Bauskas novada dome

Jaunumi


Būs pieejams atbalsts ceļu uzlabošanai lauku teritorijās2015.10.12 Komentāri (0) Būs pieejams atbalsts ceļu uzlabošanai lauku teritorijās

28.augustā spēkā stājušies Ministru kabineta noteikumu Nr.475 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā”.

Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu ceļu uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un apdzīvotības saglabāšanos. Pasākumā tiek atbalstīta pašvaldību grants ceļu (bez cietā seguma) būvniecība vai pārbūve. Projektu iesniegšana sākot no 2015.gada 15.oktobra.

Projektā ietvertos objektus nosaka vietējā pašvaldība. Prioritāte atbalsta saņemšanai ir lauksaimniecības produkcijas ražošanas un pārstrādes objektiem un integrēta tipa projektiem, kas tiek īstenoti kopā ar pievadceļu izbūvi pie uzņēmējdarbības objektiem apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā".

Lai pieteiktos atbalsta saņemšanai, pašvaldība organizē projektā ietverto objektu apspriešanu ar vietējiem uzņēmējiem pagastos:

 

Norises vieta

Adrese, laiks

Kontaktpersona, tel.nr.

Ceraukstes pagastā

14.oktobrī plkst. 10:00

„Tautas nams”, Ceraukste, Ceraukstes pag.

Viesturs Janševskis, tel.nr.29285161

e-pasts: ceraukste@bauska.lv

 

Priekšlikumus par pārbūvējamajiem ceļiem, lūdzam, iesūtīt elektroniski vai iesniegt pagastu pārvaldēs līdz 2015.gada 15.oktobrim.

Programmu līdzfinansē Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai  (ELFLA).

Projektu vadītāja
Jolanta Lauva


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas