Ceturtdiena, 08. Decembris, 2022. Gunārs, Gunis, Vladimirs

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Februāris


18.02.2022.

Atvērta pieteikšanās mācībām pieaugušajiem ES fondu projektā 7. kartā

Notiek pieteikšanās Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kuru īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). 7. kārtā strādājošie vecumā no 25 gadiem var izvēlēties kādu no gandrīz 800 izglītības programmām, kas ir līdz šim lielākais mācību piedāvājums vienā projekta kārtā. Pieteikties mācībām līdz 24. februārim var mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv.  

Šajā kārtā pilnveidot esošās vai iegūt jaunas zināšanas, pārkvalificēties vai iegūt augstāku kvalifikāciju var kopumā 10 darba tirgū pieprasītās nozarēs – uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības un administrēšanas; elektronisko un optisko iekārtu ražošanas un informācijas tehnoloģiju; būvniecības; metālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību; transporta un loģistikas; enerģētikas; kokrūpniecības; drukas un mediju tehnoloģiju; ķīmiskās rūpniecības nozarē; mākslas nozares dizaina un radošo industriju sektoros.

“Izglītošanās mūža garumā ir darba tirgus diktēta nepieciešamība, un mūsu uzdevums ir nodrošināt, lai profesionālās izaugsmes iespējas būtu pieejamas ikvienam. Iepriekšējā uzņemšanas kārtā saņēmām vairāk nekā 20 tūkstošus mācību pieteikumu, un tas apliecina, ka iedzīvotāju interese par jaunu zināšanu un iemaņu apguvi un savas profesionālās kvalifikācijas celšanu saglabājas pieprasīta un ļoti augsta. Nozīmīgi, ka arī šoreiz pieteikties pieaugušo mācībām var arī cilvēki ar šobrīd darba tirgus prasībām nepietiekamu izglītības līmeni, tā vairojot savas izredzes un konkurētspēju darba tirgū,” stāsta Valsts izglītības attīstības aģentūras direktore Dita Traidās.

Mācību piedāvājums ir veidots, balstoties uz darba tirgus aktualitātēm, lai iedzīvotāji iegūtās zināšanas un prasmes varētu pielietot savā ikdienas darbā, palielinot konkurētspēju darba tirgū vai īstenojot karjeras izaugsmi savā profesijā. Visvairāk izglītības programmu šajā kārtā – aptuveni 370 - pieejamas  uzņēmējdarbības, finanšu un grāmatvedības administrēšanas nozarē, elektronisko un optisko iekārtu ražošanas un informācijas tehnoloģiju nozarē pieejamas 119 programmas, bet būvniecības nozarē strādājošie var izvēlēties kādu no 70 izglītības programmām. Mācību piedāvājumā ir iespēja apgūt specializētas zināšanas, piemēram, tāmēšanu, traktortehnikas vadīšanu vai betonēšanu, ainavu arhitektūru, programmēšanu, datu apstrādi, datordizainu, e-komerciju, elektrotīklu ekspluatāciju un vēl daudzas citas izglītības programmas.  

Mācības līdz šim pabeiguši 43 tūkstoši nodarbināto

Kopš projekta uzsākšanas 2017. gadā, piecu gadu laikā, mācības kopumā uzsākuši apmēram 59 tūkstoši nodarbināto, no kuriem vairāk nekā 43 tūkstoši mācības jau ir pabeiguši.  Strādājošie ar zemu izglītības līmeni vairāk izvēlas apgūt praktiskas iemaņas tādās nozarēs kā metālapstrāde, kokrūpniecība, ēdināšana u.c. Savukārt iedzīvotāji ar jau iegūtu augstāko izglītību izvēlas apgūt izglītības programmas, lai celtu savu kvalifikāciju jau konkrētās profesijās vai iegūtu jaunu izglītību.

Līdzmaksājums par mācībām 5 - 10% apmērā

Lai motivētu Latvijas strādājošos iedzīvotājus pieteikties izglītības programmām, lielāko daļu mācību izmaksu sedz ES fondi un valsts. Piesakoties kādā no profesionālās tālākizglītības programmām, strādājošā līdzmaksājums ir 5%, savukārt, izvēloties mācīties profesionālās pilnveides izglītības programmā, profesionālās izglītības programmas modulī vai studiju kursā, strādājošā līdzmaksājums ir 10%, bet ES fondi un valsts finansējums attiecīgi 90% - 95%. Nodarbinātajiem no maznodrošinātām vai trūcīgām mājsaimniecībām mācības ir bez maksas.

Mācībām var pieteikties strādājoši un pašnodarbināti Latvijas iedzīvotāji vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam, tostarp jaunie vecāki bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības, un strādājoši pensionāri, kā arī personas ar alternatīvo statusu. Katrs strādājošais projekta laikā var mācīties divas reizes. Pieteikties iespējams mācībām 2 izglītības programmās, taču vienlaicīgi varēs mācīties tikai vienā izglītības programmā. Šajā kārtā mācības notiks gan attālināti, gan klātienē, tāpēc aicinām sekot līdzi katras izglītības iestādes sniegtajai informācijai par mācību procesa norisi un nepieciešamo materiāltehnisko nodrošinājumu.

Pieteikšanās 7. mācību kārtā ilgs līdz 24. februārim. Mācību grupu komplektēšana un mācību uzsākšana plānota no šī gada marta līdz maija beigām. Plašāka informācija par uzņemšanas nosacījumiem, mācību un atbalsta iespējām, kā arī viss izglītības programmu saraksts ir publicēts mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv .

Par projektu:

ES fondu projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” jeb mācības pieaugušajiem mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu. To finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts, septiņu gadu laikā līdz 2023. gada 31. decembrim ieguldot vairāk nekā 46 miljonus eiro. Projekta īstenotājs ir Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām, izglītības iestādēm un Nodarbinātības valsts aģentūru.

 

Papildu informācija:

Alise Serģe,

VIAA Komunikācijas un programmu publicitātes nodaļas

vecākā informācijas speciāliste

Tālr.: 67785462; 26490590

E-pasts: alise.serge@viaa.gov.lv


 16.02.2022.

Biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība”
izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 13.kārtu
 
Biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 13.kārtu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”. 

Termiņš, kad tiks uzsākta projektu iesnieguma pieņemšana

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2022.gada 28.februāra līdz 2022.gada 28.martam.

Sludinājuma kopsumma

13. kārtā pieejamais publiskais finansējums 2.1.rīcībai  „Novada vajadzībām piemērotu sabiedrisko aktivitāšu attīstība” ir 175 000 EUR

Projektu īstenošanas termiņš

1. Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

2. Pārējiem projektiem - viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Projektu iesniegumu iesniegšana veidi

elektroniski iesniedzot Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) https://eps.lad.gov.lv (jābūt EPS lietotājam, vismaz vienu dienu pirms projekta iesniegšanas noslēdzot par to līgumu ar Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta dienestu).

 Maksimālā attiecināmo izmaksu summa konkursa 13.kārtā ir 50 000 eiro, ar atbalsta intensitāti 90%.

2.1.rīcība: “Novada vajadzībām piemērotu sabiedrisko aktivitāšu attīstība” apraksts

Rīcības ietvaros tiks atbalstīta būvniecība un restaurācija, aprīkojuma iegāde sabiedrisko aktivitāšu, mūžizglītības un sociālo pakalpojumu attīstībai novada līmenī. Papildus punkti tiks doti projektiem, kuri tiks īstenoti iepriekšējā periodā izveidotās telpās vai izmantojot iepriekšējā perioda izveidoto/uzlaboto infrastruktūru. Papildus punktus iespējams saņemt, ja tiks nodrošināta kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un popularizēšana. 
 
Atbilstošā MK Noteikumu Nr.590 5.punktā minētā darbība
Atbalstu sniedz šādām darbībām:
- sabiedrisko aktivitāšu (tostarp apmācību un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas veidu) dažādošanai.
 
NODERĪGA INFORMĀCIJA atbalsta pretendentiem: 

Pirms projekta iesnieguma sagatavošanas iesakām iepazīties ar Bauskas rajona vietējās attīstības stratēģiju 2015. - 2020.gadam šeit.

Normatīvie akti, kas atbalsta pretendentam jāpārzina pirms projekta iesnieguma sagatavošanas pieejami šeit, lapas apakšā

Elektroniskās pieteikšanās sistēmas (EPS) lietotāja rokasgrāmata LEADER projekta iesnieguma  sagatavošanai, vizuālās identitātes vadlīnijas un vadlīnijas iepirkuma procedūras veikšanai pieejama augstāk norādītajā saitē, lapas apakšā. 

Rokasgrāmata veidlapas aizpildīšanai pieejama šeit.
 
Bauskas rajona lauku partnerības prezentācija par 19.2. aktivitāti "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas"
 
Vērtēšanas kritēriji pieejami šeit.
 
NEPALAID GARĀM! Elektroniskās pieteikšanās sistēmā augšupielādējams atbalsta pretendenta pašvērtējuma veidlapa par projekta atbilstību Bauskas rajona vietējās attīstības stratēģijai 2015.-2020.gadam kritērijiem. Atbalsta pretendenta pašnovērtējuma veidlapa pieejama šeit.
 
Piesakoties uz atbalstu, de minimis uzskaites veidlapa jāaizpilda un jāiesniedz VID elektroniskajā datu bāzē EDS  un veidlapas identifikācijas numurs jānorāda projekta pieteikumā.
 
SVARĪGI! Izmaksām, kas ir saistītas ar sabiedriskām attiecībām (MK Nr.590 28.4.,  31.6. un 6.10. apakšpunkts) ir jāievēro ES publicitātes prasības. Tātad, ja izgatavo bukletus vai jebkāda cita veida informāciju par atbalsta pretendenta produktu vai pakalpojumu, uz šīs informācijas ir jābūt norādei uz ELFLA līdzfinansējumu. 
 

16.02.2022.

 Bezmakas mācības uzņēmējiem "Norvēģijas tirgus – eksporta iespējas un sadarbība"

Zemgales Plānošanas reģions (ZPR) EEZ projekta ietvaros aicina uzņēmējus uz bezmaksas mācībām Norvēģijas tirgus – eksporta iespējas un sadarbība", ceturtdien, 24. februārī no plkst. 10.00 līdz 13.00 tiešsaistes platformā Zoom.

PROGRAMMĀ: 

Norvēģijas tirgus aspekti – mīti un patiesība.
Gatis Ginters
, padomnieks Latvijas-Norvēģijas investīciju un eksporta jautājumos


Produktu virzīšana Norvēģijas tirgū (ENG)
John Ivar Lundberg
, JLB Consulting

Valsts atbalsts eksporta darījumu apdrošināšanā.
Aivis Dembovskis, Vecākais darījumu vadītājs Altum

Norvēģijas tirdzniecības kamera
llze Garoza
, Norvēģijas tirdzniecības kameras izpilddirektore

Uzņēmēja Norvēģijā pieredzes stāsts par preču importu no Latvijas
Uldis Meļķis
, Bygg AS

Pieteikšanās šeit!


15.02.2022.

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) Zemgales reģiona nodaļa aicina uzņēmējus un visus interesentus pieteikties dalībai tiešsaistes pasākumam 

2022. gads ir iesācies ar dažādiem notikumiem, kas ietekmē visus uzņēmumus visās nozarēs. Papildu Covid-19 pandēmijas radītajām sekām un ekonomikas satricinājumiem, uzņēmējiem nākas saskarties ar strauji pieaugušajām energoresursu cenām un to izraisīto enerģētikas krīzi.

Diskusijas norise:

12:50 – 13:00        Pieslēgšanās Zoom platformai,

13:00 – 15:00      Prezentācijas un diskusija par vidēja un ilgtermiņa aktivitātēm, kas palīdzētu stabilizēt enerģētikas jomu Latvijā, veidotu labvēlīgāku uzņēmējdarbības vidi un ļautu turpmāk izvairīties no līdzīgiem ekonomikas satricinājumiem.

Diskusijas dalībnieki:

  • Gatis Silovs, EM Enerģētikas finanšu instrumentu nodaļas vadītājs,
  • Kaspars Osis, "RCG Lighthouse" valdes priekšsēdētājs,
  • Toms Auškāps, “Balticovo” (tbc),
  • Andris Vanags, “Gren Latvija” valdes priekšsēdētājs,
  • Ivars Reinhards, "WWL Houses" valdes priekšsēdētājs.

Pasākums norisināsies Zoom platformā. Dalība bezmaksas un tikai ar iepriekšēju reģistrāciju. Pirms pasākuma reģistrētie dalībnieki  e-pastā saņems informāciju par pieslēgumu. 

Reģistrēšanās pasākumam šeit.

 

Papildus informācija: jelgava@ltrk.lv  Tel. 28646086 (Baiba)

*Apmeklējot pasākumu, Jūs piekrītat savu bilžu un video publicēšanai LTRK mājas lapā un sociālajos tīklos.

Plašāka informācija: www.ltrk.lv 


09.02.2022. 

Konkurss "Latvijas labākais tirgotājs 2021"

Ar prieku paziņojam, ka ir atvērta pieteikšanās dalībai konkursā “Latvijas labākais tirgotājs 2021”, ko ilggadēji rīko Latvijas Tirgotāju asociācija (LTA) sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienība (LPS).

Aicinām Jūs pieteikt dalību konkursā, aizpildot šo pieteikuma anketu!

Konkursa mērķis ir veicināt pircēju un apmeklētāju apkalpošanas standartu un kultūras uzlabošanu uzņēmumā, vienlaikus paaugstinot tirdzniecības, ēdināšanas un pakalpojumu nozares uzņēmēju piedāvātā servisa kvalitāti, - motivējot apkalpojošā personāla individuālo ieguldījumu.

Pirmo kārtu organizē pašvaldības līdz 2021. gada 1.martam.

Konkursa uzvarētājiem, izvirzītajās kategorijās, tiek pasniegtas gada balvas, uzvarētāju, laureātu, dalībnieku goda raksti un labākā tirgotāja uzlīmes.

Plašāku informāciju par dalību konkursā varat saņemt zvanot pa tālruni 67297372, vai rakstot uz e-pastu info@lta.lv.

 


09.02.2022.

NVA aicina darba devējus pieteikties subsidēto darbavietu izveidei

 

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) aicina darba devējus pieteikties subsidēto darbavietu izveidei Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” ietvaros. Tā ir iespēja darba devējiem piesaistīt savam uzņēmumam vajadzīgos darbiniekus, subsidētajās darbavietās nodarbinot NVA reģistrētos bezdarbniekus. Pieteikumus NVA filiāles pieņem no 2022.gada 7. februāra līdz 2022.gada 31.decembrim.

Izveidojot subsidēto darbavietu NVA reģistrētajam bezdarbniekam, darba devējs saņem dotāciju nodarbinātā bezdarbnieka un darba vadītāja atalgojumam. Ja subsidētā darbavieta izveidota bezdarbniekam ar invaliditāti, darba devējs saņem vienreizēju dotāciju darba vietas pielāgošanai, ja tas ir nepieciešams. NVA piešķir valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas proporcionāli algas dotācijas daļai, ja darba devējs darba vietu veidos bezdarbniekam ar invaliditāti. NVA apmaksā arī individuālo aizsardzības līdzekļu iegādi Covid-19 infekcijas izplatības riska novēršanai.

ESF projekta „Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” ietvaros tiek nodarbināti bezdarbnieki ar invaliditāti; bezdarbnieki, kuri bijuši bez darba vismaz 12 mēnešus; bezdarbnieki vecumā virs 55 gadiem, kuri nav sasnieguši pensijas vecumu; bezdarbnieki vecumā līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri ir absolvējuši speciālo izglītības programmu; bezdarbnieki ar bēgļa vai alternatīvās personas statusu.

Pieteikties subsidēto darbavietu izveidei var komersanti (izņemot izglītības iestādes, kuru pamatuzdevums ir izglītības programmu īstenošana), lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības, pašnodarbinātās personas, nodibinājumi vai biedrības (izņemot politiskās partijas).

Kā darba devējam pieteikties valsts līdzfinansēto darbavietu izveidei?

1. solis

Jāreģistrē vakance NVA.

2.solis

Jāizvēlas atbilstošas mērķa grupas bezdarbnieks, veicot pretendentu atlasi ar NVA palīdzību vai savstarpēji vienojoties ar bezdarbnieku.

3.solis

Jāaizpilda pieteikuma forma, kas pieejama NVA mājaslapas sadaļā „Darba devējiem” → “Pasākumi noteiktām personu grupām”.

4. solis

Aizpildītais pieteikums jāiesniedz klātienē vai jānosūta pa pastu NVA filiālei, kuras apkalpošanas teritorijā plānots veidot subsidēto darbavietu. Pieteikumu var nosūtīt arī elektroniski, ja tas ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

 

Detalizētāka informācija par pasākumu, tā nosacījumiem un dotāciju apmēriem pieejama NVA tīmekļvietnes sadaļā „Darba devējiem” → “Pasākumi noteiktām personu grupām” un NVA filiālēs. Visu NVA filiāļu kontaktinformācija atrodama NVA tīmekļvietnes sadaļā “Kontakti” (http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=27).

Uzziņai: 2022.gadā NVA plāno izveidot 1044 subsidētās darbavietas noteiktiem mērķa grupu bezdarbniekiem, to skaitā 824 darbavietas - bezdarbniekiem ar invaliditāti. Kopš 2015.gada februāra, kad tika uzsākta ESF projekta „Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” īstenošana, darba devēji ar NVA atbalstu jau ir izveidojuši 4893 subsidētās darbavietas, no tām 1939 darbavietas tika izveidotas bezdarbniekiem ar invaliditāti.

ESF projekts “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” Nr.9.1.1.1/15/I/001


08.02.2022.

LIAA Jelgavas biznesa inkubators izziņo 2022. gada pavasara uzņemšanu

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) Jelgavas biznesa inkubators izziņo 2022. gada pavasara uzņemšanu un aicina jaunos uzņēmējus no Jelgavas pilsētas, Bauskas, Dobeles un Jelgavas novada pieteikties pirmsinkubācijas vai inkubācijas programmai.

No 2022. gada 21. februāra līdz 21. martam tiks atvērta pieteikumu pieņemšana dalībai pirmsinkubācijas un inkubācijas programmās divpadsmit LIAA biznesa inkubatoros visā Latvijā. 

Pirmsinkubācijas programma ir piemērota gan fiziskām, gan juridiskām personām, kuras vēlas izvērtēt savas biznesa idejas dzīvotspēju. Sešu mēnešu garumā programmas dalībniekiem ir iespēja saņemt visu nepieciešamo savas biznesa idejas attīstīšanai – aprīkotas darba telpas jeb kopradi, mentoru un citu uzņēmēju atbalstu, seminārus un mācības (ierobežojumu laikā apmācības tiek nodrošinātas tiešsaistē), kā arī vērtīgus kontaktus un pievienošanos lielākajā jauno uzņēmēju kopienā Latvijā. 

Inkubācijas programma, papildus pirmsinkubācijas atbalstam, sniedz iespēju saņemt 50% līdzfinansējumu biznesa attīstībai nepieciešamo pakalpojumu iegādei, piemēram, grāmatvedībai, telpu nomai, dizainam, mārketingam, tehnoloģiskajām konsultācijām un prototipu izstrādēm, sertificēšanai, laboratoriju izmaksām u.c. Katram inkubācijas programmas dalībniekam būs pieejams grantu atbalsts līdz EUR 15 000 pakalpojuma izmaksu segšanai, ražošanas iekārtu un izejmateriālu izmaksu iegādei. Atbalstu varēs izmantot līdz 2023. gada beigām. Inkubācijas programmā var pieteikties jaundibināti uzņēmumi, kas nav vecāki par 3 gadiem.

Pieteikšanās LIAA biznesa inkubatoru atbalsta programmām norisināsies divās kārtās – sākotnēji tiks gaidīti pieteikumi no inkubācijas programmas pretendentiem, laikā no 21. februāra līdz 4. martam; savukārt pirmsinkubācijas programmas pieteikumu pieņemšana notiks no 1. marta līdz 21. martam. Pieteikumus programmām varēs iesniegt elektroniski, nosūtot elektroniski parakstītu pieteikumu uz pasts@liaa.gov.lv vai caur portālu www.latvija.lv.

Pirms pieteikuma aizpildīšanas, interesenti no Jelgavas pilsētas, Dobeles, Bauskas un Jelgavas novada aicināti pieteikties uz klātienes un tiešsaistes konsultācijām, rakstot uz e-pastu jelgava@liaa.gov.lv.

LIAA biznesa inkubatoros savu biznesa ideju attīstījuši 2474 pirmsinkubācijas dalībnieki, no kuriem vairāk kā 50 biznesa ideju autori bijuši latvieši, kas dzīvo ārvalstīs jeb diasporas pārstāvji. Inkubācijas programmā šobrīd savu uzņēmumu turpina attīstīt 363 jaunie uzņēmēji un to komandas, bet 86 inkubācijas programmu veiksmīgi noslēguši, saņemot atbalstu 4 gadu garumā.

LIAA biznesa inkubatoru mērķis ir atbalstīt jaunu, dzīvotspējīgu un konkurētspējīgu uzņēmumu izveidi un attīstību. LIAA Biznesa inkubatorus finansē ERAF projekts "Reģionālie biznesa inkubatori un Radošo industriju inkubators".

 

Vairāk par LIAA biznesa inkubatoriem: http://inkubatori.magneticlatvia.lv
Par pirmsinkubācijas programmu: https://youtu.be/sfsxK-CVCJQ
Par inkubācijas programmu: https://youtu.be/jTis0NTX_A0

 

Papildu informācija:

LIAA Komunikācijas un informācijas departaments

Pērses iela 2, Rīga

prese@liaa.gov.lv 

Tālrunis: +371 29725674

Inkubatori.magneticlatvia.lv


03.02.2022.

Seminārs “Iepakojums, ilgtspēja tendences”

Zemgales Plānošanas reģions (ZPR) EEZ projekta ietvaros aicina uzņēmējus uz tiešsaistes semināru “Iepakojums, ilgtspēja, tendences”, kas norisināsies piektdien, 18. februārī no plkst. 10.00 līdz 13.00 tiešsaistes platformā Zoom. 

PROGRAMMĀ:

Iepakojums, ilgtspēja, tendences. 

Prof. Sandra Muižniece-Brasava, iepakojuma eksperte, vadošā pētniece


Kā nonākt līdz labākajam iepakojuma risinājumam?
Inta Sinate Ķergalve, “Ieliec maisā” pārdošanas vadītāja

Uzņēmēja pieredzes stāsts

Rita Tipaine, bezalkoholisko dzērienu darītava “Barvedis”

Dalība seminārā Zemgles uzņēmējiem ir bez maksas.

Pieteikšanās šeit.

02.02.2022.

SEB BANKA AICINA UZŅĒMUMUS PIETEIKTIES IZAUGSMES PROGRAMMAI

 

Turpinot veicināt mazo un vidējo uzņēmumu attīstību, SEB banka jau septīto reizi izsludina pieteikšanos Izaugsmes programmai, kas sniedz iespēju Latvijas uzņēmumiem bez maksas teju sešu mēnešu garumā pilnveidot zināšanas un prasmes tādās jomās kā izaugsmes domāšana, klientu izzināšana, inovācijas, mārketings un produktu vadība, kā arī mūsdienīga finanšu plānošana un ilgtspēja. Dalībai programmā uzņēmumi var pieteikties līdz 27.februārim.

Izaugsmes programmas ietvaros 12-15 ambicioziem uzņēmumiem būs iespēja gan vietēja, gan starptautiska mēroga ekspertu un mentoru vadībā strādāt pie sava produkta, pakalpojuma vai koncepta idejas attīstības, kā arī pie procesu izmaiņām, kas var palīdzēt uzņēmumam straujāk augt.

SEB bankas valdes loceklis Arnis Škapars: "Lai arī izaugsme ir viens no biznesa dzīves cikliem, tomēr nereti praksē uzņēmumiem, īpaši mazajiem un vidējiem, rodas grūtības sasniegt iecerēto mērķi. Ne vienmēr tas ir finansiālu iemeslu dēļ, reizēm pietrūkst zināšanas par biznesa procesiem, aktualitātēm vai arī profesionāls skats no malas. Tāpat arī pasaulē nemitīgi notiek ekonomiskas, sociālas, tehnoloģiskas un citas pārmaiņas, ko jāprot gudri izmantot savā labā. Ticam, ka Latvijas uzņēmumi ir konkurētspējīgi ne vien Latvijas mērogā, bet arī ārvalstīs, tāpēc, lai palīdzētu to sekmēt, turpinām īstenot Izaugsmes programmu, kas guvusi ļoti labu novērtējumu no esošajiem tās absolventiem. Aicinu ikvienu uzņēmumu, kurš vēlas īstenot savu izaugsmes potenciālu, izmantot iespēju bez maksas gūt vērtīgu pieredzi, zināšanas un ieteikumus no vietēja un starptautiska mēroga profesionāļiem. Jo vairāk mums būs veiksmīgu uzņēmēju, jo turīgāka būs valsts un tās iedzīvotāji."

Šogad Izaugsmes programmu SEB banka īsteno sadarbībā ar inovāciju vadības uzņēmumu "Helve". Tā līdzdibinātāja un vadošā partnere Līva Pērkone uzsver: "Strauji augošu un ambiciozu uzņēmumu vadītājiem vienmēr ir būtiski turpināt attīstīt savas zināšanas, jo mainās gan tirgus, gan patērētāju paradumi. Izaugsmes programmas pamatā ir teorijas līdzsvarošana ar praktisku piemēru izpēti, gūstot iespēju apgūt labāko pieredzi no jaunuzņēmumiem un citiem izciliem nozares ekspertiem, apsvērt jaunu risinājumu, pieeju un tehnoloģiju ieviešanu savā ilgtermiņa darbībā."

Kā atzīst Oņega Circene, A/S "Roga-Agro" padomes priekšsēdētāja, dalība Izaugsmes programmā palīdzēja uzņēmuma idejai kļūt par skaidru mērķi un uzsākt to īstenot. "Programmai pieteicāmies, jo vēlējāmies iegūt zināšanas un pārliecību, ka mūsu ideja par jauna produkta ražošanu ir īstenošanas vērta. Programmas norises laikā sapratām, ka iespējas ir plašas un mūsu ideja gūst atbalstu. Rezultātā esam gatavi radīt labu un pieprasītu produktu, balstoties ne vien uz līdzšinējo pieredzi, bet arī izmantot jauniegūtās zināšanas un kontaktus. Esam arī uzsākuši darbu pie tā, lai jau šogad laistu tirgū pirmos produktus."

Izaugsmes programma paredzēta Latvijā reģistrētiem uzņēmumiem ar vismaz divu gadu pieredzi uzņēmējdarbībā un vismaz 200 000 eiro apgrozījumu gadā. Kopš 2018.gada Izaugsmes programmu absolvējuši jau 59 Latvijas uzņēmumi, bet vēl 12 uzņēmumi uzsākuši sestās kārtas noslēdzošo posmu.

Programmas lekcijas, darbnīcas un individuālās sesijas norisinās attālināti, sniedzot iespēju piedalīties no jebkuras vietas Latvijā vai ārvalstīs. Programmas laikā ar dalībniekiem individuālu sesiju formātā sadarbosies programmas galvenais mentors Viesturs Sosārs. Mentors kopā ar programmas komandu atbalstīs uzņēmumus biznesa idejas attīstībā, lai izveidotu konkrētu aktivitāšu plānu, ko realizēt jau programmas laikā un pēc tās. Izaugsmes programmas lekcijas būs pieejamas ikvienam interesentam tiešsaistē, savukārt darba semināri, mentoru atbalsts un individuālās sesijas būs pieejamas tikai programmas dalībniekiem.

Vairāk par Izaugsmes programmu: https://www.seb.lv/izaugsmes-programma

SEB grupa ir vadošā finanšu pakalpojumu sniedzēja Ziemeļeiropā. Kā banka ciešām un ilgtermiņa attiecībām, SEB Zviedrijā un Baltijā piedāvā finanšu konsultācijas un plašu finanšu pakalpojumu klāstu. Dānijā, Somijā, Norvēģijā un Vācijā SEB darbības galvenā prioritāte ir korporatīvo un investīciju bankas pakalpojumu sniegšana uzņēmumiem un institucionālajiem klientiem. SEB grupas darbību starptautiskā līmenī apliecina pārstāvniecība 20 pasaules valstīs. Uz 2021.gada 31.decembri SEB grupas kopējie aktīvi veido 3 304 miljardus Zviedrijas kronu, kopējie aktīvi pārvaldīšanā - 2 682 miljardi Zviedrijas kronu. SEB grupā strādā 15 500 darbinieku. Vairāk par SEB grupu: www.sebgroup.com

Informāciju sagatavoja Elīna Neimane, Korporatīvās komunikācijas pārvalde, uzņēmumu komunikācijas vadītāja. Kontakti: 26861570, elina.neimane@seb.lv