Bauskas novada dome

Jaunumi


Deputāti atbalsta izmaiņas Bauskas novada Sociālā dienesta struktūrā2016.03.17 Komentāri (0) Deputāti atbalsta izmaiņas Bauskas novada Sociālā dienesta struktūrā

Sociālo un veselības lietu komitejā 16.martā deputāti atbalstīja un virzīja izskatīšanai Finanšu komitejā SIA „Zemgales mutes veselības centrs” iesniegumu ar lūgumu atbalstīt ikgadējo pasākumu – viktorīnu 5.klašu audzēkņiem „Esi gudrs – būsi vesels”, kurā šogad piedalīsies 14 Bauskas novada skolas. Iesniegumā lūgts pašvaldības līdzfinansējums 251 eiro apmērā, kas ir plānots pašvaldības  šī gada budžetā.

Deputāti atbalstīja lēmuma projektu par grozījumu izdarīšanu Bauskas novada pašvaldības iestādes „Vispārēja tipa pansionāts „Derpele”” nolikumā, sakārtojot iestādes struktūrshēmu atbilstoši izveidotajiem amatu aprakstiem.

Ilgas diskusijas komitejā bija par lēmuma projektu „Par grozījumiem Bauskas novada domes 2015.gada 22.decembra lēmumā „Par izglītības iestāžu no pašvaldības budžeta finansēto darbinieku amatu sarakstiem”, kura būtība ir ierosinājums pārcelt skolu sociālos pedagogus kā darbiniekus vienā no pašvaldības iestādes „Bauskas novada Sociālais dienests” nodaļām. Pašreiz skolu sociālie pedagogi ir mācību iestāžu pakļautībā.

Tālākai izskatīšanai Finanšu komitejā deputāti virzīja arī lēmuma projektu par grozījumu izdarīšanu pašvaldības iestādes „Bauskas novada Sociālais dienests” nolikumā, kur paredzēts veikt izmaiņas dienesta struktūrā organizējot darbu trijās nodaļās – Sociālās palīdzības nodaļa, Ģimeņu atbalsta nodaļa un aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļa, kas palīdzētu nodrošināt operatīvāku un daudzveidīgāku sociālo pakalpojumu nodrošināšanu novadā.  Deputāti ierosinātās izmaiņas atbalstīja.

Komitejā tika atbalstīts „Latvijas Multiplās sklerozes asociācijas” Bauskas nodaļas iesniegums par līdzekļu piešķīrumu projektu realizācijai 2016.gadā, kur paredzēts „Biedrības LMS asociācijas Bauskas nodaļas 20.gadu jubilejas pasākums un Pasaules MS dienas atzīmēšana”. Projekta mērķis ir veicināt multiplās sklerozes slimnieku un viņu ģimenes locekļu integrāciju sabiedrībā un sniegt emocionālu un informatīvu atbalstu dzīves kvalitātes uzturēšanai slimniekiem slimības laikā. Pamatojoties uz Bauskas novada domes 2010.gada 22.jūnija nolikuma „Par Bauskas novada domes finansiālu atbalstu nevalstisko organizāciju (NVO) darbībai sociālajā jomā” 4.4.apakšpunktu organizācija var saņemt 711 eiro lielu finansiālu atbalstu no pašvaldības.

Deputāti atbalstīja lēmuma projektu par Bauskas novada pašvaldības sabiedrības veselības un sociālo pakalpojumu attīstības stratēģijas 2017. – 2024.gadam izstrādi.

Andra Matuļenko, sabiedrisko attiecību speciāliste


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas