Piektdiena, 09. Decembris, 2022. Tabita, Sarmīte

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Oktobris


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


24.10.2022.

 

 

 

 

Biedrības “Aizkraukles rajona partnerība” paziņojums

 

Biedrība “Aizkraukles rajona partnerība” izsludina atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 10.kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”, atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumiem Nr.590 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtībai lauku attīstībai apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” (turpmāk tekstā – MK Noteikumi Nr.590).

 

10.kārtas projektu iesniegumu

pieņemšanas laiks

No 2022.gada 12.decembra līdz 2023.gada 12.janvārim

10.kārtai piešķirtais ELFLA

publiskais finansējums

 

EUR 451 090

 

Viena projekta iesniedzēja kopējā maksimālā attiecināmā izmaksu summa vienā projektu kārtā ir 30 000 EUR

Maksimālā atbalsta intensitāte – 70% Kopprojektiem – 80%

Rīcībai R1 - Uzņēmējdarbības uzsākšana un attīstība ar lauksaimniecību nesaistītā darbību radīšanā un attīstīšanā

EUR 180 436

Rīcībai R2 - Uzņēmējdarbības uzsākšana un attīstība lauksaimniecības produktu pārstrādē      

EUR 135 327

Rīcībai R3 - Uzņēmējdarbības uzsākšana un attīstība tūrisma nozarē

EUR 135 327

Projektu  īstenošanas termiņš

1. Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;

2. Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Projektu iesniegumu iesniegšana

Elektroniski:

Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) https://eps.lad.gov.lv/login

Kontaktinformācija

Administratīvā vadītāja: Alda Paura

Tālr. 29487108

e-pasts: alda.paura@aizkrauklespartneriba.lv

mājas lapa: www.aizkrauklespartneriba.lv

Cita informācija

Ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, mērķiem, rīcībām, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties:

  • biedrības „Aizkraukles rajona partnerība” birojā: Lāčplēša ielā 1, 37.kab., Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV- 5101;
  • biedrības mājas lapā:  www.aizkrauklespartneriba.lv;
  • Informācija par projektu konkursu pieejama Lauku atbalsta dienesta mājas lapā:

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/leader/pieteiksanas-termini-uz-pasakumu/