Bauskas novada dome

Jaunumi


2016.04.21 Komentāri (0) APVIENOTĀ KOMITEJU SĒDE

FINANŠU KOMITEJA

VIDES UN ATTĪSTĪBAS KOMITEJA

Sēdes darba kārtība

2016.gada 21.aprīlī plkst.10

 1. Par Bauskas novada pašvaldības konsolidētā 2015.gada pārskata apstiprināšanu.

Ziņo: A.Vērmanis

 1. Par Bauskas novada Sociālā dienesta organizēto nometņu darbības saskaņošanu.

Ziņo: I.Kubliņa

 1. Par finansējuma piešķiršanu Intai Liepai.

Ziņo: L.Rimševica

 1. Par finansējuma piešķiršanu Veltai Brucei.

Ziņo: L.Rimševica

 1. Par Bauskas Bērnu un jauniešu centra organizēto nometņu darbības saskaņošanu.

Ziņo: M.Bauvare

 1. Par Bauskas sākumskolas organizētās nometnes darbības saskaņošanu.

Ziņo: M.Bauvare

 1. Par papildu finansējuma piešķiršanu Bauskas Centrālajai bibliotēkai.

Ziņo: B.Tormane

 1. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmā nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu Jānim Čeglim.

Ziņo: Z.Ašmane

 1. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2016.gada 25.februāra lēmumā “Par projekta “Zivju resursu pavairošana Mūsas upē”” iesniegšanu.

Ziņo: J.Lauva

 1. Par Bauskas novada domes2016.gada 25.februāra saistošo noteikumu Nr.4 “Par nekustama īpašuma nodokļa atvieglojumiem Bauskas novadā” precizēšanu.

Ziņo: I.Šķirmante

 1. Par finansējumu ēkas Kamardes ielā 5, Gailīšu pagastā jumta renovācijai.

Ziņo: A.Gurkovskis

 1. Par finansējumu Dāviņu pagasta pārvaldes ēkas kāpņu telpas remontam.

Ziņo: L.Šarķe

 1. Par finansējumu būvprojekta izstrādei Dāviņu pagasta Lambārtes ciema ūdensvadam.

Ziņo: L.Šarķe

 1. Par finansējumu zāles un skatuves grīdas apdares atjaunošanai Ceraukstes pagasta “Tautas namā”.

Ziņo: V.Janševskis

 1. Par finansējumu uzgaidāmās telpas remontam Ceraukstes pagasta “Tautas namā”.

Ziņo: V.Janševskis

 1. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu SIA “Bauskas siltums” pamatkapitāla palielināšanai.

Ziņo: I.Rūsis

 1. Par finansējumu SIA “Bauskas ūdens” pamatkapitāla palielināšanai.

Ziņo: I.Svētiņš

 1. Par apropriācijas pārdali starp iestādes “Bauskas novada administrācija” budžeta programmām.

Ziņo: M.Vilciņš

 1. Par SIA “Zemgales EKO” peļņu.

Ziņo: M.Mākulēns

 

 

 

 

 1. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2013.gada 26.septembra lēmumā “Par Bauskas novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu”.

Ziņo: B.Grantiņa

 1. Par zemes vienības daļas Dārza ielā 9, Bauskā iznomāšanu.

Ziņo: D.Sausā

 1. Par nekustamā īpašuma “Plēšu lauks”, Codes pagastā iznomāšanu.

Ziņo: A.Fridrihsone

 1. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Vētru lauks”, Codes pagastā atsavināšanu.

Ziņo: A.Fridrihsone

 1. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Dubļu starpgabals”, Codes pagastā atsavināšanu.

Ziņo: A.Fridrihsone

 1. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Galiņu starpgabals”, Mežotnes pagastā atsavināšanu.

Ziņo: A.Fridrihsone

 1. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Ceplis 6 starpgabals” Mežotnes pagastā atsavināšanu.

Ziņo: A.Fridrihsone

 1. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Ainavu ferma”, Gailīšu pagastā atsavināšanu.

Ziņo: A.Fridrihsone

 

Finanšu komitejas priekšsēdētājs                                            R.Ābelnieks

Vides un attīstības komitejas priekšsēdētājs                           M.Ruža


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


  Citas ziņas