Bauskas novada dome

Jaunumi


Apsveicam projektu konkursa „Mēs savam novadam 20182018.05.02 Komentāri (0) Apsveicam projektu konkursa „Mēs savam novadam 2018" uzvarētājus

Bauskas novada pašvaldība šī gada martā izsludināja projektu konkursu „Mēs savam novadam 2018”, paredzētais finansējums projektu īstenošanai 10 000 EUR. Projekta mērķis ir veicināt sabiedrībai nepieciešamu, sabiedriski nozīmīgu projektu un pasākumu īstenošanu Bauskas novada teritorijā, uzlabojot dzīves kvalitāti novada iedzīvotājiem, kā arī veicināt atbildību par savas dzīves vides un dzīves kvalitātes uzlabošanu un attīstīt sadarbību starp pašvaldību, nevalstiskajām organizācijām un uzņēmējiem.

Projektu konkursā tika iesniegti 18 projektu pieteikumi. Komisijai izvērtēšanas rezultātā izvirzot un Bauskas novada domei pieņemot lēmumu par finanšu līdzekļu piešķiršanu nevalstiskajām organizācijām, šajā gadā tika atbalstītas 11 dažādas projektu idejas.

 

 

Projektu konkursa "Mēs savam novadam 2018" atbalstīto projektu saraksts

Nr.p.k.

Projekta īstenošanas vieta

Projekta nosaukums

Iesniedzējs

Projekta mērķis

Projekta vadītājs

1

Bauska

Projekts “Bauskas dambretistu veiksmes Latvijas simtgadei”

Biedrība “Prāta laiks”

Radīt lielāku dambretes popularitāti Bauskas novada bērnu, cilvēku ar invaliditāti un citu iedzīvotāju vidū.

Mārtiņš Junkurēns

2

Gailīši

Projekts “Peldošās laipas izbūve Mežāžu pludmalē”

Biedrība “Sadarbības tilts”

Sakopt un atjaunots Pāces centrālo laukumu, izbūvēt peldošu laipu - pontonu.

Irēna Kalniņa

3

Bauska

Projekts “Sarunas pie upes”

Biedrība “Meistars Gothards”

Latvijas 100. Dzimšanas dienai par godu Bauskā izveidot jaunu vides objektu – keramikas mozaīku ar zivju un Ūdens motīvu.

Lolita Zelča

4

Bauska

Sociāls projekts “Radošums vieno 2018”

Biedrība “Bauskas Impulss”

Ieviest atbalsta pasākumus, kas veicina sociālās atstumtības riskam pakļauto ģimeņu un to bērnu un jauniešu t.sk. ar funkcionālajiem un/vai garīgās attīstības traucējumiem, iekļaušanos sabiedrībā, preventīvu sociālo problēmu risināšanā, kā arī brīvprātīga darba popularizēšanu un sabiedrības uzmanības piesaistīšanu sociālās integrācijas nozīmīgumam.

Tatjana Kalniņa

5

Bauska

Projekts “Senioru deju kolektīva “Senbiguļi” tēls Bauskas novadā”

Ceraukstes pagasta attīstības biedrība “Rudenāji”

Saglabāt un popularizēt latviešu kultūras tradīciju tautas deju, popularizējot latviešu tautas dejas attīstību senioru vidū, tādējādi veicinot tautas dejas kultūras mantojuma saglabāšanos no paaudzes un paaudzi, kā arī veicināt senioru brīvā laika pavadīšanas iespējas Bauskas novadā.

Ingrīda Levko

6

Bērzu un Ādžūnu ciemi

Projekts “Lai lepni plīvo karogs mastā!”

Biedrība “Īslīces sieviešu klubs ”Rītausma””

Uzstādīt karogu mastus Bērzu un Ādžūnu ciemos, sadarbojoties ar vietējiem iedzīvotājiem, uzņēmējiem un pagasta pārvaldi.

Aiga Baltalksne

7

Bauska

Projekts “Mēs no savas tautas”

Ģimeņu, kurās ir cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem, biedrība “Ābulis”

Kopīgās aktivitātes, veicinot ģimeņu, kas audzina bērnus un jauniešus ar invaliditāti, iekļaušanos sabiedrībā.

Inga Ūbele

8

Jaunsaule

Projekts “Mūzika Jaunsaules Evaņģēliski luteriskajai draudzei”.

Jaunsaules Evaņģēliski luteriskā draudze

Pilnveidot, padarīt augstvērtīgāku muzikālo skanējumu draudzes pasākumos, liturģijā, kā arī attīstīt, sekmēt bērnu muzikālās iemaņas.

Jānis Jansons

9

Īslīce

Projekts “Sakopsim savu māju!”

Biedrība “Kopdaris”

Sagaidot Latvijas simtgadi, veikt daudzdzīvokļu mājas E.Kapkalna ielā 3 labiekārtošanas un apkārtējās vides sakopšanas darbus.

Artūrs Naida

10

Bauska

Projekts “Tūrisma ceļvedis “Izzini Bausku bērna acīm””

Biedrība “Bauskas sākumskolas padome”

Veicināt mūsu novada bērnus un jauniešus izzināt savu pilsētu un radīt interesi par tās nozīmīgākajām vietām, tādējādi popularizējot pilsēta telpu un veicināt tūrisma attīstību novadā.

Linda Tijone

11

Brunava

Projekts “Budbergas Svētā Pāvila ev.lut. baznīcas teritorijas sakopšana”

Budbergas Svētā Pāvila evaņģēliski luteriskā draudze Reliģiska organizācija

Baznīcas teritorijas sakopšana un labiekārtošana

Māris Kovals

 

Projektu īstenošanas un atskaišu par izlietotajiem līdzekļiem iesniegšanas laiks ir ne vēlāk kā līdz 2018. gada 28.decembrim.

 

Dace Platonova,
Attīstības un plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja
t. 63963972


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas