Pirmdiena, 30. Janvāris, 2023. Pārsla, Tīna, Valentīna

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Jūlijs


Nepārvaramas varas apstākļos būs iespējams atkārtoti pagarināt nodokļu samaksas termiņu līdz 5 gadiem

No šī gada 1.augusta godprātīgiem nodokļu maksātājiem, kas nepārvaramas varas apstākļu dēļ saskaras ar finansiālām grūtībām, būs iespēja atkārtoti līdz pieciem gadiem pagarināt iepriekš VID piešķirtu un pašlaik spēkā esošu nodokļu samaksas termiņa pagarinājumu.

Šāda iespēja paredzēta ar grozījumiem likumā “Par nodokļiem un nodevām”, lai mazinātu Covid-19 radītās krīzes un Krievijas Federācijas bruņotā uzbrukuma Ukrainai sekas, kas ir nepārvarama vara un apgrūtina nodokļu maksātāju iespējas sekmīgi pildīt uzņemtās saistības.

Līdzās jau esošajam regulējumam, kas paredz iespēju lūgt atkārtotu pagarinājumu atliktiem nodokļu maksājumiem līdz sešiem mēnešiem, jaunais regulējums būs patstāvīgs risinājums gadījumiem, kad saimniecisko darbību būtiski un negatīvi ietekmējuši nepārvaramas varas apstākļi.

Tāpat kā tas ir pašlaik, pagarinot nodokļu samaksas termiņu vispārējos gadījumos, arī atkārtota samaksas termiņa pagarinājuma laikā tiks aprēķināta nokavējuma nauda 0.0125% apmērā par katru kavēto dienu.

Kā pieteikties atkārtotam termiņa pagarinājumam

No šī gada augusta VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) būs pieejama īpaši izveidota pieteikuma forma motivētam iesniegumam. Tajā jāpamato nepieciešamība atkārtotai samaksas termiņa pagarināšanai, norādot konkrētus apstākļus/sekas, kas apgrūtina saistību izpildi sākotnēji noteiktajos termiņos, kā arī jāsniedz pierādījumi, ka:

  • atkārtots pagarinājums stabilizēs finansiālo stāvokli un nodokļu maksātājs ievēros jaunos termiņus;
  • nokavēto nodokļu samaksa var izraisīt maksātnespēju;
  • finansiālais stāvoklis liecina par atkārtota termiņa pagarinājuma nepieciešamību.

Juridiskām personām, kas sastāda gada pārskatu, iesniegumam jāpievieno bilance un peļņas vai zaudējumu aprēķins uz iesniegšanas mēneša pirmo datumu.

Iesniegums atkārtotam termiņa pagarinājumam jāiesniedz pirms beidzies spēkā esošais nodokļu samaksas termiņa pagarinājums.

Savukārt nodokļu maksātāji, kam grūtības veikt kārtējos ar termiņa pagarinājumu noteiktos nodokļu maksājumus rodas jūlijā (tas ir, pirms jauno nosacījumu stāšanās spēkā 1.augustā), ir aicināti sazināties ar savu kontaktpersonu VID, lai vienotos par turpmāko rīcību.

Nosacījumi atkārtota termiņa pagarinājuma saņemšanai

Lai lemtu par atkārtoto termiņa pagarināšanu līdz pieciem gadiem, VID ir jāvērtē, vai nodokļu maksātāja faktiskais finansiālais stāvoklis liecina par pagarinājuma nepieciešamību. Tāpat būtiska ir līdzšinējā sadarbība ar nodokļu administrāciju, tai skaitā savlaicīga kārtējo nodokļu maksājumu, iepriekš pagarinātu maksājumu nomaksa un deklarāciju iesniegšana, kā arī pārkāpumu neesamība pēdējās nodokļu revīzijas (audita) laikā.

Savukārt, ja nodokļu maksātājs neievēros atkārtoti piešķirtā pagarinājuma nosacījumus, VID ir tiesības atcelt lēmumu par samaksas termiņa pagarinājuma piešķiršanu

Informāciju sagatavoja:

VID Sabiedrisko attiecību daļa

Tālr. 67122668, 26497874  

Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

www.vid.gov.lv


JCI Latvia aicina jaunos uzņēmējus pieteikties konkursam "Creative young entrepreneur (CYE)"

CYE ir JCI programma, kuru īsteno kā starptautisku konkursu, ar mērķi motivēt un iedvesmot uzņēmējus demonstrēt savus jaunizveidotos uzņēmumus pasaulei. 

2022. gadā konkursa ietvaros tiks atlasīti 10 radošākie jaunie uzņēmumi/kandidāti no Latvijas, kuriem sniegs iespēju apmeklēt apmācības 1000 EUR apmērā, lai palīdzētu sagatavoties prezentācijām. CYE izaicinās jaunos uzņēmējus kritiski un radoši domāt, strādājot pie padziļināta biznesa modeļa, viņu mārketinga pozīcijas un stratēģiskiem mērķiem, plānojot, kā viņu uzņēmums sāks gūt peļņu un kļūs ilgtspējīgāks.
CYE programma sniegs pieredzi dalībniekiem – ļaus aktīvi mācīties un saņemt atgriezenisko saiti, nodrošinot ekspertu mentoringu un programmas pieredzi. Neatkarīgi no tā, vai dalībnieks būs pirmajā vietā vai nē, tā bizness noteikti gūs labumu no pieredzes un iegūtās atpazīstamības. Tieši uzņēmīgā gara un pašiniciatīvas domāšanas veida attīstīšana ir JCI biznesa un uzņēmējdarbības attīstības iespēju kodols.

Konkursa Latvijas posma uzvarētājs: 
- piedalīsies apmaksātā JCI Eiropas Konferencē 2023 (2700 EUR apmērā), Šveicē, lai starptautiskajā arēnā turpinātu sacensties ar uzņēmīgiem un radošiem cilvēkiem no visas pasaules par balvām 10 000 EUR apmērā;
- kļūs par JCI starptautiskā tīklā dalībnieku uz gadu;
- iegūs vērtīgu pieredzi un veicinās atpazīstamību vietējā un starptautiskā līmenī.

Pieteikšanās nosacījumi:
Pieteikties var jebkurš jaunais uzņēmējs, kuram ir inovatīva, tirgu interesējoša ideja un vīzija par turpmāko attīstības stratēģiju.
Dalības maksa: 150 EUR

Programmas un konkursa norise:
01.JŪN-31.JŪL Dalībnieku pieteikšanās. Aizpildi anketu šeit.
01.-31.AUG Dalībnieku pieteikumu izvērtēšana, 10 kandidātu atlase un apmācības savu biznesa ideju prezentēšanā
10.SEP Ideju prezentēšana un apbalvošanas ceremonija
11.SEP-22.MAR Uzvarētāju virzīšana tālāk uz starptautisko līmeni, pārstāvot Latviju JCI Eiropas Konferencē 2023 gadā.
Konkursa norises vieta: Cēsis (klātiene)

 


Atvērta pieteikšanās jaunuzņēmumu apmācībām “How to Startup”

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) sadarbībā ar “TechHub Riga” izsludina pieteikšanos uz “How to Startup” apmācību programmu, kas norisināsies jau trešo gadu. Apmācību mērķis ir sekmēt jaunuzņēmumu rašanos un attīstību, projektu agrīnas uzsākšanas stadijā, sniedzot biznesa ideju autoriem nepieciešamās zināšanas un nozares ekspertu kontaktus projektu sagatavošanai un finansējuma piesaistei. Apmācību ilgtermiņa mērķis ir veidot Latviju kā starptautiski atzītu vietu, kur pastāv un attīstās zinātniskos pētījumos balstīti jaunuzņēmumi, kas spēj piesaistīt augsto tehnoloģiju industriju pārstāvju uzmanību.

Jaunuzņēmumu apmācības norisināsies no 29. augusta līdz 16. oktobrim. Programma sastāv no sešām sesijām, kas norisinās attālināti ZOOM platformā, apmācības tiek organizētas angļu valodā. Šo sešu sesiju garumā programmas dalībnieki apgūst dažādas ar jaunuzņēmumu izveidi saistītas zināšanas, kas notiek pieredzējušu, starptautisku mentoru vadībā. Padziļinātai zināšanu apguvei mentori uzdod mājasdarbus. Mājasdarbus pārbauda programmas vadītājs, kurš rūpējas par veiksmīgu programmas norisi un dalībnieku koordināciju visā programmas garumā, kā arī veic iepazīšanās un check-in zvanus. Programmas noslēgumā dalībniekiem ir iespēja apgūt prezentācijas prasmes un tās pierādīt pitch konkursā, kurā iespējams iegūt partnerorganizāciju nodrošinātās balvas.

Kā atzīst viens no 2021. gada apmācību absolventiem “Ja kāds man jautātu, kur tu sāki justies kā uzņēmējs, es teiktu: “How to Startup”! Pirms tam tas viss bija noslēpumains. Es šo iesaku cilvēkiem, kuri baidās no izaicinājumiem, kas viņus sagaida, jo šīs apmācības iekļauj visus nepieciešamos soļus un palīdz sākt darbu!”

“Apmācībās ir lielisks veids kā ne tikai iegūt jaunas zināšanas par inovatīva biznesa radīšanu, bet arī sastapt un iepazīties ar brīnišķīgiem mentoriem, kuri neatsaka sava viedā padoma. Iesaku izmantot šo iespēju,” tā par apmācībām saka projekta vadītāja Biruta Elīza Kirmuška, LIAA Jaunuzņēmumu nodaļas vadošā eksperte.

Plašāka informācija par “How to Startup” apmācību programmu un pieteikuma anketa: https://www.startup-school.eu

LIAA Jaunuzņēmumu atbalsta nodaļas viens no mērķiem ir veicināt jaunuzņēmumu veidošanos Latvijā, lai sekmētu pētniecību, kā arī inovatīvu ideju, produktu vai procesu izmantošanu saimnieciskajā darbībā. Lasi vairāk šeit: www.startuplatvia.eu

TechHub Riga ir jaunuzņēmumu kopiena, kas izmantojot dažādas programmas un pasākumus, stiprina esošo tehnoloģiju ekosistēmu un palīdz jaunuzņēmumu dibinātājiem. Plašāka informācija par “TechHub Riga” darbību: https://www.techhubriga.org.