Bauskas novada dome

Jaunumi


Darbs ar jaunatni Bauskas novadā2019.04.04 Komentāri (0) Darbs ar jaunatni Bauskas novadā

Bauskas novadā darbs ar jaunatni noris pilnā sparā. Notikumu un aktivitāšu dažādība tiek nodrošināta praktiski katrā Bauskas novada pagastā, kur jaunatnes darbinieki cītīgi strādā ar katru jaunieti un viņu interesēm.

Papildus ikdienas darbam ar jauniešiem un notiekošajam projektam “Mobilā darba ar jaunatni sistēmas attīstīšana Bauskas novadā”, pagājušā februāra domes sēdē tika apstiprināts Bauskas novada jauniešu domes nolikuma un šobrīd aktīvi uzsākta jauniešu domes sastāva veidošana, kurai ikviens novada jaunietis var pieteikties, aizpildot pieteikuma veidlapu internetā -  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtlmUUxb6wt8jtIxCOqXrSU4VZ-cGiqkzccc0YhoB6Pz7YrQ/viewform?vc=0&c=0&w=1 . Interesentu skaits iesaistei jauniešu domē ir iepriecinošs, divu dienu laikā vēlmi iesaistīties izrādījuši jau 15 jaunieši, tomēr pieteikšanās turpināsies vismaz līdz maija sākumam, arī pēc tam pieteikties jauniešu domes sastāvam būs iespējams, bet šo jauniešu dalībai sastāvā būs jāsagaida jaunā uzņemšana. Maksimālais jauniešu skaits domē 25 jaunieši, kuri Piedalīsies jauniešu interešu un vajadzību izpētē un analīzē, izstrādās priekšlikumus pašvaldības jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanai, veicinās pašvaldības jauniešu savstarpējo sadarbību un pieredzes apmaiņu, jauniešu sadarbību ar pašvaldību, citām jauniešu domēm, institūcijām un organizācijām. Izplatīs informāciju par jauniešiem piedāvātajām iespējām un Iesaistīties pašvaldības darbā ar jaunatni un tā ietvaros organizētajos pasākumos, projektos un programmās.

            Paralēli darbam ar jauniešu domes sastāva izveidi un valsts programmas projektam, tiek realizēti arī PuMPuRS jauniešu projekti, kuros divas jauniešu organizācijas Bauskas novada jauniešiem organizē dažādas aktivitātes un informatīvos pasākumus jauniešu līdzdalības veicināšanai sabiedriskajā dzīvē. Martā tika organizēta Piedzīvojuma Gars nometne “LEC Bauska”, kurā piedalījās arī 11 Bauskas novada jaunieši, tāpat šobrīd jaunieši šajā projektā realizē paši savus trīs sociālos projektus, tādejādi ieguldot savu darbu novada dzīves uzlabošanā.

            Tāpat 6.martā tika organizēts arī Bauskas novada jauniešu forums 2019 “Komandas spēks”, kuru organizēja Bauskas novada administrācija un Bauskas Valsts ģimnāzijas skolēnu pašpārvalde, kuru apmeklēja kupls jauniešu skaits, apmēram 100 jaunieši, ar kuriem darbojās gan motivators Aleksis Daume, improvizācijas grupa “Spiediens” un Bauskas novada jauniete Kristiāna Paula Lībiete.

            Darbs ar jaunatni neapsīks arī turpmāko gadu, jaunieši piedalīsies Bauskas novada svētkos, pagalmu svētkos un citās aktivitātēs, kurās paši darbosies un organizēs savu darbu kopā ar jaunatnes darbiniekiem, kuri visu iepriekšējo un šo gadu turpināt mācīties un attīstīties jaunatnes jomā, lai savu darbu varētu veikt vēl efektīvāk.  Tāpat turpināsies arī abu projektu realizācija un novada jauniešu domes sastāva komplektēšana, lai jau vasarā jaunieši var plānot jauniešu domes darbu turpmākajam un nākošajam gadam, lai piedalītos jauniešu dzīves uzlabošanā un jauniešu aktivitātes veicināšanā.

 

Liene Rotberga, 
Bauskas novada jaunatnes lietu speciāliste
tālr.29274437

 


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas