Bauskas novada dome

Jaunumi


AS “Sadales tīkls” plāno atjaunot elektrotīklus Bauskas novadā2016.02.17 Komentāri (0) AS “Sadales tīkls” plāno atjaunot elektrotīklus Bauskas novadā

Lai paaugstinātu elektroapgādes drošumu un kvalitāti aptuveni 2 000 klientiem, AS “Sadales tīkls” šogad Bauskas, Rundāles un Vecumnieku novadā plāno realizēt 21 investīciju projektu, elektrotīkla attīstībā ieguldot vairāk nekā 2 miljonus eiro.

Rūpīgi izvērtējot katra investīciju projekta nozīmīgumu klientu elektroapgādes uzlabošanā, šogad novados kopumā plānots atjaunot vidējā sprieguma elektrolīnijas 52 km garumā, zemsprieguma elektrolīnijas 48 km garumā un rekonstruēt vai izbūvēt jaunas 40 transformatoru apakšstacijas.

Jebkuru inženiertehnisko iekārtu, tostarp elektrotīkla, droša un nepārtraukta ekspluatācija nav iespējama bez periodiskām pārbaudēm, remontdarbiem un atjaunošanas, tādēļ AS “Sadales tīkls” turpina plānveidīgi atjaunot un uzlabot elektrotīklu visā Latvijā. Lai elektrotīkls būtu drošs, efektīvs un elektroenerģijas piegādi AS „Sadales tīkls” spētu sniegt augstā kvalitātē, tas savlaicīgi un noteiktā apjomā ir jāatjauno, jo tā elementi kalpo vidēji 40 - 50 gadus, un tas ir galvenais nosacījums, lai nodrošinātu kvalitatīvu elektroenerģiju iedzīvotājiem un samazinātu dažādu ārējo risku ietekmi uz elektroapgādes nepārtrauktību.

Lai uzlabotu sniegto pakalpojumu kvalitāti Bauskas novada iedzīvotājiem, šogad novadā AS “Sadales tīkls” plāno realizēt vairākus projektus:

  • Apjomīgs projekts tiks realizēts elektrotīklā posmā no Bērzu ielas Bauskā līdz Gailīšu pagasta apdzīvotajai vietai “Pamūša”, kur esošā vidējā sprieguma 20kV (kilovoltu) gaisvadu elektrolīnija tiks pārbūvēta par kabeļu līniju 6 km garumā. Elektrotīkla rekonstrukcijas darbu laikā paredzēts atjaunot vai izbūvēt jaunas 8 transformatoru apakšstacijas un zemsprieguma 0,4kV gaisvadu elektrolīnijas pārbūvēt par kabeļu līnijām 4,5 km garumā.
  • Lai uzlabotu elektroapgādi Ceraukstes pagasta iedzīvotājiem, šobrīd pagastā jau tiek veikti rekonstrukcijas darbi, kuru laikā plānots atjaunot vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīniju 6 km garumā.
  • Savukārt Dāviņu pagastā elektrotīkla rekonstrukcijas projekts jau ir noslēdzies un projekta laikā atjaunota vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīnija 0,7 km garumā, izbūvēta jauna transformatoru apakšstacija un zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas pārbūvētas par kabeļu līnijām 1,3 km garumā.
  • Turpinot sadarbību ar Bauskas novada pašvaldību, elektrotīkla rekonstrukcija Īslīces pagasta “Bērzkalnos” tiek veikta vienlaicīgi ar pašvaldības plānoto Celtnieku un Līdumnieku ielas seguma rekonstrukciju. Projekta ietvaros paredzēts esošās zemsprieguma 0,4kV gaisvadu elektrolīnijas pārbūvēt par kabeļu līnijām 4,2 km garumā un izbūvēt jaunu transformatoru apakšstaciju. Savlaicīgi saskaņojot plānotos projektus ar pašvaldībās plānotajiem ielu, ceļu vai citu inženierkomunikāciju rekonstrukciju projektiem, gan pašvaldība, gan AS “Sadales tīkls” var iegūt abpusēji pieņemamus risinājumus, saskaņot darbības, kā arī efektīvi izmantot investīciju projektiem paredzētos līdzekļus, kā arī samazināt projektu izpildes laiku, tādējādi veicinot pašvaldības attīstību un vietējo iedzīvotāju labklājību.
  • Elektrotīkla rekonstrukcijas projektus AS “Sadales tīkls” šogad realizēs arī Mežotnes pagastā, kur kopumā plānots atjaunot 20kV gaisvadu elektrolīniju 1,3 km garumā, zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas pārbūvēt par kabeļu līnijām 4,1 km garumā un izbūvēt jaunu transformatoru apakšstaciju.
  • Lai uzlabotu elektroapgādes kvalitāti Vecsaules pagasta iedzīvotājiem, pagastā jau tiek veikta zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas pārbūve kabeļu līniju 1,8 km garumā un jaunas transformatoru apakšstacijas izbūve.
  • Arī Codes pagastā šogad plānots realizēt zemsprieguma elektrotīkla rekonstrukcijas projektu, kura laikā tiks izbūvēta jauna transformatoru apakšstacija un gaisvadu elektrolīnijas tiks pārbūvētas par kabeļu līnijām 2,4 km garumā.

Nozīmīgus projektus šogad AS “Sadales tīkls” plāno realizēt Vecumnieku novadā, kur kopumā paredzēts atjaunot vidējā sprieguma elektrolīnijas 25 km garumā, zemsprieguma elektrolīnijas 25 km garumā, kā arī projektu ietvaros atjaunot vai izbūvēt jaunas 17 transformatoru apakšstacijas. Turpinot elektrotīkla rekonstrukciju Rundāles novadā, apjomīgs projekts tiek realizēts Viesturu pagastā.

Lai nodrošinātu kvalitatīvu un drošu elektroenerģijas piegādi iedzīvotājiem visā Latvijā, 2016. gadā AS „Sadales tīkls” kopumā plāno atjaunot 950 km vidējā sprieguma elektrolīnijas, tajā skaitā vidējā sprieguma gaisvadu līniju pārbūvi par zemē ieraktām kabeļu līnijām plānots veikt 201 km garumā, atjaunot zemsprieguma elektrolīnijas 651 km garumā, kā arī rekonstruēt vai no jauna izbūvēt 505 transformatoru apakšstacijas, bet elektrolīniju trases visā Latvijā plānots attīrīt 5 500 km garumā.

Tatjana Smirnova
AS „Sadales tīkls”
Komunikācijas speciāliste


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas