Ceturtdiena, 08. Decembris, 2022. Gunārs, Gunis, Vladimirs

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Marts


31.03.2022.

NEKUSTAMO ĪPAŠUMU IZSOLES BAUSKAS INDUSTRIĀLAJĀ TERITORIJĀ

1) Bauskas novada pašvaldība 2022.gada 26.aprīlī plkst. 14.00 Bauskas novada pašvaldības telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā, rīko pašvaldības nekustamā īpašuma Biržu iela 86, Bauska, Bauskas nov., kadastra Nr. 4001 005 0193, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4001 005 0342, daļas 20 000 m² platībā, atkārtotu, atklātu, mutisku apbūves tiesību izsoli ar augšupejošu soli. Apbūves tiesības maksas sākumcena - 2400,00 EUR (divi tūkstoši četri simti euro) gadā. Nodrošinājuma nauda 10% no izsoles sākumcenas - 240,00 EUR (divi simti četrdesmit euro) līdz pieteikuma iesniegšanai jāieskaita Bauskas novada pašvaldības, reģ. Nr. 90009116223, bankas kontā Nr. LV66UNLA0050019706571, AS "SEB" banka, kods UNLALV2X, ar atzīmi "Nekustamā īpašuma Biržu iela 86, Bauska, Bauskas nov., apbūves tiesības izsoles nodrošinājuma summa". Reģistrācijas maksa - 20,00 EUR (divdesmit euro), kas jāieskaita Bauskas novada pašvaldības, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS "SEB" banka, kods UNLALV2X ar atzīmi "Nekustamā īpašuma Biržu iela 86, Bauska, Bauskas nov., apbūves tiesības izsoles reģistrācijas maksa". Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Bauskas novada pašvaldības mājaslapā www.bauska.lv. Izsoles pretendentu reģistrācija izsolei notiek līdz 2022.gada 25.aprīlim plkst. 17.00, iesniedzot pieteikumu Bauskas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63963977, 29272516 vai elektroniski e-pasts: pasts@bauska.lv.

 

2) Bauskas novada pašvaldība 2022.gada 26.aprīlī plkst. 13.30 Bauskas novada pašvaldības telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā, rīko pašvaldības nekustamā īpašuma - Lidlauka iela 2, Bauska, Bauskas nov., kadastra Nr. 4001 005 0349, kas sastāv no zemes vienības ar platību 0,8777 ha, kadastra apzīmējums 4001 005 0345, atkārtotu, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena - EUR 25 600,00 (divdesmit pieci tūkstoši seši simti euro). Maksāšanas līdzekļi: 100% euro. Nodrošinājuma nauda - 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas līdz pieteikuma iesniegšanai jāieskaita Bauskas novada pašvaldības, reģ. Nr. 90009116223, bankas kontā Nr. LV66UNLA0050019706571, AS "SEB" banka, kods UNLALV2X, ar atzīmi "Nekustamā īpašuma Lidlauka iela 2, Bauska, Bauskas nov., izsoles nodrošinājuma summa". Reģistrācijas maksa - EUR 20,- (divdesmit euro), kas jāieskaita Bauskas novada pašvaldības, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS "SEB" banka, kods UNLALV2X ar atzīmi "Nekustamā īpašuma Lidlauka iela 2, Bauska, Bauskas nov., izsoles reģistrācijas maksa". Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Bauskas novada pašvaldības mājaslapā www.bauska.lv. Izsoles pretendentu reģistrācija izsolei notiek līdz 2022.gada 25.aprīlim plkst. 17.00, iesniedzot pieteikumu Bauskas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63963977, 29272516 vai elektroniski e-pasts: pasts@bauska.lv.


 

25.03.2022.

Zemgales  uzņēmēji aicināti piedalīties bezmaksas seminārā "Zīmola izveide saviem spēkiem", kas norisināsies 14. aprīlī no plkst. 13.00 līdz 16.00 tiešsaistes platformā ZOOM.

Lektore: zīmolvede Diāna Ņikitina

Tāpat būs iespēja dzirdēt uzņēmējas Elīnas Cēsnieces pieredzes stāstu par zīmola ZELT radīšanu un vizuālo identitāti.

Dalība seminārā uzņēmējiem ir bez maksas.

Pieteikšanās saite šeit


APTAUJA


 

25.03.2022.

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Aizkraukles birojs aicina lauku uzņēmējus uz  4 dienu saimniecību apmeklējuma braucienu uz Vāciju

LAP 2014.-2020. apakšpasākums “Saimniecību un mežu apmeklējumu nodrošināšana ”, LAD Līguma nr. LAD011018/P43

Apmeklējuma tēma “Lauksaimniecības produkcijas pievienotās vērtības radīšana”.

Plānots apmeklēt piena lopkopības saimniecības,  ar slaucamo govju skaitu no 200 līdz 1000. Iepazīsim arī piena pārstrādi (saldais krējums, saldie ēdieni, piens ar ilgstošu uzglabāšanas laiku). Būs iespēja apskatīt dažāda veida slaukšanas iekārtas, to darbības principus, plusus un mīnusus. Iepazīsimies ar pilnvērtīgu dzīvnieku ēdināšanas nodrošināšanu, barības devu sastādīšanu, jo apmeklējuma saimniecībās izslaukums no govs ir augsts (vismaz 12000 kg).

Apmeklēsim kombinētās un speciālās barības rūpnīcu, kas apgādā ar produkciju Vācijas un Nīderlandes saimniecības. Raiffeisen Ems-Vechte produkcijas pievienotās vērtības radīšana - ražošana, pārdošana, un konsultācijas augstas kvalitātes kombinētās un speciālās barības jomā. Pavisam aptuveni 750 000 t dzīvnieku barības tiek ražotas četrās koncentrāta rūpnīcās Klein Berßen, Laar, Dörpen un Hoogstede, un lielākoties tiek piegādātas reģionālajām fermām Vācijā un kaimiņos esošajā Nīderlandē.

Emsland Group ir Vācijas lielākais kartupeļu cietes ražotājs ar pievienoto vērtību - pārslu, granulu un specializēto produktu tirgus līderis. Kopš 1928. gada ir izstrādātas risinājumu koncepcijas, kas tiek izmantotas visā pasaulē apstrādes rūpniecībā. Kopš tā laika vairāk nekā simts Emsland grupas produktu ir, izmantoti pārtikas nozarē, pārtikas mazumtirdzniecībā, tehniskos lietojumos un dzīvnieku barības nozarē.

Apmeklēsim cūkkopības saimniecību, kas audzē īpašas šķirnes cūkas, kur obligāti tiek ievērotas labturības prasības, kā arī, īpašu, tikai šajā saimniecībā pielietotu turēšanas veidu, kā rezultātā iegūst īpašu produkciju. Šī ir noslēgta cikla saimniecība (no sivēnmātes līdz gatavai produkcijai).

Pieteikšanās saite: https://forms.gle/Y6pSZ1qiYfkhfivb9

Saimniecību apmeklējuma brauciens plānots no 02.05.2022. līdz 07.05.2022.

Saimniecību apmeklējuma brauciens ar līdzfinansējumu! – 493.68 EUR (ar PVN)

Cenā iekļauts: ēdināšana, izmitināšana, saimniecību apmeklējums, transporta izmaksas.

Pieteikšanās OBLIGĀTA līdz 10.04.2022!!!

LAP 2014.-2020. apakšpasākums “Saimniecību un mežu apmeklējumu nodrošināšana”,

LAD Līguma nr. LAD011018/P43

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Informējam, ka saimniecību apmeklējuma laikā iespējama fotografēšana, filmēšana, audio un video ieraksta veikšana.

Kontaktinformācija: Aizkraukles KB vadītāja: Madara Vēvere, tel. 22431941, madara.vevere@llkc.lv SIA LLKC Aizkraukles KB Uzņēmējdarbības konsultante Valentīna Beča, tālr.26158775, valentina.beca@llkc.lv


23.03.2022.

Sākas pieteikšanās sociālās uzņēmējdarbības attīstības programmā "Pārmaiņu akadēmija"

Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija sadarbībā ar Luminor banku pirmo reizi Latvijā uzsāk bezmaksas sociālās uzņēmējdarbības attīstības programmu "Pārmaiņu akadēmija", kas paredzēta tiem uzņēmumiem, biedrībām un biznesa ideju autoriem, kuri jau darbojas sociālajā uzņēmējdarbībā un vēlas spert soli tālāk savas organizācijas vai idejas attīstībā. Attīstības programmas mērķis ir veicināt jau esošu sociālās uzņēmējdarbības organizāciju un ideju attīstību, stiprinot to kapacitāti un sekmējot jaunu virzienu un produktu attīstību.

“Ir daudz programmu, kas strādā ar jaunām idejām, bet ir nepieciešams stiprināt arī tos sociālos uzņēmumus, kas jau ir nostabilizējušies, bet kam ir jāpalīdz spert nākamo soli," norāda Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas direktore Regita Zeiļa.

“Pārmaiņu akadēmijas” dalībniekiem būs iespēja piedalīties sešu mēnešu apmācībās, kur dažādu jomu eksperti sniegs praktiskas zināšanas un individuālās konsultācijās palīdzēs izstrādāt idejas attīstības plānus, kā arī uzsākt to ieviešanu.

 

"Esam gandarīti  kopā ar Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociāciju palīdzēt veicināt, attīstīt un īstenot sabiedrībai svarīgas sociālas idejas, projektus un produktus. Mums ir būtiski atbalstīt idejas, kas ir orientētas uz sabiedrībai nozīmīgu jautājumu un problēmu risināšanu, un vēl būtiskāk tas ir patlaban, kad ģeopolitisku notikumu ietekmē varam sniegt ievērojamu atbalstu dažādos veidos īstenojot sociālas aktivitātes, kur gan uzņēmējiem, gan visai sabiedrībai ir jāapvienojas, lai kopīgiem spēkiem tās risinātu. Tāpēc aicinām ikvienu sociālās uzņēmējdarbības ideju autoru pieteikt savu projektu programmai, lai iegūtu vairāk iemaņu un vērtīgu pieredzi, kas kalpotu par pamatu savas idejas attīstībai,” saka Kerli Vares, Luminor vadītāja Latvijā.

 

Kas var pieteikties 

Attīstības programmā var pieteikt sociālās uzņēmējdarbības organizāciju vai ideju, kas atbilst sociālās uzņēmējdarbības būtībai un definīcijai - ražot preces vai sniegt pakalpojumus ar mērķi risināt kādu sociālo problēmu vai radīt labumu sabiedrībai. Vienlaikus svarīgi, ka organizācijai vai sociālā biznesa idejai ir skaidrs attīstības mērķis vai virziens.

Programma paredzēta uzņēmumiem - ar vai bez sociālā uzņēmuma statusa, biedrībām un nodibinājumiem, kam nepieciešams profesionāļu atbalsts, padomi un zināšanas jaunas idejas, biznesa virziena vai jau esoša projekta attīstībai, kā arī individuālas personas, kuras ir uzsākušas sociālās uzņēmējdarbības idejas realizēšanu.

 

Mācības no aprīļa līdz septembrim

“Pārmaiņu akadēmija” norisināsies no 2022. gada aprīļa līdz septembrim gan klātienē Rīgā, gan tiešsaistē. Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija atzīst, ka visbiežāk sociālajiem uzņēmumiem ir grūtības ar savas sociālās ietekmes apzināšanos un pārdošanu. Tieši tāpēc "Pārmaiņu akadēmijas" apmācību kurss būs ar uzsvaru uz sociālās ietekmes pārvaldību, biznesa attīstību, e-komercijas un mārketinga jomām. Pirmos trīs mēnešus par šīm tēmām notiks intensīvas mācības - praktiskās darbnīcas, mācību grupas un individuālas konsultācijas ar ekspertiem. Jūlijā un augustā dalībnieki ekspertu vadībā strādās pie savu organizāciju vai biznesa ideju attīstības plāniem un to ieviešanas dzīvē. Attīstības programma noslēgsies septembrī, kad dalībnieki prezentēs mācību ietvaros izstrādātos attīstības plānus. "Īpašs ieguvums būt tas, ka katram dalībniekam atbilstoši viņa organizācijas vai biznesa idejas profilam tiks piesaistīts arī mentors - sociālais uzņēmējs vai noteiktas jomas speciālists, kurš sniegs pieredzē balstītus padomus un ar kuru varēs konsultēties individuāli visas programmas garumā. Tāpat “Pārmaiņu akadēmijā” notiks publiskas tiešsaistes lekcijas, ko varēs apmeklēt ikviens interesents," teic Regita Zeiļa.

 

Papildu ieguvumi

Pieci attīstības programmas dalībnieki saņems iespēju piedalīties Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas un Luminor bankas kopīgi rīkotajā piču jeb prezentāciju konkursa “Tam labam būs augt 2022” pusfinālā. Konkursa pusfinālisti, kopskaitā 25, pretendēs uz vietu konkursa finālā, kur noslēgumā divi dalībnieki saņems 2000 eiro finansējumu sociālās biznesa idejas vai projekta realizēšanai. Publiskā pieteikšanās konkursam sāksies 2. maijā.

Pieteikties bezmaksas attīstības programmai “Pārmaiņu akadēmija” var līdz 1. aprīlim, aizpildot pieteikuma anketu Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas mājaslapā sua.lv.  

 

Papildu informācija:

Līga Ivanova, liga@sua.lv, tālr. 2 64 64 686


22.03.2022.

LTRK Zemgales reģiona nodaļa partnerībā ar Jēkabpils novadu aicina uzņēmējus apmeklēt Zemgales Biznesa kluba pasākumu klātienē, kas norisināsies 30. martā Jēkabpilī. Būsiet laipni gaidīti!

.Ņemot vērā ierobežoto vietu skaitu, priecāsimies saņemt apstiprinājumu Jūsu dalībai līdz 23.martam!

Reģistrācija: https://saite.lv/zgF

 

 

 

LTRK Zemgales Biznesa klubs

Jēkabpils novads

30.03.2022.

11:00 – 12:30  Ekskursija pa Jēkabpili, Jēkabpils novada uzņēmuma apmeklējums (precizējam uzņēmumu)

12:30 – 13:00 Ierašanās Krustpils pilī, kafija

(Rīgas 216b, Jēkabpils, LV - 5202)

13:00 – 13:10 Zemgales Biznesa kluba atklāšana. Uzruna. Imants Kanaška, LTRK Zemgales reģiona padomes priekšsēdētājs

13:10 – 13:20 Uzruna. Raivis Ragainis, Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs

13:20 – 13:30 Uzruna. Mihails Bartaševičs, LTRK Latgales reģiona padomes priekšsēdētājs

13:30 – 15:30 Diskusija “Karadarbība Ukrainā – kā tas ietekmē uzņēmējdarbību Latvijā”

                        Diskusijas eksperti:

  •          Raivis Ragainis, Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs
  •          Mārtiņš Āboliņš, bankas “Citadele” ekonomists
  •          Kaspars Osis, "RCG Lighthouse" valdes priekšsēdētājs
  •          Ojārs Karčevskis, Latvijas degvielas tirgotāju asociācijas vadītājs, SIA “ASTARTE-NAFTA” valdes priekšsēdētājs
  •          Armands Lībietis, Jēkabpils uzņēmēju biedrības valdes priekšsēdētājs, SIA „DLLA” valdes priekšsēdētājs

Diskusijas moderators: Jānis Lielpēteris, LTRK valdes loceklis

15:45 – 16:15  Kafijas pauze & tīklošanās

16:15 – 17:30  Ekskursija Krustpils pilī / Iepazīšanās ar Jēkabpils novada amatnieku darinājumiem

 

Dress code: business casual

Papildus informācija: jelgava@ltrk.lv I Tel. 28646086 (Baiba)


17.03.2022.

Bezmakas seminārs uzņēmējiem | Dalība starptautiskā izstādē-kā gatavoties un gūt panākumus?

Zemgales Plānošanas reģions EEZ projekta ietvaros aicina uzņēmējus uz bezmaksas semināru “Dalība starptautiskā izstādē-kā gatavoties un gūt panākumus?”, kas norisināsies 30. martā no plkst. 14.00 līdz 17.00 tiešsaistes platformā Zoom.

Lektore: Zita Bauze – uzņēmēja ar lielu pieredzi dalībā starptautiskās izstādēs.

Dalība seminārā uzņēmējiem ir bez maksas.

Pieteikšanās šeit.

 Vairāk informācijas: Sandra Grigorjeva sandra.grigorjeva@zpr.gov.lv


 16.03.2022. 

MAINĪTS PASĀKUMA NORISES DATUMS!

Aicinām ēdinātājus tirgoties 2022. gada 23. jūlijs Svitenes muižas svētkos!

Aicinām tirgoties gribētājus līdz 5. aprīlim pieteikt savu dalību Svitenes muižas svētku tirdziņā, kas notiks šī gada 23. jūlijā!

Pieteikuma anketa ŠEIT!

 

TIRGOTĀJU NOTEIKUMI SVITENES MUIŽAS SVĒTKOS

1. Vispārīgie noteikumi

​1.1. Svitenes muižas svētki “Svinības Svitenes pilī. Dzīvā vēsture.” (Tirdziņš) ir pasākums, kas notiks 2022. gada 23. jūlijā pie Svitenes muižas, Svitenes pagastā, Bauskas novadā, un ko rīko Bauskas novada pašvaldība (Rīkotājs).

1.2. Tirdziņš paredzēts 2022. gada 23. jūlijā plkst. 18.30.

1.3. Par Tirdziņa norisi atbild Bauskas novada pašvaldības Uzņēmējdarbības un kompetenču attīstības centrs.

2. Kritēriji dalībai Tirdziņā un tirgotāju pieteikšanās kārtība

2.1. Tirdzniecības vietas noformējumam jāatbilst svētku koncepcijai, priekšroka tirdzniecības teltīm, kuras pieskaņotas svētku tematikai, ar oriģinālu, radošu vizuālo risinājumu, noformējumu.

2.2. Tirgotāju tērpi atbilstoši svētku koncepcijai savu resursu ietvaros.

2.3. Ēdinātāju piedāvājumam (ēdieniem un dzērieniem) jāatbilst dažādām paaudzēm (bērniem, pieaugušajiem).

2.4. Ēdienkartes piedāvājums jāpieskaņo 19.gs. tematikai (vēsturiskās uzkodas, saldumi, t.sk. cukurvate), ēdienu nosaukumi atbilstoši tam laikam.

2.5. Dabai draudzīgi risinājumi tiks īpaši atbalstīti. Ēdinātājiem jāizmanto vienreizlietojamie trauki no papīra, bambusa vai citiem pārstrādājamiem materiāliem.

2.6. Lai pieteiktos Tirdziņā pretendentam līdz 2022. gada 5. aprīlim jāaizpilda elektroniskā pieteikšanās anketa.

2.7. Apstiprinājumu par dalību Tirdziņā pretendenti saņems uz pieteikumā norādīto epastu līdz 2022. gada 12. aprīlim.

3. Tirdziņa norises laiks un kārtība

3.1. Tirdzniecības vietas iekārtošana notiek Tirdziņa norises dienā no plkst 17.30 līdz 18.30.

3.2. Tirdziņa norises laiks no plkst. 18.30 līdz 23.00.

3.3. Tirdzniecības vietas demontāža, aprīkojuma un neiztirgotās produkcijas izvešana notiek Tirdziņa norises dienā no plkst. 23.00 līdz 24.00.

3.4. Ja tirgotājam nepieciešams Tirdziņa teritorijā veikt iekārtošanos, demontāžas un izvešanas darbus ārpus norādītā laika, visas darbības jāsaskaņo ar Bauskas novada pašvaldības Uzņēmējdarbības un kompetenču attīstības centra pārstāvi - tālr.nr. 28343312.

4. Rīkotāja tiesības un pienākumi

4.1. Tirdziņa dienā Rīkotājs ierāda tirgotāja tirdzniecības vietu.

4.2. Rīkotājs ir tiesīgs aizliegt nesaskaņotas reklāmas izplatīšanu, ja tās saturs ir pretrunā ar Tirdziņa un svētku tematiku vai Latvijas Republikas (turpmāk – LR) normatīvajiem aktiem.

4.3. Rīkotājs neatbild par tirgotāja preču un citu mantu drošību.

4.4. Rīkotājs nodrošina vispārējo kārtību Tirdziņā, tomēr neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas tirgotājam var rasties nepārvaramas varas apstākļu, apmeklētāju vainas dēļ.

5. Tirgotāja tiesības un pienākumi

5.1. Tirgotājiem – ēdinātājiem jānodrošina galdi un krēsli. Rīkotājs nenodrošina ar nepieciešamajiem palīgmateriāliem (galdiem, teltīm u.tml.).

5.2. Tirgotājam – ēdinātājam jānodrošina sava apmaksas sistēma skaidrā un bezskaidrā naudā.

5.3. Tirgotājiem – ēdinātājiem ir jānodrošina vienreizlietojamie papīra trauki, bambusa vai cita videi draudzīga materiāla trauki, neizmantojot plastmasas traukus un salmiņus.

5.4. Tirdziņa laikā ir aizliegts tirgot jebkādus dzērienus stikla tarā.

5.5. Tirdziņā aizliegts tirgot stipros alkoholiskos dzērienus (atļauts alus, sidrs, vīns).

5.6. Tirgotājam ir jābūt līdzi savam pagarinātājam, gāzes iekārtai, nepieciešamības gadījumā - ģeneratoram.

5.7. Tirgotāja pienākums ir rūpēties par nomāto vietu Tirdziņā un nodot to Rīkotājam pilnīgā kārtībā.

5.8. Tirgotājam ir pienākums nodrošināt savas tirdzniecības vietas sakopšanu pēc pasākuma, tajā skaitā atkritumu savākšanu un izvešanu.

5.9. Tirgotājs ir atbildīgs par ugunsdrošības un darba drošības noteikumu ievērošanu Tirdziņa laikā.

5.10. Tirgotājs ir atbildīgs realizējamās produkcijas un tās pārdošanas veida atbilstību LR normatīvo aktu prasībām. Tirgotājs pilnā apmērā uzņemas atbildību par šo nosacījumu neievērošanu.

5.11. Tirgotājs ir atbildīgs par savu preču kvalitāti.

6. Personas datu apstrāde

6.1. Rīkotāja datu apstrādes mērķis ir nodrošināt pieteiktajam pretendentam iespēju piedalīties Tirdziņā, kā arī risināt ar to saistītos organizatoriskos jautājumus. Šim nolūkam Rīkotājam nepieciešams:

6.1.1. vārds un uzvārds – lai identificētu konkrētu personu;

6.1.2. tālruņa numurs un e-pasta adrese – lai vajadzības gadījumā sazinātos ar pretendentu (tirgotāju), lai risinātu organizatoriskus jautājumus.

6.2. Pieteikuma anketā norādītie personas dati tiks izmantoti tikai Tirdziņa organizēšanas mērķa sasniegšanai.

6.3. Tirdziņa laikā iespējama tirgotāju (fizisko personu) personas datu apstrāde fotografējot un filmējot no Rīkotāja puses, kā arī pēc tam iegūtais materiāls var tikt publicēts Bauskas novada pašvaldības informatīvajos kanālos un izdevumos, Rīkotāja mājaslapā www.bauska.lv informācijas atklātības un sabiedrības informēšanas mērķa nodrošināšanai.


15.03.2022.

Konference "PVN samazinājums pārtikai kā sabiedrību iesaistošs faktors Eiropas zaļā kursa mērķu sasniegšanai"

Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome kopā ar Zemkopības ministriju, Izdevniecība “Dienas Bizness” un laikraksts “Diena” rīko nozares pavasara konferenci “PVN samazinājums pārtikai kā sabiedrību iesaistošs faktors Eiropas zaļā kursa mērķu sasniegšanai”, lai rastu atbildes uz lauksaimniecības un saistīto nozaru svarīgākajiem ekonomiskās, vides un sociālās ilgstpējas jautājumiem.

MĒRĶIS: raisīt uz rezultātu vērstas diskusijas par lauksaimniecībai un saistītajām nozarēm pieņemamiem nosacījumiem kopējo mērķu sasniegšanai un karas nozares izaugsmei ilgtermiņā.

MĒRĶAUDITORIJA: lauksaimniecības un saistīto nozaru pārstāvji, viedokļu līderi, valsts atbalsta un nodokļu politikas veidotāji, valsts institūciju pārstāvji, uzņēmēji, zemes īpašnieki un apsaimniekotāji.

LAIKS: 2022. gada 24. marts
VIETA: Tiešsaiste | www.db.lv un www.diena.lv
DALĪBA KONFERENCĒ: bezmaksas

REĢISTRĒŠANĀS 

Vairāk informācijas:

Santa Butāne
26132470 | santa.butane@db.lv


11.03.2022.

Aicinām Bauskas novada uzņēmumus piedāvāt darba vietas Ukrainas kara bēgļiem 

Aicinām novada uzņēmējus iesaistīties un sniegt informāciju par iespējām, kuras spējat sniegt, lai palīdzētu Ukrainas kara bēgļu nodarbināšanā.

Darba devējus, kuriem ir iespēja nodrošināt darba vietas, aicinām darba vietas pieteikt, aizpildot aptauju!

Papildus informācija:

Uzņēmējdarbības un kompetenču centra vadītāja

Santa Švēģere

Tālrunis: +371 28343312


10.03.2022.

Aptauja Bauskas novada uzņēmējiem!  

No 2022. gada 10. marta līdz 14. aprīlim notiek uzņēmēju aptauja, kuras mērķis ir noskaidrot uzņēmēju viedokli par situāciju Bauskas novadā un vēlamajām izmaiņām. Jūsu vērtējums un ieteikumi tiks izmantoti mūsu novada uzņēmējdarbības vides uzlabošanai, lai kopīgi izraudzītu virzāmās prioritātes.
Anketa ir anonīma un Jūsu paustais viedoklis tiks izmantots tikai apkopotā veidā. Aptaujas aizpildīšana aizņems 8-10 minūtes.

Aptauju aicinām aizpildīt šeit.


 08.03.2022.

LIAA Jelgavas biznesa inkubators aicina biznesa ideju autorus pieteikties pirmsinkubācijas programmai 

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) Jelgavas biznesa inkubators aicina jaunos uzņēmējus un biznesa ideju autorus no Bausakas pilsētas un novada pieteikties pirmsinkubācijas programmai. Pieteikumu iesniegšana noritēs līdz 21. marta plkst. 23.59.

Pieteikšanās LIAA biznesa inkubatoru pirmsinkubācijas programmai norisināsies vēl līdz 21. martam. Pirms pieteikuma aizpildīšanas, interesenti no Bauskas novada aicināti pieteikties uz klātienes un tiešsaistes konsultācijām, rakstot uz e-pastu jelgava@liaa.gov.lv. Savukārt pieteikums iesniedzams elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot to uz pasts@liaa.gov.lv vai caur portālu www.latvija.lv.

LIAA biznesa inkubatoru mērķis ir atbalstīt jaunu, dzīvotspējīgu un konkurētspējīgu uzņēmumu izveidi un attīstību. LIAA Biznesa inkubatorus finansē ERAF projekts "Reģionālie biznesa inkubatori un Radošo industriju inkubators".

Papildu informācija:

LIAA Jelgavas biznesa inkubatora

Vecākā projektu vadītāja

Renāte Bērante

renate.berante@liaa.gov.lv 

Tālrunis: +371 28661058

Inkubatori.magneticlatvia.lv


01.03.2022.

Vebinārs uznēmējiem "Pārliecinoša rakstiskā komunikācija latviešu valodā"

Zemgales Plānošanas reģions EEZ projekta ietvaros aicina uzņēmējus uz bezmaksas semināru “Pārliecinoša rakstiskā komunikācija latviešu valodā, šo piektdien, 4. martā no plkst. 9.00 līdz 12.00 tiešsaistes platformā Zoom. 

Lektore: Ieva Veidemane – komunikācijas speciāliste, mārketinga studiju kursu lektore Rīgas Biznesa skolā.

Dalība seminārā uzņēmējiem ir bez maksas.

Pieteikšanās šeit.

Vairāk informācijas: Sandra Grigorjeva sandra.grigorjeva@zpr.gov.lv