Bauskas novada dome

Jaunumi


Bauskas novada Sociālais dienests saņem Labklājības ministrijas atzinības rakstu2014.10.07 Komentāri (0) Bauskas novada Sociālais dienests saņem Labklājības ministrijas atzinības rakstu

Par ieguldījumu vienlīdzīgu iespēju veicināšanā Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas novada sociālais dienests” saņēma Labklājības ministrijas Atzinības rakstu par īstenoto projektu „Sociālās atstumtības riskam pakļauto bērnu un jauniešu mācību atbalsta sistēmas izveide Bauskas novadā”.

Projekts norisinājās no 2010.gada janvāra līdz 2011. gada maijam. Tajā bija iesaistītas piecas Bauskas novada skolas: Bauskas 2.vidusskola, Bauskas pamatskola, Bauskas Kristīgā pamatskola, Vecsaules un Mežgaļu pamatskolas. Projekta laikā bērni ar mācīšanās un uzvedības traucējumiem, papildus skolas iespējām, varēja saņemt psihologa, sociālā pedagoga, logopēda un skolotāja palīga konsultācijas un praktisku atbalstu. Šo speciālistu atalgojums tika finansēts no Eiropas sociālā fonda (ESF). Projektā iesaistīto skolu audzēkņiem bija iespēja piedalīties vasaras un skolas brīvlaika nometnēs, dažādās mācību ekskursijās – uz teātriem, hokeju, tālākizglītības nolūkos apmeklēt profesionālās izglītības iestādes un uzņēmumus gan Bauskas, gan Jelgavas novadā. Pavisam projektā tika iesaistīti ap 800 bērnu.

Pedagogiem bija  iespēja iepazīt labo praksi citos novados un piedalīties tālākizglītības kursos. Liels ieguvums bija skolvadības sistēmas „e klase” ieviešana visās novada skolās un speciālistu darbs ar moduli „Rūpju bērns”. Jau projekta realizācijas laikā tas izpelnījās lielu publicitāti, kad projekta speciālisti tika aicināti dalīties pieredzē valsts mērogā gan skolvadības sistēmas izstrādes autora SIA DEAC konferencēs, gan Latvijas Universitātes pētniecības projektā iesaistīto speciālistu  seminārā, gan citu novadu izglītības un sociālajiem darbiniekiem. Projektā pavisam bija iesaistīti ap 30 speciālistu. Veiksmīga projekta administrēšana nebūtu iespējama bez projektā iesaistīto skolu direktoru aktīvas līdzdalības un personīgā ieguldījuma.

Bauskas novada pašvaldība pateicas visiem projektā iesaistītajiem speciālistiem un projekta īstenotājiem. Paldies par jūsu ieguldīto darbu, laiku un enerģiju! Lai Sociālā dienesta speciālistiem darba spars un idejas vēl daudziem jauniem, daudzpusīgiem, interesantiem, sabiedrībai nozīmīgiem projektiem. 

Atzinība par ieguldījumu vienlīdzīgu iespēju veidošanā. Labās prakses piemēri. PDF

Ieva Šomina,
sabiedrisko attiecību speciāliste
Ina Krūmiņa,
Bauskas sociālā dienesta vadītājas vietniece

 


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas