Ceturtdiena, 08. Decembris, 2022. Gunārs, Gunis, Vladimirs

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Aprīlis


07.04.2022.

Zemgales Plānošanas reģions un Jāņa Bisenieka fonds sadarbībā ar Jelgavas tirgotāju un ražotāju asociāciju, Jelgavas biznesa inkubatoru un Jelgavas izglītības pārvaldi organizē pasākumu skolēnu uzņēmējdarbības spēju un jaunrades veicināšanai “Biznesa nakts”, kas no 29. - 30. aprīlim norisināsies Jelgavas tehnikumā.

Biznesa nakts ir 30 stundu garš izaicinājums Zemgales reģiona vidusskolēniem vai profesionālo iestāžu audzēkņiem, kuri vēlas attīstīt prasmes uzņemties iniciatīvu, stratēģiski plānot, risināt problēmas un pieņemt lēmumus. Pasākumā dažādu nozaru eksperti dalīsies ar zināšanām par biznesa modelēšanu, prototipēšanu, prezentēšanas prasmju pilnveidošanu, kā arī atklās savus pieredzes stāstus.

Jaunieši, iespējams, topošie uzņēmēji ne tikai varēs iegūt jaunas zināšanas, bet arī pielietot tās praktiski – ģenerēt biznesa idejas, strādāt starpskolu komandās, modelēt biznesa procesus, veidot prototipus, kā arī tikties ar pieredzējušiem mentoriem. Pēc vairāk nekā 24 stundu intensīva darba komandas savas idejas un prototipus prezentēs žūrijai.

Dalībniekiem simpātiju balvas sarūpējuši vietējie uzņēmēji, bet trīs labākās biznesa idejas iegūs naudas balvu 300 eiro apmērā.

Dalība pasākumā ir bez maksas, tam pieteikties iespējams no 4. – 16. aprīlim saitē ej.uz/BN2022.

Plašāka informācija  - www.facebook.com/BiznesaNaktsJelgava/

Ieskatam video no 2019.gada pasākuma - https://ieej.lv/WzvFX  

 

Pasākums tiek īstenots ar EEZ grantu 2014.-2021. gada perioda projekta “Uzņēmējdarbība Zemgalē” finansiālu atbalstu. EEZ un Norvēģijas granti ir finansiāls atbalsts, ko sniedz Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Projekta kopējais budžets  ir 969 256 EUR, no kuriem programmas līdzfinansējums ir 793 867,70 EUR.

#EEANorwayGrants #EEANorwayGrantsLatvia


06.04.2022.

Zemgales uzņēmēji aicināti piedalīties bezmaksas seminārā “Lietišķā sarakste angļu valodā”

Seminārs norisināsies 28. aprīlī no plkst. 10.00 līdz 13.00 tiešsaistes platformā Zoom.

Lektore: valodniece, tulkošanas nozares, lietišķā sarakstes un iekļaujošās valodas eksperte Aiga Veckalne

Seminārā varēs uzzināt par:

·       Lietišķās sarakstes īpatnības angļu valodā;

·       Formāls un neformāls stils;

·       Iedarbīga vēstules struktūra;

·       Domas formulēšana, teksta veidošanas principi;

·       Garu vēstuļu sakārtošana un noformēšana;

·       Visbiežāk pieļautās kļūdas;

·       Moderni ieteikumi pareizai un saprotamai saziņai angļu valodā;

·       Noderīgas frāzes;

·       Konkrētas sarakstes situācijas un atbilstīgas vēstules.

Darba valoda – latviešu un angļu.

Semināru organizē Zemgales plānošanas reģions EEZ projekta “Uzņēmējdarbība Zemgalē” ietvaros.

Pieteikšanās šeit.


6.04.2022.

MAINĪTS PASĀKUMA NORISES DATUMS!

Aicinām ēdinātājus tirgoties 2022. gada 23. jūlijs Svitenes muižas svētkos!

Aicinām tirgoties gribētājus pieteikt savu dalību Svitenes muižas svētku tirdziņā, kas notiks šī gada 23. jūlijā!

Pieteikuma anketa ŠEIT!

 

TIRGOTĀJU NOTEIKUMI SVITENES MUIŽAS SVĒTKOS

1. Vispārīgie noteikumi

​1.1. Svitenes muižas svētki “Svinības Svitenes pilī. Dzīvā vēsture.” (Tirdziņš) ir pasākums, kas notiks 2022. gada 23. jūlijā pie Svitenes muižas, Svitenes pagastā, Bauskas novadā, un ko rīko Bauskas novada pašvaldība (Rīkotājs).

1.2. Tirdziņš paredzēts 2022. gada 23. jūlijā plkst. 18.30.

1.3. Par Tirdziņa norisi atbild Bauskas novada pašvaldības Uzņēmējdarbības un kompetenču attīstības centrs.

2. Kritēriji dalībai Tirdziņā un tirgotāju pieteikšanās kārtība

2.1. Tirdzniecības vietas noformējumam jāatbilst svētku koncepcijai, priekšroka tirdzniecības teltīm, kuras pieskaņotas svētku tematikai, ar oriģinālu, radošu vizuālo risinājumu, noformējumu.

2.2. Tirgotāju tērpi atbilstoši svētku koncepcijai savu resursu ietvaros.

2.3. Ēdinātāju piedāvājumam (ēdieniem un dzērieniem) jāatbilst dažādām paaudzēm (bērniem, pieaugušajiem).

2.4. Ēdienkartes piedāvājums jāpieskaņo 19.gs. tematikai (vēsturiskās uzkodas, saldumi, t.sk. cukurvate), ēdienu nosaukumi atbilstoši tam laikam.

2.5. Dabai draudzīgi risinājumi tiks īpaši atbalstīti. Ēdinātājiem jāizmanto vienreizlietojamie trauki no papīra, bambusa vai citiem pārstrādājamiem materiāliem.

2.6. Lai pieteiktos Tirdziņā pretendentam līdz 2022. gada 5. aprīlim jāaizpilda elektroniskā pieteikšanās anketa.

2.7. Apstiprinājumu par dalību Tirdziņā pretendenti saņems uz pieteikumā norādīto epastu līdz 2022. gada 12. aprīlim.

3. Tirdziņa norises laiks un kārtība

3.1. Tirdzniecības vietas iekārtošana notiek Tirdziņa norises dienā no plkst 17.30 līdz 18.30.

3.2. Tirdziņa norises laiks no plkst. 18.30 līdz 23.00.

3.3. Tirdzniecības vietas demontāža, aprīkojuma un neiztirgotās produkcijas izvešana notiek Tirdziņa norises dienā no plkst. 23.00 līdz 24.00.

3.4. Ja tirgotājam nepieciešams Tirdziņa teritorijā veikt iekārtošanos, demontāžas un izvešanas darbus ārpus norādītā laika, visas darbības jāsaskaņo ar Bauskas novada pašvaldības Uzņēmējdarbības un kompetenču attīstības centra pārstāvi - tālr.nr. 28343312.

4. Rīkotāja tiesības un pienākumi

4.1. Tirdziņa dienā Rīkotājs ierāda tirgotāja tirdzniecības vietu.

4.2. Rīkotājs ir tiesīgs aizliegt nesaskaņotas reklāmas izplatīšanu, ja tās saturs ir pretrunā ar Tirdziņa un svētku tematiku vai Latvijas Republikas (turpmāk – LR) normatīvajiem aktiem.

4.3. Rīkotājs neatbild par tirgotāja preču un citu mantu drošību.

4.4. Rīkotājs nodrošina vispārējo kārtību Tirdziņā, tomēr neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas tirgotājam var rasties nepārvaramas varas apstākļu, apmeklētāju vainas dēļ.

5. Tirgotāja tiesības un pienākumi

5.1. Tirgotājiem – ēdinātājiem jānodrošina galdi un krēsli. Rīkotājs nenodrošina ar nepieciešamajiem palīgmateriāliem (galdiem, teltīm u.tml.).

5.2. Tirgotājam – ēdinātājam jānodrošina sava apmaksas sistēma skaidrā un bezskaidrā naudā.

5.3. Tirgotājiem – ēdinātājiem ir jānodrošina vienreizlietojamie papīra trauki, bambusa vai cita videi draudzīga materiāla trauki, neizmantojot plastmasas traukus un salmiņus.

5.4. Tirdziņa laikā ir aizliegts tirgot jebkādus dzērienus stikla tarā.

5.5. Tirdziņā aizliegts tirgot stipros alkoholiskos dzērienus (atļauts alus, sidrs, vīns).

5.6. Tirgotājam ir jābūt līdzi savam pagarinātājam, gāzes iekārtai, nepieciešamības gadījumā - ģeneratoram.

5.7. Tirgotāja pienākums ir rūpēties par nomāto vietu Tirdziņā un nodot to Rīkotājam pilnīgā kārtībā.

5.8. Tirgotājam ir pienākums nodrošināt savas tirdzniecības vietas sakopšanu pēc pasākuma, tajā skaitā atkritumu savākšanu un izvešanu.

5.9. Tirgotājs ir atbildīgs par ugunsdrošības un darba drošības noteikumu ievērošanu Tirdziņa laikā.

5.10. Tirgotājs ir atbildīgs realizējamās produkcijas un tās pārdošanas veida atbilstību LR normatīvo aktu prasībām. Tirgotājs pilnā apmērā uzņemas atbildību par šo nosacījumu neievērošanu.

5.11. Tirgotājs ir atbildīgs par savu preču kvalitāti.

6. Personas datu apstrāde

6.1. Rīkotāja datu apstrādes mērķis ir nodrošināt pieteiktajam pretendentam iespēju piedalīties Tirdziņā, kā arī risināt ar to saistītos organizatoriskos jautājumus. Šim nolūkam Rīkotājam nepieciešams:

6.1.1. vārds un uzvārds – lai identificētu konkrētu personu;

6.1.2. tālruņa numurs un e-pasta adrese – lai vajadzības gadījumā sazinātos ar pretendentu (tirgotāju), lai risinātu organizatoriskus jautājumus.

6.2. Pieteikuma anketā norādītie personas dati tiks izmantoti tikai Tirdziņa organizēšanas mērķa sasniegšanai.

6.3. Tirdziņa laikā iespējama tirgotāju (fizisko personu) personas datu apstrāde fotografējot un filmējot no Rīkotāja puses, kā arī pēc tam iegūtais materiāls var tikt publicēts Bauskas novada pašvaldības informatīvajos kanālos un izdevumos, Rīkotāja mājaslapā www.bauska.lv informācijas atklātības un sabiedrības informēšanas mērķa nodrošināšanai.