Trešdiena, 29. Marts, 2023. Agija, Aldonis

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Marts


Zemgales plānošanas reģions projekta "Atver sirdi Zemgalē" ietvaros šajā pavasarī vēlas organizēt pasākumu uzņēmējiem, lai aktualizētu jautājumus, kas saistīti ar cilvēku ar invaliditāti, tai skaitā garīga rakstura traucējumiem, nodarbinātību

Lai organizētais pasākums iekļautu tēmas, kuras atbilstu jūsu interesēm, lūdzam veltīt 5 minūtes sava laika un līdz 31.martam aizpildīt aptaujas anketu: https://forms.gle/umKqjr9xeoJGU4bu6

Pasākums tiks finansēts Zemgales plānošanas reģiona realizētā Eiropas Sociālā fonda projekta "Atver sirdi Zemgalē" (vienošanās nr. 9.2.2.1/15/I/001) 8.darbības - informatīvi un izglītojoši pasākumi Zemgales reģionā ietvaros.

 

 

LIKTA un “Microsoft” vienojas par sadarbību 90 000 ASV dolāru apmērā

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) ir vienojusies par sadarbību ar “Microsoft” 90 000 ASV dolāru  apmērā, kas arī 2023. gadā ļauj turpināt izglītības un kvalifikācijas uzlabošanas programmu “Virtuālās prakses Baltijā”, informēja LIKTA prezidente profesore Signe Bāliņa.

Šī būs “Virtuālo prakšu Baltijā” programmas trešā kārta. LIKTA šo projektu īsteno kopā ar Latvijas Universitātes Inovāciju centru LUMIC un sadarbības partneriem Lietuvā un Igaunijā.

Pēc LIKTA prezidentes paustā, projektā visiem interesentiem Baltijā tiek piedāvāti bezmaksas kursi par aktuāliem digitālajiem rīkiem un programmām, kas palīdz vienkāršot un uzlabot darbu un ir pielietojamas ikdienā. Dziļākas intereses gadījumā šīs mācības var pavērt ceļu karjerai informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) jomā. Dalībnieki kursos iegūst praktiskas zināšanas, pēc tam piedalās virtuālajās praksēs, kur apgūtās prasmes izmēģina reālai darba videi identiskos apstākļos, apgūstot praktiskas iemaņas dažādās Baltijas organizācijās.

“Mūsu mērķi ir pavisam konkrēti – virtuālās prakses risina kopējo tautsaimniecības pieprasījumu pēc IKT speciālistiem un pēc profesionāļiem, kuriem ir augsta līmeņa digitālās prasmes,” uzsvēra profesore Bāliņa.

Šīs mācības ļauj paaugstināt kvalifikāciju un tādējādi uzlabot pozīciju darba tirgū. Svarīgi, ka šī aktivitāte nav orientēta tikai uz jauniešiem un studentiem, bet uz ikviena vecuma profesionāli, kas meklē jaunas karjeras iespējas vai vēlas uzlabot savu konkurētspēju darba tirgū.

Pašlaik tīmekļa vietnē www.balticinternships.eu ir pieejami iepriekšējo kursu ieraksti. Jaunajā projekta kārtā interesentiem tiks piedāvāti bezmaksas kursi par mākslīgo intelektu, pamatkurss Python programmēšanā, kā arī kurss par datu analīzes un vizualizācijas rīku Microsoft Power BI. Kursiem varēs pieteikties no šī gada aprīļa.

Plānots, ka šogad kursus absolvēs vismaz 7500 dalībnieku, praksēs un pasākumos ar nozares darba devējiem piedalīsies 2500 cilvēku, jaunu darbu vai paaugstinājumu esošajā darbā iegūs vai būtiski uzlabos kvalifikāciju, paaugstinot konkurētspēju darba tirgū un tādējādi arī savus ieņēmumus, vismaz 1500 projekta dalībnieki. Iepriekšējā kārtā kursos iesaistījās vairāk kā 12 tūkstoši dalībnieku, praktiskās iemaņas virtuālajā praksē papildināja 4 325 cilvēki.

“Valstīs, kur cilvēki ir labāk apguvuši digitālās kompetences un kur dažādas tehnoloģijas un digitālie pakalpojumi tiek plaši izmantoti, ir labāki dzīves kvalitātes rādītāji,” saka “Microsoft” vadītāja Baltijā Vaida Sapole. Cilvēki šajās valstīs ir produktīvāki un pelna vairāk, un, kā apliecina “Microsoft Digitālās Nākotnes Indekss”, digitālās prasmes virza tādas inovācijas, kas ļauj ekonomikai attīstīties, radot jaunas darba vietas ar augstāku pievienoto vērtību.

Speciālistu ar digitālajām prasmēm trūkumu LIKTA risina arī ar citiem instrumentiem

Šis ar “Microsoft Philantropies” finansiālo atbalstu īstenotais projekts nepavisam nav vienīgais instruments, kā LIKTA turpina īstenot savu misiju – uzlabot Latvijas iedzīvotāju un uzņēmēju digitālās prasmes.

Atbilstoši Pasaules Ekonomikas foruma datiem, visā pasaulē tikai 33% darbavietās, kas saistītas ar tehnoloģijām, strādā darbinieki ar nepieciešamajām kompetencēm. Turklāt foruma prognozes liecina, ka līdz 2030. gadam tiks radītas vismaz 150 miljoni jaunas ar tehnoloģijām saistītas darbavietas, 77% no darbiem būs nepieciešamas digitālās kompetences.

To, ka Latvijas darba tirgū pietrūkst un nākamajos gados noteiktas kvalifikācijas speciālistu trūks vēl vairāk, apliecina arī Ekonomikas ministrijas publicētās darba tirgus prognozes vidējam un ilgtermiņam. Līdz 2030. un 2040. gadam darba tirgū pieaugs pieprasījums pēc IKT un veselības aprūpes jomas, kā arī zinātnes un inženierzinātņu speciālistiem, vienlaikus šīs ir arī jomas, kurās tiek prognozēts būtisks darbinieku trūkums.

Profesore Bāliņa uzsver, ka arī citās nozarēs trūkst un nākotnē potenciāli vēl vairāk trūks speciālistu ar digitālajām kompetencēm, tādēļ uzņēmēji tiek aicināti izmantot LIKTA un tās partneru piedāvātās kvalifikācijas celšanas iespējas.

Piemēram, Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētās mācības mikro un mazajiem uzņēmējiem, kā arī pašnodarbinātajiem projektā MMU.lv ir pieejamas vēl līdz šā gada decembrim - sākot no grāmatvedības, datu analīzes un digitālās drošības, beidzot ar Excel, sociālo tīklu marketinga rīkiem un tīmekļa vietņu veidošanu. Izvēloties jebkuru no MMU.lv mācībām digitālajā jomā, ir iespēja apgūt prasmes un iegūt zināšanas latviešu valodā gan tiešsaistē, gan klātienē. ERAF līdzfinansējums apmaksā 70% no kursu cenas.

Tāpat līdz šī gada beigām visi uzņēmumi vēl var saņemt ES fondu līdzfinansējumu 30–70% apmērā nepieciešamajām darbinieku mācībām projektā “Partnerībā organizētas IKT profesionāļu apmācības inovāciju veicināšanai un nozares attīstībai”, ko īsteno LIKTA. Projektā jau līdz šim aktīvi ir iesaistījušies daudzi nozares uzņēmumi, izmantojot sniegto iespēju paaugstināt savu darbinieku kvalifikāciju ar ERAF atbalstu.

Jau pavisam drīz, no 24. līdz 28. aprīlim, LIKTA kopā partneriem īstenos informatīvu un izglītojošu kampaņu – Eiropas Digitālā nedēļa 2023 Latvijā. Šajā laikā iedzīvotājiem un uzņēmējiem būs pieejamas dažādas aktivitātes, lai uzlabotu un nostiprinātu savas digitālās prasmes.

Pašlaik norisinās arī projekta “Gudrā Latvija” trešais posms, un ar LIKTA izstrādāto rīku “Digitālā brieduma tests” ikviens uzņēmums var ātri noteikt savu digitālo briedumu, tādējādi apzinot, kādas papildu zināšanas un prasmes vēl ir nepieciešamas veiksmīgai izaugsmei.

Par LIKTA

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) dibināta 1998. gadā, apvienojot IT un elektronisko sakaru nozares vadošos uzņēmumus un organizācijas, kā arī IKT profesionāļus – kopumā šobrīd ap 150 biedru. LIKTA vīzija ir uz zināšanām balstītas ekonomikas attīstība, radot produktus un risinājumus ar augstu pievienoto vērtību. Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas nozare veido arvien nozīmīgāku daļu Latvijas iekšzemes kopproduktā un eksportā. Savukārt informācijas sabiedrības attīstība un e-prasmes visās nozarēs un dzīves sfērās veicina kopējo Latvijas uzņēmumu produktivitāti, kā arī iedzīvotāju dzīves kvalitātes un labklājības pieaugumu.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem:

Andris Melnūdris, LIKTA ģenerāldirektors

direktors@likta.lv, 67311821

 

 

Biedrības un nodibinājumi aicināti pieteikties Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda parakstīšanai

2023.gada martā plānota jaunu nevalstisko organizāciju pievienošanās Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memorandam. Memorandu no valdības puses parakstīs Ministru prezidents A.K.Kariņš. Tikšanas ar Ministru prezidentu šobrīd tiek plānota 2023.gada maijā Memoranda padomes sēdes laikā.

Memoranda parakstīšana nevalstiskajai organizācijai dos iespēju:

 • piedalīties Memoranda padomes darbā – paust viedokli, iesaistoties dažādu nevalstiskajām organizācijām aktuālu jautājumu risināšanā;
 • sekmēt sadarbību ar valsts pārvaldes iestādēm;
 • izvirzīt kandidatūru darbam Memoranda padomē (nākamās vēlēšanas plānotas 2023.gada aprīī).

Memoranda padomes sekretariāts aicina līdz 2023. gada 26martam pieteikties Memoranda parakstīšanai, aizpildot reģistrēšanās anketu.

Memoranda parakstīšana tiks organizēta divos veidos, izvēle jānorāda reģistrējoties un to nebūs iespējams mainīt:

 1. vēlamāka un ērtāka visām pusēm noteikti būtu parakstīšana ar e-parakstu - tiks dots vairāku dienu periods, kura laikā organizācijas parakstīs Memorandu. Laika ietvars šobrīd plānots 28.03.-31.03.2023;
 2. ja pārstāvim, kurš parakstīs Memorandu organizācijas vārdā, nav pieejams e-paraksts, tiks nodrošināta iespēja parakstīt papīra eksemplāru - būs jāierodas klātienē Ministru kabinetā, Brīvības bulvārī 36, Rīgā Valsts kancelejas noteiktā laikā, visdrīzāk 28.03.2023. (datums un laiks vēl tiks precizēts).

Parakstam no organizācijas pārstāvja obligāti jābūt, lai varētu uzskatīt, ka organizācija ir pievienojusies Memorandam. Ja kāda iemesla dēļ organizācija nevarēs nodrošināt parakstīšanu Memoranda padomes sekretariāta norādītajos laikos un veidos, šajā reizē netiks nodrošināta iespēja Memorandu parakstīt vēlāk.

Ja ir kādi jautājumi, aicinu tos sūtīt, rakstot uz nvo@mk.gov.lv

Par NVO un Ministru kabineta sadarbības memorandu:

Memoranda projekta gatavošana tika iniciēta no nevalstiskā sektora puses pēc 21 NVO pārstāvja tikšanās ar Ministru prezidentu 2005. gada 13. janvārī. Dokuments izstrādāts ar mērķi sekmēt efektīvas un sabiedrības interesēm atbilstošas valsts pārvaldes darbību, nodrošinot pilsoniskās sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanas procesos (vairāk informācijas par Memorandu pieejama Ministru kabineta mājaslapā).

Memoranda parakstīšana ar 57 NVO dalību notika 2005. gada 15. jūnijā. Šobrīd memorandu parakstījušas vairāk kā 500 organizācijas.

 

Zemgales iedzīvotājus aicina uz sociālās uzņēmējdarbības pasākumu

 

Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija Labklājības ministrijas sociālās uzņēmējdarbības aktivitāšu cikla ietvaros “Attīstām sociālo uzņēmējdarbību kopā!” 31. martā Aizkrauklē rīkos informatīvu pasākumu “Pēcpusdienas tēja ar Zemgales sociālajiem uzņēmējiem”.

Pasākumā, kas no plkst. 13.00 līdz 15.00 norisināsies Aizkraukles kultūras centrā, Spīdolas ielā 2, varēs uzzināt par sociālās uzņēmējdarbības aktualitātēm, un būs iespēja iepazīties ar trīs sociālajiem uzņēmējiem, uzklausot atklātus un personiskus stāstus par biznesu, ikdienas izaicinājumiem un vēlmi padarīt pasauli labāku.

Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija informēs par nozares jaunumiem un iespējām, kā arī dalībniekiem būs iespēja uzdot sev interesējošos jautājumus par Sociālā uzņēmuma likumu, atbalsta veidiem, sociālā uzņēmuma statusa iegūšanas procesu un citām nozares aktualitātēm.

Ar saviem pieredzes stāstiem dalīsies Gita Aizpure – sociālā uzņēmuma “4 vēji” pārstāve, Dace Indrika – sociālās uzņēmējdarbības vēstniece, kultūras un mākslas centra “Nātre” vadītāja un Zane Rožkalna – sociālā uzņēmuma “BJMK” dibinātāja un vadītāja.

Jelgavas novada sociālais uzņēmums “4 vēji” dod iespēju cilvēkiem ar invaliditāti strādāt katram savu spēju robežās rūpnīcā vai specializētajā darbnīcā sadarbībā ar Daudzfunkcionālo sociālo pakalpojumu centru "LAIPA". Saražoto produkciju – ziepes, keramikas krūzes, bļodas un citus rokdarbus – var iegādāties “4 vēji” interneta veikalā.

KMC “Nātre” ir radošo personību apvienība Jelgavā, kas organizē dažādus kultūras un mākslas pasākumus ar pievienoto vērtību. Īstenotie pasākumi un projekti veicina vietējo kopienu un teritoriju attīstību. 

"BJMK" piedāvā alternatīvu mūzikas izglītību atbalstošā vidē. Sociālais uzņēmums Jelgavā ir  izveidojis mūzikas skolu "BJMK Rokskola" – Latvijā pagaidām vienīgo akreditēto mūzikas skolu, kas realizē profesionālās ievirzes izglītības programmu „Rokmūzika”. Viens no galvenajiem skolas mērķiem ir palīdzēt jauniešiem atklāt muzicēšanas prieku un nezaudēt to arī tad, ja nākotnes profesija izvēlēta citā nozarē.

Lai piedalītos pasākumā, līdz 28. martam jāaizpilda elektroniska pieteikuma anketa: ej.uz/SUD_Aizkraukle. Vietu skaits ierobežots.

Pasākums ir daļa no Labklājības ministrijas sociālās uzņēmējdarbības aktivitāšu cikla “Attīstām sociālo uzņēmējdarbību kopā!”, ko finansē Eiropas Sociālais fonds. Cikla daudzveidīgās aktivitātes, kas plānotas, lai stiprinātu un attīstītu sociālās uzņēmējdarbības ekosistēmu Latvijā, norisināsies līdz 2023. gada novembrim. Tās tiek īstenotas sadarbībā ar nozares organizācijām – Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociāciju, biedrībām “New Door”, “Reach for Change Latvia” un sociālo uzņēmumu “Visas Iespējas”.

Plašāka informācija par visu aktivitāšu ciklu un šo informatīvo pasākumu pieejama Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas mājaslapā www.sua.lv/kopa un rakstot uz e-pastu liga@sua.lv.

Informāciju sagatavoja: Aiga Ozoliņa, Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, aiga.ozolina@lm.gov.lv

 

 

Iespēja pieteikties starptautiskam semināram “Erasmus+ promoting physical activity and cooperation in education and training”, kas norisināsies Rīgā, š.g. 6.-9.maijā.

 

 

Semināra mērķis ir atbalstīt Eiropas Komisijas mērķi veicināt fizisko aktivitāti un veselīgu dzīvesveidu sabiedrībā.

Semināram aicināti pieteikties skolu, profesionālās izglītības, augstākās un pieaugušo izglītības sektora pārstāvji, kuri ir ieinteresēti fizisko aktivitāšu un veselības pratības veicināšanā izglītībā un mācībās, izmantojot Erasmus+ programmas piedāvātās sadarbības iespējas (pedagogi, pasniedzēji, izglītības vadītāji, eksperti, potenciālie vai esošie Erasmus+ programmas projektu īstenotāji, jaunpienācēji Erasmus+ programmā u.c.). Pasākumam laipni aicināti pievienoties arī sporta nozares pārstāvji (sporta personāls, treneri u.c.), kuri ir ieinteresēti veicināt fiziskās aktivitātes un veselīgu dzīvesveidu sadarbībā ar izglītības iestādēm un sniegt savu ieguldījumu seminārā.  

Semināra laikā dalībnieki:

 • apzinās izaicinājumus un atklās veidus, kā Erasmus+ var palīdzēt veicināt veselīgu dzīvesveidu un fiziskās aktivitātes izglītībā un apmācībā;
 • izveidos starptautiskus kontaktus;
 • uzzinās par Erasmus+ instrumentiem un iniciatīvām, kas veicina veselīgu dzīvesveidu, īpaši izglītībā, nacionālā un ES līmenī;
 • apmainīsies ar idejām un labo praksi;
 • piedalīsies kopīgā sporta aktivitātē – 5km distances skriešanā Rimi Rīgas Maratonā (alternatīva aktivitāte – orientēšanās Rīgā).

Programma:

06.05.2023 (vakars) – ierašanās, dalībnieku reģistrācija, ievadprogramma;

07.05.2023 – pilnas dienas programma, dalība Rimi Rīgas maratonā, vakariņas;

08.05.2023 – pilnas dienas programma, vakariņas;

09.05.2023 (rīts) – dalībnieku došanās prom.  

Semināra darba valoda – angļu.

Pieteikšanās līdz š.g. 24.martam. Atbalstītajiem dalībniekiem tiks segtas ēdināšanas un uzturēšanās izmaksas (3 naktis).

Plašāka informācija par pieteikšanos: https://www.erasmusplus.lv/jaunums/iespeja-pieteikties-starptautiskam-seminaram-par-aktiva-dzivesveida-popularizesanu-izglitiba

 

 

 

Lai veicinātu sadarbību Bauskas novada Uzņēmējdarbības un kompetenču attīstības centram ar vietējiem uzņēmējiem, ir izveidota DISCORD saziņas platforma

 

 

 

Lai uzlabotu uzņēmējdarbības vidi Bauskas novadā, tiek veikta uzņēmēju aptauja

 

Bauskas novada uzņēmējdarbības un kompetenču attīstības centrs aicina Bauskas novada uzņēmējus aizpildīt aptaujas anketu, kuras mērķis ir noskaidrot uzņēmēju viedokli par situāciju Bauskas novadā un vēlamajām izmaiņām. Uzņēmēju vērtējums un ieteikumi tiks izmantoti novada uzņēmējdarbības vides uzlabošanai, lai kopīgi izraudzītu virzāmās prioritātes, kā arī noteiktu esošās grūtības.

Aptauja būs pieejama aizpildīšanai no 2023.gada 15.marta līdz 30.aprīlim mājaslapas www.bauska.lv “Uzņēmējdarbība” sadaļā - ej.uz/uznemejuaptauja2023 . Atbildes tiks izmantotas tikai apkopotā veidā un anonīmas.

 

 

VID tiešsaistes seminārs par gada pārskatu iesniegšanu

Katru gadu uzņēmumiem, biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām ir jāsniedz Valsts ieņēmumu dienestā (VID) gada pārskats par iepriekšējo gadu. 

Lai informētu un atbildētu uz jautājumiem par to, kas šogad jāņem vērā, iesniedzot  gada pārskatu par 2022. gadu, VID aicina uzņēmumu, biedrību, nodibinājumu, reliģisko organizāciju vadītājus un par grāmatvedības kārtošanu atbildīgās amatpersonas uz tiešsaistes semināru 23.03.2023. no pl. 11.00 VID kontā sociālajā platformā “Youtube”.

Tiešsaistes seminārā VID speciālists skaidros šādus jautājumus:

 • Kāds ir gada pārskata iesniegšanas termiņš
 • Kādas gada pārskata sastāvdaļas ir jāiesniedz VID
 • Atbildes uz semināra laikā uzdotajiem jautājumiem

Interesenti var pievienot šo pasākumu savam kalendāram šeit: “Aktualitātes / Notikumu kalendārs / “Kas jāņem vērā, iesniedzot gada pārskatus par 2022.gadu?”.

Iepriekšēja reģistrēšanās nav nepieciešama, “Youtube” tiešraide būs pieejama publiski.       

Aktuālā informācija par visiem VID pasākumiem pieejama tīmekļvietnē www.vid.gov,lv sadaļā “Aktualitātes / Notikumu kalendārs”.

 

 

#NDPCbootcamp: Lieliska iespēja ikvienam, kurš vēlas veicināt inovācijas

Ziemeļu dimensijas Kultūras partnerība (NDPC) aicina kultūras un radošo industriju un citu nozaru profesionāļus pieteikties #NDPCbootcamp, kas no 2023. gada 31. maija līdz 4. jūnijam notiks Līgatnē, Latvijā. Pieteikšanās termiņš ir 12. marts.

Intensīvā kursa #NDPCbootcamp for Cross-Innovation mērķis ir veicināt sadarbības tīklu veidošanu starp radošajiem un citu jomu profesionāļiem, iepazīstot domāšanas veidu un metodes, kas nepieciešami veiksmīgai inovāciju īstenošanai pārsektoru sadarbības jomā. Darbnīcu vadīs Tuomass Tirkonens (Tuomas Tirkkonen) no “Tupu Creative” (Somija), piesaistot tādus nozares ekspertus kā Luīze Šteinverdere (Louisa Steinwärder) un Rafaela Zeica (Raffaela Seitz) no “The Hamburg Kreativ Gesellschaft Innovation Hub” (Vācija), Angelo Vermeulen no SEADS (Beļģija) un citus. “Radošās un kultūras nozares vienmēr ir bijušas celmlauži jaunu, inovatīvu profesionālo prakšu radīšanā un īstenošanā. Rezultātā šīs nozares ir kā atslēga bezgalīgām inovāciju iespējām citos sektoros. Laikā, kad aizvien aktuālākas kļūst rūpes par vidi un ilgtspēju, pārsektoru sadarbība ir kļuvusi nozīmīgāka nekā jebkad agrāk”, radošo pārnozaru inovāciju un to prasmju svarīgumu uzsver Dace Resele (Ziemeļu dimensijas kultūras partnerības vadītāja). Pieteikšanās termiņš dalībai intensīvajā kursā ir 12.marts, pieteikuma veidlapa ir atrodama šeit. Iepriekšējā profesionālā pieredze pārsektoru inovāciju jomā nav nepieciešama. Būtiska ir potenciālo dalībnieku motivācija un interese par procesiem šajā jomā. Intensīvajā kursā #NDPCbootcamp tiek aicināti piedalīties profesionāļi no Dānijas, Igaunijas, Somijas, Vācijas, Islandes, Latvijas, Lietuvas, Norvēģijas, Polijas un Zviedrijas. Intensīvā kursa dalībniekiem tiks segtas dzīvošanas, mācību materiālu, satura izmaksas. Ceļa izdevumi ir jāsedz individuāli. Potenciālie dalībnieki, kuriem ir ierobežotas finansiālas iespējas dalībai darbnīcā, var pieteikties ceļa izdevumu segšanas stipendijai (pieejamas 4 stipendijas, sīkāka informācija sniegta pieteikuma veidlapā). Lai uzzinātu vairāk par intensīvo kursu un tā pieteikšanās procesu, lūdzam apmeklēt NDPC vietni. Nepalaidiet garām iespēju uzlabot savas prasmes sadarbības un inovāciju lauciņā! Informāciju sagatavoja: Elīna Meiere, NDPC komunikācijas vadītāja: elina@ndpculture.org, +371 29855947 Ziemeļu dimensijas Kultūras partnerība (NDPC) – starpvaldību iniciatīva, kuras mērķis ir uzlabot reģiona radošo nozaru pārstāvju profesionālo kapacitāti un veicināt pārrobežu sadarbību. Detalizēta informācija: https://ndpculture.org Ko mēs saprotam ar radošajām pārsektoru inovācijām? Radošās pārsektoru inovācijas ir starpdisciplinārs process, kurā, ar mērķi veidot vēl nebijušus sadarbības formas un inovatīvus risinājumus, profesionāļi no mākslas, kultūras un radošajām jomām kopā ar citām (piemēram, pakalpojumu, ražošanas, transporta u.c.) nozarēm apmainās ar informāciju, darba metodēm, prasmēm, kompetencēm un pieejām. Šāda veida pārsekotru sadarbības misija ir izmantot radošuma potenciālu, veicināt jaunus domāšanas veidus un inovācijas produktu, procesu un uzņēmējdarbības attīstībā, kā arī sekmēt radošu kopradīšanas un inovatīvu pārnozaru inovāciju veidu popularitāti sabiedrībā, piemēram, izpētes un tehnoloģiju, veselības un labklājības, uzņēmējdarbības un rūpniecības, pilsētattīstības, pedagoģijas, ilgtspējas, miera un drošības jomās utml. Pētījums “Sadarbība un inovācijas Ziemeļu dimensijas valstīs” (NDPC 2021) iezīmēja pārsektoru inovāciju situāciju reģionā un to potenciālu. Pētījumā secināts, ka radošajai pārsektoru darbībai ir milzīgs sociālās ietekmes potenciāls, bet tas vēl nav līdz galam izmantots

 

 

LLKC Jelgavas konsultāciju birojs aicina pieteikties uz maksas tiešsaistes semināriem Zoom platformā

 

 27.03 plkst. 10.00 – 15:00 Pirmie soļi daiļdārza izveidē (teritorijas izpēte, dārza zonu plānojums. Krāšņumaugi, to izvēles principi, apstādījumu veidošana.) dalības maksa seminārā 25 Eur, lektore Baiba Lāce, pieteikšanās, spiežot uz saites: https://forms.gle/QWbCaxDUXRhrynGV9

29.03 plkst. 10.00 – 13:15 Puķes dārzā (viengadīgās, divgadīgās puķes, sīpolpuķes.) dalības maksa seminārā 20 Eur, lektore Baiba Lāce, pieteikšanās, spiežot uz saites: https://forms.gle/7yd3vshLSmcF9LHS7

31.03 plkst. 10.00 – 13:15 Koki, krūmi, dzīvžogi dārzā (lapu koki un krūmi, to dzīvžogi; skuju koki, to dzīvžogi) dalības maksa seminārā 20 Eur, lektore Baiba Lāce, pieteikšanās, spiežot uz saites: https://forms.gle/BTXUqWxSSKuPELQLA

 03.04 plkst. 10.00 – 15:00 Ziemcietes un graudzāles, (ziemcietes un graudzāles; aromātiskie augi), dalības maksa seminārā 25 Eur, lektore Baiba Lāce, pieteikšanās, spiežot uz saites: https://forms.gle/icYHgAE5hHZaAJC18

 Iespēja vēl pieteikties uz nākošās nedēļas semināriem, par ko iepriekš tika sūtīta informācija:

 ! Šo semināru noslēgumā tiks izsniegts Apliecinājums. Tas noderēs izglītības stundu skaitam, kas nepieciešams, lai saņemtu AGROVIDES (integrētā jeb Vidi saudzējošā dārzkopība) maksājumu no 2023.gada.

 09.03 plkst. 10.00 – 14.15 Krūmogulāju audzēšana (jāņogas, upenes, ērkšķogas. Avenes substrātos. Demonstrējumu rezultāti krūmogulājiem) dalības maksa seminārā 20 Eur, lektore Sarmīte Strautiņa, pieteikšanās, spiežot uz saites: https://forms.gle/SPqpeqRN8Hz6pnwNA

15.03 plkst. 10.00 – 14.15 Plūmju audzēšana, dalības maksa seminārā 20 Eur, lektore Ilze Grāvīte, pieteikšanās, spiežot uz saites: https://forms.gle/qNUMeAhV863Ahom28

17.03 plkst. 14.00 – 18.15 Krūmmelleņu audzēšana, dalības maksa seminārā 20 Eur, lektore Dace Siliņa, pieteikšanās, spiežot uz saites: https://forms.gle/97QL2h3L5H4Lq89n8

 21.03 plkst. 10.00 – 14.15 Ķiršu audzēšana, dalības maksa seminārā 20 Eur, lektore Daina Feldmane, pieteikšanās, spiežot uz saites: https://forms.gle/6skAiEZ1DUofeFd59

29.03 plkst. 17.30 – 20.30 Zemeņu, aveņu audzēšana, dalības maksa seminārā 20 Eur, lektore Svetlana Jarmoļiča, pieteikšanās, spiežot uz saites: https://forms.gle/xxHSKELjTqxDRmvWA

05.04 plkst. 17.30 – 20.30 Ābeļu, bumbieru audzēšana, dalības maksa seminārā 20 Eur, lektore Svetlana Jarmoļiča, pieteikšanās, spiežot uz saites: https://forms.gle/XTCMSpPVGeMCeE8g8

 11.03 plkst. 10.00 – 14.15 Sīpolu, ķiploku audzēšana, dalības maksa seminārā 20 Eur, Līga Lepse, “Dārzkopības institūts” vadošā pētniece, pieteikšanās, spiežot uz saites: https://forms.gle/sLxsK7afvUfM46ni8

14.03 plkst. 17.00 – 19.00 Zaļumu audzēšana, dalības maksa seminārā 15 Eur, Līga Lepse, “Dārzkopības institūts” vadošā pētniece, pieteikšanās, spiežot uz saites: https://forms.gle/RKzgRY8Vfj384cec6

 

Sīkāka informācija: Zane Zaharevska epasts: zane.zaharevska@llkc.lv

https://www.facebook.com/LLKCJelgava

 

 

 

Aicina 10.martā plkst.10:00, apmeklēt tiešsaistes vebināru "Atbalsts uzņēmumu digitalizācijai. Finansējums un pieteikšanās"

Vebinārā uzzināsiet vairāk par jaunajām Atveseļošanas fonda atbalsta programmu iespējām biznesa digitālajai transformācijai. Par iespējām stāstīs Ekonomikas ministrijas, ALTUM, LIAA, Latvijas IT klastera un Latvijas Digitālais akseleratora pārstāvji.

Vebināra programma:

10:00-10:20 Digitalizācijas perspektīva un valsts atbalsts jaunām investīcijām // Ilze Lore, Ekonomikas ministrija
10:20-10:40 Nākotne ir digitāla - iedvesma digitalizācijai // Nils Kuncītis, Digitālo inovāciju parks
10:40-11:00 Atbalsts procesu digitalizācijai un to pilnveidošanai // Ilze Raudiņa, Biedrības “Latvijas IT klasteris” digitalizācijas virziena vadītāja
11:00-11:20 Atbalsts digitālo platformu un inovāciju radīšanai // Liene Strazdiņa, Biedrības “Latvijas Digitālais akselerators” vadītāja
11:20-11:40 Atbalsts procesu digitalizācijai // Māris Kromāns, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
11:40-12:00 Aizdevums ar kapitāla atlaidi uzņēmuma digitalizācijai // Ilze Zandberga, ALTUM

Pieteikties iespējams te

 

AS “Eco Baltia” visā Latvijā nodrošina iespēju bez maksas nodot lauksaimniecībā radīto iepakojumu

Zemnieku saimniecības lauksaimniecības iepakojumu var bez maksas nodot kādā no SIA “Eco Baltia vide” atkritumu šķirošanas laukumiem un filiālēm: Bauskā, Īslīces ielā 5A (tel.25705502).

Ja nav iespējas uzkrāto iepakojumu nogādāt uz norādītajām vietām, SIA “Eco Baltia vide” iepakojuma apjomam virs 5m3 nodrošina bezmaksas savākšanu arī klātienē no zemnieku saimniecībām visā Latvijā. Tāpat uzņēmums aicina – gadījumā, ja vienā adresē noteiktais apjoms netiek uzkrāts, vienoties ar tuvējām saimniecībām par iespēju uzkrāt iepakojumu kopā un pieteikt savākšanu no vienas adreses. Iepakojuma savākšana no saimniecībām tiek īstenota rindas kārtībā.

No zemnieku saimniecībām otrreizējai pārstrādei bez maksas pieņem dažāda veida plēvi, tostarp skābsiena, ruļļu ietinamo, agro, dārza un cita veida plēves veidus. Tāpat tiek pieņemti polipropilēna maisi jeb BIG BAG, plastmasas kannas un mucas, kā arī lauksaimniecības iepakojumi pēc atsevišķas vienošanās. Visam nodotajam iepakojumam jābūt tīram un sausam – bez lauksaimniecības produktu piejaukumiem, piemēram, salmiem, skābbarības, dažādiem sadzīves un būvniecības atkritumiem, kā arī smiltīm un dubļiem.

Zemnieku nodotais un lauksaimniecībās savāktais iepakojums nonāk pārstrādē “Eco Baltia” grupas polimēru iepakojumu pārstrādes rūpnīcā SIA “Nordic Plast”, Olainē, lai jau pēc tam kā jaunas izejvielas varētu tikt izmantotas jaunu preču, tostarp arī dažādu iepakojumu ražošanā. Savukārt zemnieku saimniecības pēc izlietotā iepakojuma nodošanas nepieciešamības gadījumā saņem arī Valsts vides dienestam vai Eiropas Savienības fondu projektiem paredzētu apliecinājumu par vides aizsardzības un atkritumu apsaimniekošanas prasībām atbilstošu lauksaimniecības iepakojuma apsaimniekošanu.

Plašāka informācija par SIA “Eco Baltia vide”  piedāvātajām atkritumu šķirošanas iespējām pieejama, zvanot pa tel. 8717 vai rakstot uz e-pastu info@ecobaltiavide.lv

 

 

Zemgales plānošanas reģions projekta “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Zemgales plānošanas reģionā” ietvaros aicina Zemgales uzņēmējus 2023. gadā martā piedalīties bezmaksas tiešsaistes semināros un vienās divu dienu mācībās, veicinot sava biznesa izaugsmi un kopēju reģiona attīstību.

Martā plānotie bezmaksas semināri un mācības Zemgales uzņēmējiem:

Seminārs "Personīgais zīmols un biznesa kontaktu veidošana"

09.03. 14:00
Lektore Inga Daliba.
Pieteikšanās šeit.

Divu dienu mācības "CMR sistēmu ieviešana uzņēmumā"
16. un 17.03. 10:00 Lektors Valters Gražulis.
Pieteikšanās šeit.

Seminārs "TikTok iespējas biznesā"
30.03. 10:00 Lektore Iveta Sazanova.
Pieteikšanās šeit.

 

Grāmatvedības seminārs

Nodokļu aktualitātes pašnodarbinātajiem - lauksaimniekiem 2023. gadā
(saimnieciskās darbības veicējiem, IK, IU, ZS īpašniekiem)

 

Bauskas novada Uzņēmējdarbības un kompetenču attīstības centrs organizē grāmatvedības semināru Bauskas novada uzņēmējiem.

Seminārs notiks 29.03.2023. plkst. 10:00

Semināra tēmas:

1. Darījumu uzskaite saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu
uzskaites žurnālā
2. Pašnodarbināto valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
(VSAOI)
3. Gada ienākumu deklarāciju aizpildīšana
4. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) avansa maksājumi
5. Kad jāreģistrējas par PVN maksātāju?
6. Kad jāveic pāreja uz divkāršo grāmatvedību un UIN maksāšanu?
7. Atbildes uz jautājumiem

Pieteikties un papildu informācija sazinoties ar Lauku attīstības konsultantiem:

Kristaps Stallīts: Tel 20267734, kristaps.stallits@vecumnieki.lv

Edgars Dzelme: Tel 20060859, edgars.dzelme@bauska.lv

 

 

 

“Uzņēmēju brokastis” – par aktualitātēm lauksaimniecības jomā

 

Ar mērķi veicināt dialogu starp pašvaldību un lauksaimniekiem 2023. gada 17. martā Bauskas novada Uzņēmējdarbības un kompetenču attīstības centrs organizē “Uzņēmēju brokastu” cikla pasākumu “Vai šodien ir viegli būt lauksaimniekam?”.

Pasākums notiks Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Saulaines teritoriālajā struktūrvienībā, kas dos iespēju lauksaimniekiem iepazīt skolas praksi, apmācot topošos lauksaimniecības speciālistus.

Pasākuma ietvaros iekļauta izglītojošā un informatīvā daļa par lauksaimniecības nozari Bauskas novadā, Zemkopības ministrijas prioritātēm valdības rīcības plānā, problēmām un iespējām pārtikas ražošanas nozarē, kā arī citas aktuālas tēmas. Dalībniekiem būs iespēja iesaistīties diskusijās un uzdot sev interesējošus jautājumus Zemkopības ministrijas, pašvaldības vadības pārstāvjiem un citiem lauksaimniecības jomas speciālistiem.

Interesentus aicinām pieteikt savu dalību līdz 2023. gada 13. martam, aizpildot pieteikuma anketu: www.ej.uz/uznemejubrokastis2023