Bauskas novada dome

Jaunumi


2021.03.25 Komentāri (0) Bauskas novada domes sēdes darba kartība

2021.gada 25.martā plkst. 14:00 (attālināti)

1. Par Bauskas novada Būvvaldes 2020.gada 18.marta akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā (kods 20011120400250) „Par objekta Pirts, Janeikas 5, Janeikas, Ceraukstes pagasta, Bauskas novads pieņemšanu ekspluatācijā” apstrīdēšanu.
Ziņo: Evita Grigorjeva
Uzaicināti: Dace Putna, Elēna Grīnberga, Lelde Taure-Dudkova, Inese Smilškalne, Edgars Lešinskis.
2. Par Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītāja amata kandidāta saskaņošanu.
Ziņo: Jānis Kalinka
Uzaicināti: Andris Roberts
3. Par Pamūšas speciālās pamatskolas nolikuma apstiprināšanu.
Ziņo: Aelita Naumane
4. Griķu pamatskolas nolikuma apstiprināšana.
Ziņo: Daiga Vīlipa
5. Par izmaiņām Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas komisijas sastāvā.
Ziņo: Evita Grigorjeva
6. Par Bauskas novada domes 2020.gada 29.oktobra saistošo noteikumu Nr.22 „Bauskas novada administratīvās teritorijas sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi” precizēšanu.
Ziņo: Evita Grigorjeva
7. Par Bauskas novada pašvaldības stipendijas piešķiršanu rezidentam.
Ziņo: Evita Grigorjeva
8.  Par Bauskas novada domes 2021.gada 25.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Par Bauskas novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem” precizēšanu.
Ziņo: Dina Romanovska
9. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2020.gada 24.septembra lēmumā „Par atbalstu projektam „Privāto investīciju palielināšana Gailīšu pagastā uzņēmējdarbības veicināšanai””.
Ziņo: Ilze Tijone
10. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai „Bauskas vecpilsēta”.
Ziņo: Dace Platonova
Uzaicināti: Ieva Bronko-Pastore
11. Par atbalstu investīciju projektam “Mēmeles gaisa tiltiņa rekonstrukcija”.
Ziņo: Agita Eglinska
12. Par telpu nomu Skolas ielā 11, Garoza, Mežotnes pagasts, Bauskas novads.
Ziņo: Zigurds Kalējs
13. Par SIA „ANIVA” atbrīvošanu no telpu nomas maksas.
Ziņo: Linda Mežsarga
14. Par dienesta dzīvokli Salātu ielā […], Bauskā, Bauskas nov.
Ziņo: Linda Mežsarga
15.Par dzīvojamās telpas Pilskalna iela […], Bauska, Bauskas nov. īres līguma pagarināšanu.
Ziņo: Linda Mežsarga
16. Par sociālā dzīvokļa Rīgas iela […], Bauska, Bauskas nov. īres līguma atjaunošanu.
Ziņo: Linda Mežsarga
17. Par sociālā dzīvokļa „[…]” - […], Īslīces pag., Bauskas nov. īres līguma atjaunošanu.
Ziņo: Linda Mežsarga
18. Par nekustamā īpašuma “Jaunbites” Gailīšu pagastā iznomāšanu.
Ziņo: Aija Fridrihsone
19. Par nekustamā īpašuma “Brunavišķu-Krievgaļu lauks” daļas Gailīšu pagastā iznomāšanu.
Ziņo: Aija Fridrihsone
20. Par mantisko ieguldījumu pašvaldības kapitālsabiedrībā SIA „Bauskas ūdens”.
Ziņo: Dace Stubure
21. Par mantisko ieguldījumu (Zaļā iela 27, Bauskā) pašvaldības kapitālsabiedrībā SIA „Bauskas ūdens”.
Ziņo: Dace Stubure
22. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr. 5, Raiņa iela 5, Dāviņu pagastā atsavināšanu.
Ziņo: Dace Stubure
23. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Mūsas iela 12, Bauskā atsavināšanu.
Ziņo: Dace Stubure
24. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Pļavas iela 30, Vecsaules pagastā atsavināšanu.
Ziņo: Dace Stubure
25. Par starpgabala statusa piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4068 007 0095 Īslīces pagastā.
Ziņo:Māris Šarķis
26. Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu „Airītes” Īslīces pagastā.
Ziņo: Māris Šarķis
27. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Ernesta Kapkalna iela 6, Bērzi, Īslīces pagastā atsavināšanu.
Ziņo: Māris Šarķis
28. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Andreji”, Īslīces pagastā atsavināšanu.
Ziņo: Māris Šarķis
29. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Guntari”, Ceraukstes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: Māris Šarķis
30. Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora J.Kalinkas informācija.
Ziņo: Jānis Kalinka

Domes priekšsēdētājs: Arnolds Jātnieks


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas