Bauskas novada dome

Jaunumi


2015.04.16 Komentāri (0) Apvienotā komiteju sēdē saskaņo bērnu vasaras nometņu laikus

Sociālo un veselības lietu un Izglītības, kultūras un sporta lietu apvienotajā komitejā deputāti saskaņoja Bauskas novada Sociālā dienesta organizēto bērnu vasaras nometņu laikus. Plānots organizēt trīs nometnes: diennakts nometni „Esi radošs, zinošs un sportisks” Jaunsaules pamatskolā no 15.līdz 19.jūnijam, diennakts nometni „ Jautrā vasariņa” Jaunsaules pamatskolā no 29. jūnija līdz 3.jūlijam un dienas nometni „Čaklie pirkstiņi” Bauskas novada Sociālajā dienestā  no13.līdz 17.jūlijam. Kopumā nometnēs plānots iesaistīt 60 bērnus vecumā no 9 līdz 12 gadiem. Šo nometņu darbību pilnībā finansē pašvaldība, un tajās tiks iesaistīti bērni no ģimenēm, kas ir Sociālā dienesta pārraudzības lokā.

Deputāti saskaņoja arī Bauskas Bērnu un jauniešu centra organizēto nometņu laikus. Plānots organizēt divas nometnes bērniem no 7 līdz 12 gadiem „Raibā tupelīšu nedēļa” . Pirmā nometne notiks no 8.līdz12.jūnijam, otrā – no 15.līdz 19.jūnijam. Abu nometņu norises vieta ir Bērnu un jauniešu centrs. Katrā nometnē tiks iesaistīti 30 bērni un šīm nometnēm plānots arī vecāku līdzfinansējums – 12 eiro vienam bērnam.

Vasaras nometni „Taurenītis”  6 līdz 7 gadus veciem bērniem plānojusi organizēt arī Bauskas sākumskola. Apvienoto komiteju sēdes deputāti saskaņoja šīs nometnes darbības laiku no 1.līdz 12.jūnijam un tajā plānots iesaistīt 30 bērnus. Vecāku līdzfinansējums vienam bērnam plānots 20 eiro apjomā.

Deputāti virzīja izskatīšanai domes sēdē lēmuma projektu par izmaiņām Pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāvā. Ar maiju šajā komisijā strādās ārste Zinaida Vītola.

Deputāti virzīja izskatīšanai Finanšu komitejas sēdē lēmuma projektu par zemesgabala Salātu ielā 5A, Bauskā nodošanu Bauskas novada profesionālās ievirzes izglītības iestādei „Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola”. Pašvaldība paredzējusi jaunbūvējamo sporta halli un daudzfunkcionālo sporta un atpūtas centru veidot kā vienotu infrastruktūru pie Bauskas Bērnu un jaunatnes sporta skolas.

Deputāti atbalstīja un virzīja izskatīšanai Finanšu komitejas sēdē lēmuma projektu par valsts budžeta dotāciju sadali mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības iestādēm izglītojamiem no 5 gadu vecuma. Dotācijas lielums izglītības iestādei atkarīgs no izglītojamo skaita. Vienam bērnam plānoti 18.97 eiro.

No pašvaldības budžeta mācību līdzekļu un materiālu iegādei šogad tiek piešķirti 20 eiro vienam pirmsskolas vecuma bērnam un 30 eiro vienam skolēnam no 1.– 12.klasei. Bibliotēku krājumu iegādei – 15 eiro vienam skolēnam no 1.– 12.klasei.

Atbildot uz Latvijas Pašvaldību savienības aicinājuma vēstuli par kontaktpersonas izvirzīšanu brīvprātīgajam darbam Latvijas pašvaldību jaunatnes lietu atbalsta tīklā, tika virzīta deputāte Solvita Jirgensone, kas izteica vēlmi šajā jomā darboties.

Andra Matuļenko,

sabiedrisko attiecību speciāliste


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas