.

Andra Matuļenko, sabiedrisko attiecību speciāliste

 

 

 


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas