Pirmdiena, 30. Janvāris, 2023. Pārsla, Tīna, Valentīna

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Maijs


28.05.2021.

Apgrozāmo līdzekļu granta programma Covid-19 ietekmētajiem uzņēmumiem pagarināta par mēnesi

Ministru kabinets š.g. 27. maija sēdē lēma par mēnesi pagarināt apgrozāmo līdzekļu granta programmu Covid-19 ietekmētajiem uzņēmumiem, vienlaikus piešķirot papildu finansējumu uzņēmēju atbalstam, samazinot atbalsta apmēru un mainot vairākus citus nosacījumus atbalsta saņemšanai. Grozījumi atbalsta programmā stāsies spēkā pēc to saskaņošanas Eiropas Komisijā.

„Apgrozāmo līdzekļu grantu programmas dati rāda, ka, turpinoties valsts noteiktajiem uzņēmējdarbības ierobežojumiem, uzņēmējiem trūkst līdzekļu operacionālo izmaksu segšanai. Fokusējot atbalstu uz Covid-19 krīzē vistiešāk cietušajiem, turpināsim uzņēmējiem kompensēt zaudējumus,” norāda Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs Jānis Vitenbergs.

Šobrīd atbalsta programmas termiņš noteikts š.g. 31.maijs, valdības lēmums paredz atbalsta periodu pagarināt līdz 2021. gada 30. jūnijam. Tas nozīmē, ka atbalstam par jūniju komersanti varēs pieteikties līdz š.g. 15. jūlijam, savukārt š.g. 15. jūnijā tiek pārtraukta iesniegumu pieņemšana par iepriekšējiem atbalsta perioda mēnešiem.

Vienlaikus atbalsta programmas turpināšanai jūnijā piešķirts papildu finansējums 50 miljonu EUR apmērā, palielinot kopējo atbalsta programmas finansējumu līdz 533,8 miljoniem EUR.

Tāpat grozījumi paredz atbalsta apmēru noteikt 30% apmērā no uzņēmuma bruto darba algas, par kuru samaksāti darba algas nodokļi 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī, bet ne vairāk kā 50 000 EUR mēnesī.

Ministru kabinets precizēja arī vairākas citas normas atbalsta programmas nosacījumos. Esošā situācija liecina, ka praksē, ņemot vērā uzņēmuma individuālo grāmatvedības politiku un no tās izrietošo darījumu noformēšanu, var atšķirties konkrētā perioda uzņēmuma apgrozījuma  krituma rezultāts, tādējādi ietekmējot granta atbalsta saņemšanu.  Minēto situāciju ietekmē avansa rēķina formas izvēle darījuma noformēšanai un iegrāmatošanai, kā arī ieņēmumu deklarēšanas brīža izvēle. Lai risinātu minēto situāciju, MK noteikumos precizēts, ka apgrozījumu un tā kritumu nosaka, vērtējot pievienotās vērtības nodokļa deklarācijas datus.  Uzņēmumiem, kas nav pievienotās vērtības nodokļu maksātāji, apgrozījumu kritumu vērtē, ņemot vērā ieņēmumus no saimnieciskās darbības. 

Lai rastu nepārprotamu aprēķinu, kā veidojas atbalsta summa par mēnešiem pēc ārkārtas situācijas atcelšanas, t.i. par 2021. gada maiju un jūniju, tehniski precizēta arī norma atbalsta apmēram (MK Noteikumu Nr.676 7.2punkts). Nemainīgi tiek paredzēts, ka atbalsta mēneša atbalsta apmērs kopā ar uzņēmuma attiecīgā apgrozījuma apmēru nevar pārsniegt salīdzinošā perioda kopējo apgrozījumu, t.i. atbalsts nevar pārsniegt apgrozījuma  kritumu.

Vienlaikus atgādinām, ka šobrīd ar Eiropas Komisiju tiek skaņoti valdības š.g. 29. aprīlī apstiprinātie grozījumi šajā atbalsta programmā, no šā gada maija paredzot atbalstu fokusēt uz tiem komersantiem, kas Covid-19 krīzē cietuši visbūtiskāk.

Līdz ar šiem grozījumiem tiek noteikts nozaru ierobežojums atbalsta saņemšanai - identificētas 54 nozares, kuru komersantiem no š.g. maija apgrozāmo līdzekļu grants nebūs pieejams. Tās ir nozares, kuru darbībai iepriekš nav bijuši noteikti ierobežojumi un kuri šobrīd īsteno pilnvērtīgu saimniecisko darbību, piemēram, būvniecība; nodrošināšana ar personālu; IKT; elektroenerģijas ražošana un tirdzniecība; remonts; biroju administratīvie pakalpojumi, u.c.

Tāpat no š.g. maija piešķiramā granta apmērs tiks noteikts ne lielāks kā apgrozījuma kritums 2021. gada maijā, salīdzinot ar apgrozījumu 2019. gada vai 2020. gada attiecīgo mēnesi 30 % apmērā jaunajiem uzņēmumiem (MK noteikumu 4.2.1. un 4.2.4. apakšpunktā noteiktajiem uzņēmumiem); vai salīdzinot ar vidējo apgrozījumu 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī kopā 20% apmērā – MK noteikumu 4.2.2. un 4.2.3.apakšpunktā noteiktajiem uzņēmumiem.

Vienlaikus MK noteikumos tika precizēti gadījumi, kad uzņēmums nekvalificējas atbalstam, precizētas normas attiecībā uz VID aprēķināto 200 EUR nodokļa aprēķinu un par iepriekš esoša soda identificēšanu.

Atbilstoši Valsts ieņēmumu dienesta datiem uz  2021. gada 20. maiju kopā reģistrēti 36 957 pieteikumi par kopējo atbalsta summu 453 821 098,38 EUR. Uz 2021. gada 20. maiju izmaksāti 25 709 granti par kopējo summu 308 586 561,9 EUR. Kopā atteikti 4162 pieteikumi par kopējo summu 17 733 292,26 EUR.

Detalizēti ar apstiprinātajiem grozījumiem Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumos Nr.676 „Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai” var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē.

 

Ekonomikas ministrijas
Sabiedrisko attiecību nodaļa

 


26.05.2021.

Vebinārs Soli par solim: Uzlabo privātmājas energoefektivitāti ar valsts atbalstu

Jau 27. maijā sāksies pieteikumu pieņemšana ALTUM jaunajā atbalsta programmā privātmāju energoefektivitātes paaugstināšanai.

Pievienojies vebināram un uzzini atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem:

 • Kādi ir atbalsta veidi un apmēri?
 • Kas var saņemt atbalstu?
 • Kādus energoefektivitāti uzlabojošus pasākumus var īstenot?
 • Kā pieteikties atbalsta programmai?


Par šiem un citiem jautājumiem informēs Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs Jānis Vitenbergs, ALTUM valdes locekle Inese Zīle un ALTUM energoefektivitātes programmu departamenta eksperti.


Papildu informācija un atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par programmu atrodama arī ALTUM mājaslapā 👉http://bit.ly/privatmaju-energoefektivitate

Aicinām interesentus pieslēgties vebināram „Soli par solim: Uzlabo privātmājas energoefektivitāti ar valsts atbalstu".  

Vebinārs notiks 27.maijā plkst.13.00 ALTUM Facebook profilā: https://fb.me/e/2sHXPzWfU 


Pasākumu rīko ALTUM un Ekonomikas ministrija. 

Informācija par privātmāju energoefektivitātes uzlabošanas programmu

Biežāk uzdoto jautājumu apkopojums

 

Informācijas avots: Attīstības finanšu institūcija Altum

 


26.05.2021.

Uzņēmējdarbības pieredzes stāstu pasākums „Lūst vai plīst. Uzņēmējs un piedzīvojumi"

Pasākums „Lūst vai plīst" ir uzņēmēju pieredzes stāsti. Uzņēmēji dalās ar savām veiksmēm un neveiksmēm, no kurām ikviens var mācīties. Katra stāsta mērķis ir parādīt pieredzes vērtību, iedvesmojot un iedrošinot, nebaidīties attīstīt biznesa idejas un doties uz priekšu, lai tur lūst vai plīst.

27.maijā tiešsaitē Zoom platfprmā savā pieredzē dalīsies Mārtiņš Kalnbērziņš – SIA HIL team" un zīmola HIKING LATVIA" dibinātājs un vadītājs.

Kā piedzīvojumi, ceļojumi un pārgājieni, kas ir tavs hobijs, var kļūt par tavu biznesu? Kā izdodas apvienot darbu ar atpūtu, ja atpūta ir tavs darbs? Un daudzi citi interesanti stāsti un jautājumi. 

Programma

Darba valoda – latviešu.
Dalība bezmaksas.

Pieteikšanās ŠEIT

Pieslēgšanās saite tiks nosūtīta visiem reģistrētajiem dalībniekiem pirms pasākuma.

Anete Urka
LIAA 
Vecākā projektu vadītāja


24.05.2021.

Mazie lauksaimnieki 2021. gadā saņems vienreizēju valsts atbalstu līdz 40 procentiem
no apstiprinātās ES tiešmaksājumu summas

Valdība ir apstiprinājusi Zemkopības ministrijas sagatavotos noteikumus par valsts atbalsta piešķiršanas kārtību mazajiem lauksaimniekiem, ko vienreizējā maksājumā 2021. gadā piešķirs mazajiem lauksaimniekiem. 

Mazajiem lauksaimniekiem 2021. gadā atbalstā paredzēti 3 miljoni eiro, lai stiprinātu mazo lauksaimniecības ražotāju saimniecību dzīvotspēju, veicinātu iespējas strādāt lauksaimniecībā un motivētu integrāciju tirgū, un lai sekmētu Latvijas reģionu apdzīvotības saglabāšanos un ainavas sakoptību. 

Atbalstu paredzēts piešķirt, balstoties uz 2020. gadā iesniegtā vienotā iesnieguma datiem, ja lauksaimnieka:

 • deklarētās dzīvesvietas adrese vai juridiskā adrese visā laikposmā no 2020. gada 1. jūlija līdz 1. decembrim ir reģistrēta Latvijā ārpus valstspilsētām, 
 • vienotā platības maksājuma vai mazo lauksaimnieku atbalsta shēmas maksājuma saņemšanai deklarēto hektāru skaits 2020. gadā nepārsniedz septiņus hektārus, 
 • 2020. gadā tiešo maksājumu atbalstam noteiktā platība bija vismaz 0,3 ha ar laukaugiem, dārzeņiem, augļu kokiem vai aramzemē sētajiem zālājiem vai no 2020. gada 15. maija līdz 15. septembrim lauksaimnieka īpašumā bija lauksaimniecības dzīvnieki, kas ekvivalenti vismaz vienai liellopu vienībai. Pēc šiem kritērijiem var izvērtēt vai lauksaimnieks veic lauksaimniecisko ražošanu. 

Vienreizējais atbalsts būs kā papildinājumu ES tiešo maksājumu atbalstam, ja lauksaimnieka ES tiešo maksājumu summa par 2020. gadu ir vismaz 100 eiro, bet  nepārsniedz 1200 eiro. 

Valsts atbalsta summa lauksaimniekam veidos 40% no apstiprinātās ES tiešo maksājumu summas, bet lauksaimnieks kopumā varēs saņemt ne vairāk kā 1250 eiro, skaitot kopā gan 2020. gada ES tiešo maksājumu atbalstu, gan valsts atbalstu. 

Lai saņemtu atbalstu nav jāiesniedz iesniegums, jo atbalstu izmaksās, balstoties uz 2020. gadā iesniegtā vienotā iesnieguma datiem. Piemēram, ja patlaban mazais lauksaimnieks saņem mazā lauksaimnieku atbalstu 500 eiro, tad klāt tiek aprēķināti 40% jeb 200 eiro.

Vairāk informācijas – noteikumos “Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība mazajiem lauksaimniekiem”, kas stāsies spēkā pēc to publikācijas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”

 

Rūta Rudzīte
sabiedrisko attiecību speciāliste
Zemkopības ministrija

 


20.05.2021.

Mazajiem uzņēmējiem vienkāršos nodokļa nomaksas risinājumu

Lai padarītu vienkāršāku nodokļa nomaksu mazajiem uzņēmējiem, kā arī atvieglotu nodokļu aprēķināšanu, tiks ieviests vienkāršots nodokļa nomaksas risinājums jeb saimnieciskās darbības ieņēmumu (SDI) konts. Sākotnēji plānotais SDI konta risinājuma ieviešanas termiņš bija 2022. gada 1. janvāris, taču Finanšu ministrija sadarbībā ar Valsts ieņēmumu dienestu (VID), Finanšu nozares asociāciju un kredītiestādēm strādā pie tā, lai SDI konta risinājums būtu pieejams jau no 2021. gada 1. jūlija.

Vienkāršoto nodokļa nomaksas risinājumu varēs izmantot mikrouzņēmumu nodokļa maksātāji, kuriem nav mikrouzņēmumu nodokļa parādu un kuri kārto grāmatvedības uzskaiti vienkāršā ieraksta sistēmā. SDI kontu nevarēs izmantot mikrouzņēmumu nodokļa maksātāji – sabiedrības ar ierobežotu atbildību un pievienotās vērtības nodokļa maksātāji, kas mikrouzņēmumu nodokļa režīmu ir tiesīgi izmantot līdz 2021. gada beigām.

Nodokļu maksātājam, kurš izmantos SDI kontu un nodrošinās visu saimnieciskās darbības ieņēmumu ieskaitīšanu vai iemaksāšanu SDI kontā, nodoklis noteiktā apmērā no SDI konta apgrozījuma tiks aprēķināts, ieturēts un ieskaitīts valsts budžetā automātiski bez nodokļu maksātāja iesaistes – to paveiks VID sadarbībā ar kredītiestādēm. Turklāt nodokļu maksātājs, kas izmantos minēto risinājumu, tiks atbrīvots arī no nodokļu un informatīvo deklarāciju sagatavošanas un sniegšanas.

Nodokļu maksātājam būs jāatver SDI konts tajā kredītiestādē, kas šādu pakalpojumu piedāvās, un informācija par SDI konta izmantošanas sākšanu būs jāsaskaņo ar VID.

Nodokļa maksātājs vienkāršoto nodokļa nomaksas risinājumu ir tiesīgs sākt izmantot līdz ar mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusa iegūšanas dienu, ja tā īpašnieks izvēlas būt mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs, vai mikrouzņēmums līdz šim bijis uzņēmumu ienākuma nodokļa vai iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājs, bet izvēlas mainīt piemērojamo nodokļa režīmu uz mikrouzņēmumu nodokļa režīmu ar nākamo taksācijas periodu.

Savukārt jau esošie mikrouzņēmumu nodokļa maksātāji pēc iesnieguma par vienkāršotā nodokļu samaksas risinājuma izmantošanu varēs sākt to piemērot ar nākamā ceturkšņa pirmo datumu.

Līdzko konta izmantošana tiks saskaņota, nodokļu maksātājam būs jānodrošina saimnieciskās darbības ieņēmumu ieskaitīšana vai iemaksāšana SDI kontā. Savukārt tālākās darbības saistībā ar nodokļa nomaksu paveiks VID sadarbībā ar kredītiestādēm.

Nodokļu maksātājam, kas izmantos SDI konta risinājumu, nodokļa ieturēšana un nomaksa tiks veikta operatīvi – nodoklis tiks aprēķināts un ieturēts no katra SDI kontā ienākošā maksājuma, un ieņēmumi, kas paliks SDI kontā pēc nodokļa aprēķināšanas un ieturēšanas, būs brīvi pieejami nodokļu maksātājam.

Turklāt SDI konta risinājumu ir plānots veidot tā, ka nodokļu maksātājam, kas to izmanto un kas ievēros tā izmantošanas nosacījumus, nevar veidoties nodokļu parādi. Tāpat arī tam nebūs jāplāno nodokļa nomaksa – jāatliek nauda nodokļa nomaksai vēlākā periodā, kā tas ir citos nodokļu nomaksas gadījumos.

Informācijas avots: Finanšu ministrija

 


20.05.2021.

Aicina uz pirmo Baltijas – Lielbritānijas sociālās uzņēmējdarbības forumu

Attēlā piecpadsmit cilvēku, kuri piedalīsies Baltijas- Lielbritānijas sociālās uzņēmējdarbības forumā, fotogrāfijas

4. jūnijā ikviens interesents un sociālie uzņēmēji aicināti uz vēl nebijušu pasākumu -starptautisko „Baltijas - Lielbritānijas sociālās uzņēmējdarbības forumu”, kas veltīts tēmai SADARBĪBA. Partnerību veidošana biznesā ir aktuāla kā jauniem un nelieliem, tā pieredzējušiem un lieliem sociālajiem uzņēmumiem, lai veicinātu to attīstību plašākā mērogā, un jo īpaši šobrīd, kad globālā pandēmija daudziem uzņēmumiem liedz pilnvērtīgi darboties. Forums būs lieliska iespēja smelties zināšanas, pieredzi un arī praktiskas iemaņas sadarbību veidošanā. 

Pasākumu veido trīs daļas: Forums, darba grupas un brīvas gaisotnes „mājas ballītes” pie sešiem Baltijas sociālajiem uzņēmumiem. Pirmajā daļā no plkst.10:00 līdz 13:00 Foruma dalībniekiem būs iespēja uzzināt, kādas ir biznesa partnerību tendences sociālajā uzņēmējdarbībā Lielbritānijā un citviet pasaulē, kā arī dzirdēt Baltijas valstu ministriju un asociāciju pičus” par sociālās uzņēmējdarbības atšķirībām un partnerību tendencēm Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Tāpat savos pieredzes stāstos par sadarbības nozīmi un veidošanu dalīsies pieci sociālie uzņēmumi – Barboleta” no Latvijas, „Pirmas blynas“ no Lietuvas, Merkuur OÜ” no Igaunijas, FRC Group” un NOW Group” no Lielbritānijas. Katrs no uzņēmumiem pārstāv atšķirīgu nozari, un īsteno dažādus sadarbības modeļus. Foruma skatītājiem būs iespēja uzdot sev interesējošos jautājumus un dalīties savās atziņās.

Foruma otrajā daļā no plkst.14:00 līdz 15:30 ikvienam ir iespēja piedalīties kādā no četrām darba grupām, kur ekspertu vadībā būs iespēja stiprināt sadarbību veidošanas un komunikācijas prasmes. Darba grupas veltītas četrām tēmām – veiksmīga un rezultatīva komunikācija, sociālā uzņēmuma vērtības piedāvājums, pārliecinoša prezentācija investoram un ilgtermiņa partnerību veidošana. Dalība darba grupās ar iepriekšēju pieteikšanos, dalībnieku skaits ir ierobežots.

Kā zināms, īstā biznesa kontaktu veidošana notiek pasākumu neformālajās daļās. Tieši tāpēc Forums noslēgsies ar tiešsaistes tīklošanos brīvas gaisotnes „mājas ballītēs” pie sešiem Baltijas sociālajiem uzņēmumiem. Tā būs iespēja nevien iepazīt Baltijas sociālos uzņēmējus, bet arī dibināt biznesa kontaktus. Neformālā daļa norisināsies no plkst.15:30 līdz 16:00.

Forums norisināsies tiešsaistē, angļu valodā, un dalība tajā ir bezmaksas. Lai saņemtu saiti uz Foruma tiešraides skatīšanos, pieteiktos dalībai kādā no darba grupām vai neformālajām mājas ballītēm” pie Baltijas sociālajiem uzņēmumiem, līdz 2. jūnijam jāaizpilda reģistrācijas anketa cutt.ly/BalticForum.

Forums top ar British Council pārstāvniecības Latvijā atbalstu, organizē - Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija sadarbībā ar Igaunijas Sociālo Uzņēmēju Tīklu un Lietuvas Sociālo Uzņēmumu Asociāciju.

Detalizēta Foruma programma skatāma Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas mājas lapā sua.lv/forum/.

 

Papildu informācija:

Līga Ivanova, liga@sua.lv, 26464686
www.sua.lv
https://www.facebook.com/SocialaUznemejdarbibaLV/


19.05.2021

Aicina darba devējus uz tiešsaites lekcijām par dažādības vadību

Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu informatīvās kampaņas „Atvērtība ir vērtība" ietvaros aicina darba devējus un citus interesentus uz divām Dr. Agneses Cimdiņas tiešsaistes lekcijām par dažādības vadību. 


Divu nodarbību ciklā lektore dziļāk ielūkosies dažādības būtībā, izpausmēs, priekšrocībās un izaicinājumos, kā arī dažādības vadības praksē.  

Dažādība nav statistika par to, cik dažādu tautību cilvēki vai cik sievietes strādā uzņēmumā. Dažādība ir atšķirību sastāvs. Dažādība ietver tādas dimensijas kā, piemēram, vecums, dzimums, invaliditāte vai funkcionēšanas pakāpe, etniskā piederība, skats uz dzīvi, kultūras fons, šķira, dzimuma identitāte,  seksuālā orientācija,  atšķirības izglītībā, pieredzē, prasmēs, interesēs, ģimenes situācijā. Dažādībai ir daudz dimensiju.Pēdējos gados arvien vairāk tiek uzsvērts, ka dažādība organizācijās  ir būtiska, bet netiek runāts par to, ko organizācijas zaudē un ar kādiem riskiem saskaras bez dažādības kompetences un dažādības vadības.  

Piedāvājam divu nodarbību ciklu, lai dziļāk ielūkotos dažādības būtībā, izpausmēs, priekšrocībās un izaicinājumos, kā arī dažādības vadības praksē.  

