Bauskas novada dome

Jaunumi


Biznesa ideju konkurss Bauskas novada skolu audzēkņiem2015.01.29 Komentāri (0) Biznesa ideju konkurss Bauskas novada skolu audzēkņiem

Bauskas novada Izglītības nodaļa sadarbībā ar Bauskas Centrālo bibliotēku izsludina Biznesa ideju konkursa skolēniem „Biznesa galda /digitālās spēles”


Nolikums


MĒRĶIS
Radīt Bauskas biznesa atbalsta vidi bibliotēkās, saturīga brīvā laika pavadīšanai, kas attīstītu skolēnos komunikācijas prasmes, ātru reakciju, loģisko domāšanu, spēju pieņemt patstāvīgus lēmumus un paaugstinātu zināšanu līmeni.

ORGANIZATORI: 
Bauskas Centrālā bibliotēka, Bauskas novada Izglītības nodaļa 
 
DALĪBNIEKI: 
Bauskas novada 1.-12.klašu audzēkņi (konkursa darbu veic individuāli)

 

NORISES LAIKS: 
1.    Skolas posms no 2015.gada 2.februāra līdz 2015.gada 27.martam
2.    Novada posms no 2015.gada 30.marta līdz 2015.gada 10.aprīlim
3.    2015.gada 20.aprīlī plkst. 14.00 labāko 30 darbu prezentācija 3 min. Bauskas novada Izglītības nodaļā

 

KONKURSA UZDEVUMS:
Visiem (1.-12.kl.) skolēniem izveidot biznesa spēli, kas veicinātu uzņēmējkompetenču attīstību, radošumu un kreativitāti. 
Tā var būt kā digitāla spēle, kā arī spēle, kas ir reāli taustāma un spēlējama manuāli.
Jābūt spēles aprakstam un spēles noteikumiem.

KONKURSA DARBU IESNIEGŠANA

Konkursa darbu iesniegšana: Dokumentus iesniegt līdz 2015.gada 27.martam:

1. nosūtot pa pastu ar norādi „KONKURSAM „Biznesa galda / digitālās spēles” uz adresi: Bauskas novada Izglītības nodaļa, Katoļu ielā 3, Bauska, Bauskas novads, LV-3901 (pasta zīmogs ne vēlāk kā 2015.gada 27.marts); 
2. vai iesniedzot personīgi līdz 2015.gada 27.marta plkst. 15.00:
- Bauskas Centrālajā bibliotēkā, Kalna iela 18, Bauska, Bauskas novads 
- vai Bauskas bērnu bibliotēkā, Uzvaras iela 3, Bauska, Bauskas novads.
3. atsevišķā aploksnē, iesniedzot personīgi vai sūtot pa pastu, jānorāda informācija par pretendentu (vārdu, uzvārdu, skolu un klasi); 
4. uz spēles apraksta norādīt klašu grupu; 
5. kompaktdiskā (CD) – digitālā formātā.

KONKURSA PIETEIKUMA VĒRTĒŠANA UN REZULTĀTU PASLUDINĀŠANA

Pretendentus vērtē 3 klašu grupās: 1.-4.klase; 5.-9.klase; 10.-12.klase.
Pretendentus vērtē un lēmumu par uzvarētāju apstiprināšanu pieņem komisija 6 cilvēku sastāvā:
Bauskas novada Izglītības nodaļas pārstāvis
Bauskas novada Attīstības nodaļas pārstāvis 
Bauskas novada Uzņēmējdarbības konsultatīvās padomes pārstāvis 
Bauskas Bērnu un jauniešu centra pārstāvis
Bauskas Centrālās bibliotēkas pārstāvis
Bauskas bērnu bibliotēkas pārstāvis

VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI:
1.    Oriģinalitāte un inovatīvs redzējums (līdz 15 punktiem)
2.    Noformējums – skaidri salasāmā rokrakstā vai datorrakstā, pievilcīgs vizuālais noformējums 
(līdz 10 punktiem)
3.    Saturs – pamatojums un spēles apraksts (līdz 20 punktiem)
4.    2015.gada 20.aprīlī labāko 30 darbu konkursa ideju izklāts/prezentācija 3 min. (līdz 10 punktiem)

BALVU PASNIEGŠANAS KĀRTĪBA:

1.    30 labāko konkursantu radošā laboratorija jūnija mēnesī (datums tiks saskaņots) Cēsīs..
2.    Konkursantiem tiks piešķirtas speciālbalvas.

Konkursa vērtēšanas komisijas lēmums par konkursa rezultātiem tiks publicēts:
internetā mājas lapās www.bauska.lv, www.bauskasbiblioteka.lv un laikrakstā „Bauskas Novada Vēstis”.

KONTAKTINFORMĀCIJA: 

Ērika Pelcere, Bauskas Biznesa bibliotēkas vadītāja
e-pasts: biblioteka@bauskasbiblioteka.lv, tel. 63960578

Māra Bauvare Bauskas novada Izglītības nodaļas metodiķe
e-pasts: mara.bauvare@bauska.lv, tel. 63922660

 


Bauskas novada Izglītības nodaļas vadītāja v.i.                     M.Bauvare

Bauskas Centrālās bibliotēkas direktore                        B.Tormane


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas