Trešdiena, 30. Novembris, 2022. Andrejs, Andrievs, Andris

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Janvāris


27.01.2022.

Vebinārs “Tendenču vērošana – uzņēmējdarbības iespēju saskatīšana un attīstīšana”

Zemgales Uzņēmējdarbības centrs organizē apmācību un iedvesmas vebināru – “Tendenču vērošana – uzņēmējdarbības iespēju saskatīšana un attīstīšana”, kas notiks 09.02.2022.  ZOOM platformā no pl.10.00-13.00.

Vebināra mērķis: motivēt un iedvesmot vebināra dalībniekus izprast tendenču vērošanas* jēdziena būtību, iepazīties ar tendenču vērošanas digitālo rīku un apzināties uzņēmējdarbības attīstības un paplašināšanas iespējas.

*TENDENČU VĒROŠANA (TREND WATCHING)

Lektore:

Iveta Cīrule, Dr.sc.administr., Asoc. profesore Liepājas Universitāte

 • SIA BIORGANIK 5 un biedrības Project Net dibinātāja un valdes locekle (kopš 2008)
 • Pēcdoktorantūras atbalsta programmas projekta “Atvērtā inovācija” pētniece (2020-2022)
 • Senioru Universitātes Latvijā dibinātāja (2019) un virzītāja

Lūdzu reģistrēties uz pasākumu līdz 07.02.2022. pl.08.00  šajā saitē  https://ej.uz/TrendWatching

Plašāka informācija šeit

27.01.2022.

LIAA: Uzņēmēji var pieteikt darbiniekus apmācībām Mini MBA programmā

No 3. līdz 17. februārim Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina uzņēmējus pieteikt darbiniekus apmācībām Mini MBA Inovāciju vadības un Digitālās transformācijas programmās. Apmācības tiks aizvadītas no marta beigām līdz jūnijam un saskaņā ar programmas nosacījumiem darbiniekiem apmācību laikā tiks segtas mācību, atalgojuma un mentoringa izmaksas.

“Viens no veidiem kā varam celt Latvijas uzņēmumu produktivitāti ir darbinieku apmācības, īpašu uzsvaru liekot uz tādām jomām kā inovācijas un digitalizācija. Šobrīd pēc produktivitātes rādītājiem uz vienu darbinieku ES mēs apsteidzam tikai Rumāniju un Bulgāriju, tādēļ šajā jomā mums ir daudz izaicinājumu. Apmācības jaunajā programmā uzņēmējiem būs pieejamas trīs virzienos Mini MBA, tādās projektu vadības metodēs kā Agile, Prince un Scrum Master kā arī īpašs kurss uzņēmējdarbības vadībā. Kā pirmo izsludinām Mini MBA apmācību programmas, kuras sniegs padziļinātu izpratni kā strādāt ar inovāciju ieviešanu un kļūt efektīvākiem, digitalizējot vadības vai ražošanas procesus uzņēmumā,” tā LIAA direktors Kaspars Rožkalns.

Kopumā apmācībām un labās prakses pieredzes pārņemšanai ar mērķi celt Latvijā strādājošo uzņēmumu efektivitātes rādītājus, šajā programmā ir ieplānots finansējums 5 miljonu eiro apmērā.

Apmācības Mini MBA programmās no marta beigām līdz jūnijam īstenos Rīgas Tehniskās universitātes Rīgas Biznesa skola un to mērķis būs sniegtu praktiskas zināšanas, lai celtu uzņēmumu konkurētspēju un produktivitāti. Katrā no apmācību programmām tiks uzņemti 20 cilvēki saskaņā ar atlases kritērijiem. Mazajiem un vidējiem komersantiem, kuri apmācībām pieteiks līdz trīs darbiniekiem atbalsta intensitāte būs 100%, bet par katru nākamo darbinieku 85%. Savukārt lielajiem uzņēmumiem atbalsta intensitāte būs 85% apmērā.

Apmācībām var pieteikties Latvijā reģistrētu komersantu darbinieki – uzņēmumu vidējā un augstākā līmeņa vadītāji, dibinātāji, inovāciju un attīstības procesu vadītāji, ievērojot šādus nosacījumus:

 • raksturota pētniecības un attīstības komponente savā uzņēmējdarbībā;
 • pamatota augsta līmeņa apmācību projekta atbalsta ietekme uz produktivitāti, eksportspēju un augstas pievienotas vērtības produktu vai pakalpojumu radīšanu;
 • raksturota pretendenta motivācija piedalīties apmācību projektā;
 • atbalsts tiek sniegts komersantiem, kuri izstrādā produktus, tehnoloģijas vai sniedz pakalpojumus kādā no viedās specializācijas stratēģijā noteiktajām specializācijas jomām vai nozares identificētā jaunā konkurētspējas nišā.

Ņemot vērā katra komersanta individuālās vajadzības, no projekta līdzekļiem būs iespējams segt šādas izmaksas:

 • mācību maksa;
 • nodarbināto atalgojums mācību laikā;
 • ar mācībām saistītās konsultāciju un mentoringa izmaksas;
 • mācību materiālu izmaksas;

Pieteikumus apmācībām var iesniegt, aizpildot pieteikuma veidlapu valsts vienotajā platformā biznesa attīstībai www.business.gov.lv, vai arī parakstītu ar drošu elektronisko parakstu nosūtīt uz LIAA e-pasta adresi pasts@liaa.gov.lv.

Mini MBA apmācību apraksts un atlases nosacījumi

24.01.2022.

LLKC Bauskas birojs organizē bezmaksas mācības

"LABA LAUKSAIMNIECĪBAS PRAKSE ŪDENS UN AUGSNES RESURSU AIZSARDZĪBAI"

PIETEIKŠANĀS ŠEIT 

MĀCĪBU ĪSTENOŠANAS GRAFIKS / PLĀNS

18.01.2022.

Uzņēmējiem būs pieejams aizdevums ar kapitāla atlaidi līdz 10 miljoniem eiro

No 19. janvāra Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) uzsāks projektu atlasi jaunā lielo investīciju projektu atbalsta programmā, kura būs pieejama uzņēmējdarbības attīstības projektiem, sākot no 10 miljoniem eiro. Šo programmu izstrādājusi Ekonomikas ministrija (EM) sadarbībā ar LIAA un Attīstības finanšu institūciju ALTUM. Pieteikties programmā un uz aizdevumu ar kapitāla atlaidi līdz 30% apmērā no kopējām investīciju projekta attiecināmajām izmaksām varēs pretendēt Latvijā reģistrēti lielie un vidējie komersanti. Projektam pēc īstenošanas sasniedzot plānotos kritērijus, komersants varēs saņemt kapitāla atlaidi jeb dzēst ALTUM piešķirto aizdevumu.

Ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs:  “Eksporta rādītāji turpina augt, taču lielu  daļu no eksporta sastāda arī koksne, graudi  un citi Latvijas dabas resursi. Šiem  resursiem nav jākalpo citu valstu attīstībai,  bet gan jārada pievienotā vērtība šeit uz  vietas, lai celtu mūsu uzņēmēju un  iedzīvotāju labklājību. Tāpēc esam radījuši  jaunu programmu, lai stimulētu Latvijas  uzņēmumus veikt ieguldījumus jaunu  produktu izstrādē. Katrs šāds projekts  veicinās arī pakalpojumu un produktu  ražošanu citiem uzņēmumiem, radīs jaunas  un labi apmaksātas darba vietas, palielinās  eksportu un nodokļu ieņēmumus.”

Programmas mērķis ir sniegt atbalstu Latvijas tautsaimniecības attīstībai nozīmīgiem projektiem, kuri palīdzēs sasniegt tādus stratēģiskos mērķus kā ekonomikas reindustrializācija uz augstākas pievienotās vērtības nozarēm un eksporta apjoma dubultošana līdz 2027. gadam. Īstenojot šo programmu, tiks radītas 800 jaunas, labi apmaksātas darba vietas, katrs projekts nesīs vismaz trīs miljonus eiro eksporta pieaugumu gadā un 250 tūkstošus eiro ieguldījumus pētniecībā un attīstībā ik gadu.

“Šobrīd tādās viedās specializācijas nozarēs kā bioekonomika, biomedicīna, fotonika, viedā enerģētika un IT veidojas spēcīgas ekosistēmas, kuras lielā mērā balstās uz Latvijas lielajiem uzņēmumiem. Šie uzņēmumi kļūst par pasūtītājiem lielam skaitam mazo uzņēmumu, iegulda pētniecībā un attīstībā, sadarbojas ar zinātniskajām institūcijām, veidojot plašu ietekmi uz tautsaimniecību. Līdz šim tieši lielajiem uzņēmumiem ambiciozu projektu realizācijai nebija pieejams valsts atbalsts. Tādēļ šāda iniciatīva vērtējama kā plats solis straujākai ekonomikas izaugsmei, ko sajutīsim lielākos nodokļu ieņēmumos un vidējā atalgojuma pieaugumā,” uzsver LIAA direktors Kaspars Rožkalns.

Projektu atlase turpināsies līdz 18. aprīlim un LIAA izdos lēmumus par apstiprināmajiem projektiem mēneša laikā pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām. Nākamajā solī projektu finanšu kritērijus vērtēs un lēmumus par aizdevuma piešķiršanu pieņems ALTUM.

Reinis Bērziņš, ALTUM valdes priekšsēdētājs: “Jaunajā programmā ietvertā kapitāla atlaide, kas ir aizdevuma pamatsummas pilnīgs vai daļējs samazinājums, ir uzņēmējiem pievilcīgs risinājums, tāpēc sagaidām augstvērtīgus biznesa projektus un veselīgu konkurenci. Uz aizdevumu ar kapitāla atlaidi varēs pretendēt lielie un vidējie uzņēmumi, kas plāno investīcijas ražošanas sākšanai vai paplašināšanai vismaz 10 miljonu eiro apmērā. Būtiski, ka atbalsts paredzēts projektiem, kuru īstenošana pirms atbalsta saņemšanas vēl nav uzsākta. Tas nozīmē, ka atbalsts nonāks pie jauniem, apjomīgiem un lielu atdevi nesošiem projektiem, kas sniegs ieguvumu tautsaimniecībai kopumā. Lielie un vidējie uzņēmumi bieži ir nozīmīgs darba devējs vietējā pašvaldībā, tie nodrošina pasūtījumus saviem piegādātājiem, maziem un vidējiem uzņēmumiem, tā nodrošinot darba vietas arī šajos uzņēmumos, un veicinot ekonomikas asinsriti tālu aiz sava uzņēmuma robežām.”

Lai detalizētāk izstāstītu par programmas nosacījumiem, visi interesenti tiek aicināti piedalīties tiešsaistes seminārā, kurš norisināsies 19. janvārī pulksten 10:00. Semināram varēs sekot līdz Ekonomikas ministrijas, LIAA un ALTUM Facebook kanālos.

Atbalsta saņemšanas nosacījumi

Atbalstīti tiks tie projekti, kas tiek īstenoti viedās specializācijas prioritārajos virzienos (zināšanu ietilpīga bioekonomika, biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, farmācija, fotonika un viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas, viedā enerģētika un mobilitāte, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas). Tāpat projektiem jāatbalsta ES mērķi un Latvijas saistības attiecībā uz digitālo transformāciju un klimatneitralitāti.

Lai investīciju projekts tiktu ranžēts LIAA atlasē, tam jāatbilst vismaz četriem no zemāk uzskaitītajiem kritērijiem:

a) Mēneša vidējā bruto darba samaksa darbiniekiem, kas pieņemti darbā investīciju projekta īstenošanas rezultātā, nav mazāka par mēneša vidējās bruto darba samaksas apmēru reģionā iepriekšējā gadā, kam piemērots koeficients 1,3 (izņemot Rīgu, kur mēneša vidējā bruto darba samaksa darbiniekiem nav mazāka par mēneša vidējās bruto darba samaksas apmēru tautsaimniecībā iepriekšējā gadā, kam piemērots koeficients 1,3).

b) Investīciju projekta īstenošanas rezultātā preču vai pakalpojumu eksporta apjoms ir vismaz 3 miljoni eiro gadā.

c) Investīciju projekta īstenošanas rezultātā uz katriem kopējās pieejamās kapitāla atlaides 250 tūkstošiem eiro ir radīta viena jauna darba vieta ar pilnu darba slodzi un kopā ir radītas vismaz 12 jaunas darba vietas ar pilnu darba slodzi.

d) Komersanta ieguldījumu apjoms pētniecībā un attīstībā uzņēmuma līmenī ir vismaz 250 tūkstoši eiro gadā.

e) Vismaz 20 % no investīciju projektā plānotajiem ieguldījumiem ir vērsti uz ieguldījumiem zaļo tehnoloģiju izmantošanā produktu ražošanas un pakalpojumu sniegšanas procesā un citu uz klimata pārmaiņu ietekmes mazināšanu vērstu produktu ražošanā.

LIAA atlasi izturējušos projektus ALTUM izvērtēs pēc finanšu kritērijiem. Lai saņemtu aizdevumu, uzņēmumam jāatbilst vidējo un lielo komersantu statusam, projektam jāatbilst atbalstāmajām nozarēm, projekta plānotās investīcijas ir vismaz 10 miljonu eiro apmērā, projekta īstenošana nevar būt uzsākta pirms atbalsta saņemšanas, kā arī plānotais projekts paredz investīcijas ražošanas uzsākšanai vai paplašināšanai. Aizdevums tiks izsniegts kapitāla atlaides apmērā, turklāt citu finansētāju piešķirtā finansējuma apjoms nevarēs būt mazāks par ALTUM aizdevumu. Aizdevuma apjoms būs līdz 30% apmērā no investīciju projekta attiecināmajām izmaksām atkarībā no projekta īstenošanas vietas un uzņēmuma lieluma. Aizdevuma maksimālā summa būs līdz 10 miljoni eiro.

ALTUM aizdevuma procentu likme tiks pielīdzināta cita finansētāja aizdevuma likmei. Izpildot projekta rādītājus, kapitāla atlaidi piemēros trīs daļās par katru pēcuzraudzības gadu. Ja visā pēcuzraudzības laikā katru gadu komersants sasniegs savus noteiktos rādītājus, kapitāla atlaide būs 100% , t.i., visa ALTUM izsniegtā aizdevuma pamatsumma tiks dzēsta.

Pieteikšanās kārtība

Laika periodā no 2022. gada 19. janvāra līdz 18.aprīlim iesniedzami divi atsevišķi pieteikumi LIAA un Altum. Aizdevuma pieteikums Altum iesniedzams vienlaicīgi vai secīgi ar pieteikumu projektu atlasei, ko īsteno LIAA. Investīciju projekta īstenošanu var uzsākt tikai pēc aizdevuma pieteikuma iesniegšanas un apstiprinājuma saņemšanas no ALTUM. Pieteikties atlasei LIAA var, reģistrējoties platformā business.gov.lv un elektroniski aizpildot pieteikumu.

Savukārt pieteikties finansējuma saņemšanai ALTUM var klientu attālinātās apkalpošanas sistēmā mans.altum.lv, papildus aizpildot arī klienta anketu.

Detalizēti ar programmu regulējošajiem Ministru kabineta 2021. gada 6. jūlija noteikumiem Nr. 503 "Noteikumi par aizdevumiem ar kapitāla atlaidi investīciju projektiem komersantiem konkurētspējas veicināšanai" var iepazīties šeit.