Pirmā nodarbība 20. maijā plkst. 13.00

 • Kas tad īsti ir dažādība, dažādības kompetence, dažādības briedums, dažādības vadība un dažādības vadītājs?  
 • Kāpēc vecums ir būtiska dažādības vadības dimensija?  
 • Kādēļ ir ierasts baidīties no dažādības?  
 • Kāds dažādības vadībai ir sakars ar ilgtspēju, inovācijām, konkurētspēju un vienlīdzību? 
 • Ieskatoties dažādu organizāciju darbinieku un vadītāju pieredzēs, aplūkosim, kādi ir ieguvumi no dažādības un dažādības vadības, kādus izaicinājumus dažādība ietver un kādus zaudējumus organizācijai var radīt dažādības un dažādības vadības trūkums.   

 
Otrā nodarbība 3. jūnijā plkst. 10.00

 • Kā noteikt dažādības brieduma līmeni organizācijā?  
 • Ko darīt ar dažādību, kā to iekļaut un atraisīt? Ar ko sākt, lai dažādību vadītu? 
 • Pievērsīsimies konkrētām metodēm un stratēģijām dažādības vadībā un analizēsim to stiprās un vājās puses.  


Agnese Cimdiņa ir padomniece, sociālantropoloģijas doktore, sertificēta dažādības vadības eksperte un kampaņas „Atvērtība ir vērtība" vēstnese. Viņa ir specializējusies biznesa antropoloģijā un padziļināti pievērsusies Ziemeļvalstu, Latvijas un Tuvo Austrumu sabiedrībām, pētot uzņēmējdarbību un inovācijas starpkultūru un ilgtspējas kontekstos, kultūru saskarsmi, dažādības vadību un reģionālo attīstību.  

Reģistrācija lekcijām: https://ej.uz/lddk_dazadiba


Pasākumi notiks Zoom platformā, saites uz notikumiem saņemsiet pēc reģistrācijas anketas aizpildīšanas. 

Ineta Jasmane
Semināru un apmācību koordinatore
Latvijas Darba devēju konfederācija

 


14.05.2021.

Aicina apmeklēt Zemgales Biznesa dienu

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) Zemgales reģiona nodaļa sadarbībā ar Ignitis Latvia š.g. 20.maijā organizē Zemgales Biznesa dienu. Tēma: „Kas ietekmēs uzņēmējdarbību: nodokļi un zaļā domāšana”
 

Darba kārtībā:
Zemgales reģiona padomes sēde (tikai LTRK biedriem)

11:20 – 11:30 Pieslēgšanās Zoom platformai
11:30 – 11:35 Zemgales padomes sēdes atklāšana. LTRK Zemgales padomes priekšsēdētājs Imants Kanaška
11:35 – 12:10 LTRK aktualitātes. LTRK valdes locekle Katrīna Zariņa
12:10 – 12:30 Dažādi jautājumi


Attēlā informatīvs plakāts ar aicinājumu piedalīties Zemgales Biznesa dienā. Kreisajā pusē redzamas piecas apļi ar lektoru fotogrāfijām.
Zemgales Biznesa diena (visiem reģistrētajiem interesentiem)

12:50 – 13:00 Pieslēgšanās Zoom platformai
13:00 – 13:10 Zemgales Biznesa dienas atklāšana. LTRK Zemgales padomes priekšsēdētājs Imants Kanaška
13:10 – 14:00 Nodokļu aktualitātes. LTRK viceprezidente Elīna Rītiņa
14:00 – 14:30 Atjaunojamie energoresursi uzņēmuma konkurētspējas celšanai. Ignitis Latvija Produktu Vadītājs Māris Sīklis
14:30 – 15:10 Skats no Eiropas Parlamenta: ITRE perspektīvas un aktuālās diskusijas par nodokļiem, to zaļināšanu, inovācijām zaļā kursa iedzīvināšanai u.c. Eiropas Parlamenta deputāts Ivars Ijabs
15:10 – 15:30 Eiropas Sociālā fonda projekts „Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana”. Zemgales reģionālās Valsts darba inspekcijas vadītājs Andris Saulītis un projekta vadītāja Agnese Aišpure

 

Zemgales Biznesa diena norisināsies „Zoom" platformā. Dalība bezmaksas un tikai ar iepriekšēju reģistrāciju. 

Pasākumā piedalīties aicināts ikviens Latvijas uzņēmējs!
Pirms pasākuma reģistrētie dalībnieki  e-pastā saņems informāciju par pieslēgumu.

Reģistrācija: https://ej.uz/ZemgalesBiznesaDiena_05

Papildus informācija: jelgava@chamber.lv I Tel. 28646086 (Baiba)

*Apmeklējot pasākumu, Jūs piekrītat savu bilžu un video publicēšanai LTRK mājas lapā un sociālajos tīklos. Plašāka informācija: www.chamber.lv

Papildu informācija ŠEIT

Baiba Nolberga
Zemgales reģiona Jelgavas nodaļas vadītāja 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera

 


14.05.2021.

Lauku uzņēmējiem noderīgs kalendārs

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) publicēto kalendāru ar svarīgākajiem datumiem maijā, jūnijā un jūlijā, kas būs noderīgs ikvienam lauku uzņēmējam, lasi ŠEIT.

 

Informācijas avots: Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs

 

 


12.05.2021.

Uzņēmumu digitalizācijai un digitālo prasmju uzlabošanai paredzēts ieguldīt
140 milj. eiro no Eiropas Atveseļošanas fonda

Digitalizācija mūsdienās ietekmē visas ekonomikas nozares un maina mūsu dzīvi, darbu un saziņu. Digitalizācijas jautājumus īpaši aktualizēja Covid-19 pandēmija, apliecinot, cik aktuāla gan uzņēmumiem, gan iedzīvotājiem ir spēja adaptēties un izmantot digitālos pakalpojumus, rīkus un piemēroties mainīgajiem apstākļiem kopumā. Tādēļ Atveseļošanas fonda plāna (turpmāk AF) ietvaros kā viena no galvenajām prioritātēm ir noteikts atbalsts uzņēmējdarbības, valsts un pašvaldību digitālajai transformācijai, kā arī digitālo pakalpojumu un nepieciešamo spēju un prasmju attīstība.

Lasi vairāk ŠEIT

Ekonomikas ministrijas
Sabiedrisko attiecību nodaļa


12.05.2021.

Aicina uzņēmējus uz bezmaksas vebināru par programmu „Apvārsnis Eiropa” (Horizon Europe) 
un tās sniegtajām iespējām

Šā gada 18. maijā plkst. 11.00 tiešsaistē norisināsies bezmaksas vebinārs par programmu „Apvārsnis Eiropa” (Horizon Europe)  un tās sniegtajām iespējām. Pasākumu rīko Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) pārstāvniecība Briselē, Eiropas Biznesa atbalsta tīkls Latvijā (EEN) un Valsts Izglītības un attīstības aģentūras (VIAA) Apvārsnis Eiropa” kontaktpunkts.

Apvārsnis Eiropa”  ir lielākā Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju investīcijas programma ar kopēju finansējumu 95,5 miljardu EUR apmērā.

Programmas ietvaros īpaša uzmanība tiek pievērsta arī maziem un vidējiem uzņēmumiem, kuriem ir iespēja gan iegūt finansējumu savas idejas attīstībai, startējot īpaši tiem paredzētājos programmas uzsaukumos, gan arī piedalīties citos programmu konkursos kā projekta partneriem.

Kā atrast informāciju par programmas uzsaukumiem? Kādi ir nosacījumi dalībai programmā? Kur var meklēt projekta partnerus? Kāds atbalsts ir pieejams? Atbildes uz šiem un citiem jautājumiem saņemsi šajā vebinārā.

Vebināra programma:

Latvijas inovāciju un tehnoloģiju pārstāvniecības Lat.Tech vadītāja Egita Aizsilniece – Ibema

 • Latvijas inovāciju un tehnoloģiju pārstāvniecība Lat.Tech
 • Funkcijas un atbalsts: interešu lobēšana, komunikācijas kampaņas Briselē, atbalsts dalībai starptautiskās asociācijās, neformālā saziņa un kontakti Briselē

EEN projekta koordinatore Jekaterina Vanaga

 • Eiropas Biznesa atbalsta tīkls
 • Informācija par pieeju finansējumam un atbalsts partneru meklēšanai

VIAA Apvārsnis Eiropa kontaktpunkta pārstāve Marija Plotniece

 • Apvārsnis Eiropas – Eiropas Inovāciju padomes programma Accelerator
 • Iespēja saņemt atbalstu savas idejas attīstībai

Uzmanību! Vietu skaits ir ierobežots, tāpēc interesenti tiek aicināti reģistrēt savu dalību pasākumā līdz 17. maijam.
Datu apstrādes drošības noteikumi
Reģistrācijas forma pieejama šeit.

Pieslēgšanās saite tiešsaistes platformai Zoom  tiks nosūtīta visiem reģistrētajiem dalībniekiem.

Piesakoties, dalībnieki tiek aicināti iesūtīt arī sev interesējošos jautājumus, kas saistīti ar vebināra tēmu. Pasākums norisināsies latviešu valodā.

Papildu informācijai:
Jekaterina Vanaga
Eiropas Biznesa atbalsta tīkla Latvijā koordinatore
jekaterina.vanaga@liaa.gov.lv
+371 26330459


11.05.2021.

Aicina darba devējus un darba meklētājus piedalīties starptautiskajā tiešsaistes darba dienā
„Darbs un karjera Latvijā”

Aicinām darba devējus un darba meklētājus reģistrēties dalībai Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) un Eiropas nodarbinātības dienestu tīkla EURES rīkotajā starptautiskajā tiešsaistes (online) darba dienā „Darbs un karjera Latvijā”, kas norisināsies šī gada 25.maijā no plkst. 14.00 līdz 16.00 Eiropas darba dienu platformā (www.europeanjobdays.eu). Dalība pasākumā ir bez maksas!

Piedaloties tiešsaistes darba dienā 
Darbs un karjera Latvijā”, darba devēji un darba meklētāji, izmantojot vien datoru vai mobilo ierīci ar interneta pieslēgumu, varēs satikties tiešsaistē. Darba devējiem tā ir iespēja ne vien atrast uzņēmumam vajadzīgos speciālistus, bet arī popularizēt savu biznesu, veicināt tā starptautisku atpazīstamību, demonstrējot videomateriālus par savu uzņēmumu. Tiešsaistes darba tirgus ir lieliska iespēja darba devējiem piesaistīt savam uzņēmumam arī tos Latvijas valstspiederīgos speciālistus, kuri šobrīd dzīvo un strādā ārvalstīs, bet vēlas atgriezties Latvijā.
Lai piedalītos starptautiskajā tiešsaistes darba dienā, ir jāizveido savs profils Eiropas darba dienu platformā (www.europeanjobdays.eu) un jāreģistrējas dal ībai tiešsaistes pasākumā „Darbs un karjera Latvijā” (https://saite.lv/bJlUj).


Darba devējiem jāpublicē vakances un jāievieto sava uzņēmuma prezentācija. Uzreiz pēc reģistrēšanās darba devēja publicētā informācija būs redzama vietnes apmeklētājiem gan Latvijā, gan ārvalstīs, un darba devējs varēs sākt saņemt pretendentu pieteikumus. Savukārt darba meklētājiem Eiropas darba dienu platformā jāievieto savs CV un jāpiesakās vakancei, lai pasākuma dienā varētu tikties ar darba devēju virtuālajā vidē.

Detalizētāku informāciju var uzzināt, sazinoties ar starptautiskās tiešsaistes darba dienas „Darbs un karjera Latvijā” Eiropas nodarbinātības dienestu tīkla EURES koordinatoriem Latvijā Agiju Mickeviču (e-pasts: Agija.Mickevica@nva.gov.lv tālr. 26645566) vai Andri Segliņu (e-pasts: Andris.Seglins@nva.gov.lv, tālr. 26591666).

Iepriekšējā NVA un EURES tiešsaistes darba diena „Darbs un karjera Latvijā” norisinājās 2020.gada 23.aprīlī, pasākumu tiešraidē vēroja vairāk nekā 38 tūkstoši interesentu no Latvijas un ārvalstīm, darba devēji bija piedāvājuši 325 vakances, bet savus profilus Eiropas darba dienu platformā bija izveidojuši 815 darba meklētāji.

Attēla kreisajā pusē redzams tiešsaites pasākuma

Informācijas avots: Nodarbinātības valsts aģentūra


07.05.2021.

Aicina uz semināru Latvijas un Krievijas mazo un vidējo uzņēmēju pārrobežu sadarbības veicināšanai

 

Zemgales plānošanas reģions sadarbībā ar starptautisko kompāniju “Gateway & Partners” organizē informatīvo semināru “Eksporta mārketings un stratēģija” (Eksportam uz Krieviju) Latvijas un Krievijas mazo un vidējo uzņēmēju pārrobežu sadarbības veicināšanai.

Seminārs notiks  šī gada 20.maijā, plkst. 10.00 – 14.30, “MS Teams” aplikācijā.

Semināra mērķis stiprināt uzņēmēju un pašvaldību speciālistu zināšanas par mārketinga stratēģiju eksportam uz Krieviju. Uz semināru aicinām uzņēmēju, pašvaldību un atbalsta institūciju speciālisti un citi interesenti.

Reģistrācijas saite: ŠEIT

Semināra “MS Teams” aplikācijas saite: ŠEIT