Sestdiena, 10. Decembris, 2022. Guna, Judīte

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Jūnijs


28.06.2021.

Mazie lauksaimnieki tuvākajā laikā varēs pieteikties atbalstam savu saimniecību attīstībai

Lai sniegtu atbalstu mazajiem lauksaimniekiem, veicinātu mazo lauku saimniecību konkurētspēju, paaugstinot to ražošanas produktivitāti, efektivitāti, atbalstot kooperāciju un tirgus pieejamību un nodrošinātu iespēju mazajām lauku saimniecībām pieteikties uz atbalstu saimniecību attīstībai, otrdien, 22. jūnijā, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas izstrādātos grozījumus MK 09.06.2015. noteikumos Nr. 292 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība” apakšpasākumā Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības””.

Atbalsta pretendentiem sadarbībā ar lauksaimniecības nozarē strādājošu konsultāciju pakalpojuma sniedzēju ir jāizstrādā saimniecības biznesa plāns, kuru sagatavo vismaz trim gadiem, bet ne ilgākam laikposmam kā līdz 2024. gada 31. decembrim. Atbalsta apjoms biznesa plāna īstenošanai ir 15 000 eiro.

Noteikumu grozījumos precizēti atbalsta saņemšanas nosacījumi, lai nodrošinātu atbalsta pieejamību 2021. gadā, tāpat arī precizēti projekta atlases kritēriji, veicinot mazo saimniecību dalību un produkcijas realizāciju caur lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām.

Tuvākajā laikā Lauku atbalsta dienests izsludinās projektu iesniegumu pieņemšanas kārtu. 

Informāciju sagatavoja Zemkopības ministrija

 


28.06.2021.

1.jūlijs - obligāti iesniedzamās gada ienākumu deklarācijas termiņš

Valsts ieņēmumu dienests (VID) atgādina, ka vairākām iedzīvotāju kategorijām līdz 2021. gada 1.jūlijam obligāti jāiesniedz gada ienākumu deklarācija par 2020.gadu. Aicinām iesniegt deklarāciju elektroniski, VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS), kas ir ērtāk un vienkāršāk, jo tādējādi deklarācijā automātiski ielasās visi VID rīcībā jau esošie dati un aprēķinās maksājamās summas.

Gada ienākumu deklarācija par 2020. gadā gūtajiem ienākumiem obligāti ir jāiesniedz:

 • ja rodas pienākums piemaksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli saistībā ar progresīvās  likmes piemērošanu (20% - ienākumam līdz 20 004 eiro, 23% - ienākumam, kas pārsniedz 20 004 eiro, bet nepārsniedz 62 800 eiro, 31,4% - ienākumam, kas pārsniedz   62 800 eiro);
 • ja rodas pienākums piemaksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli saistībā ar gada diferencētā neapliekamā minimuma piemērošanu (jāpārliecinās vai galvenā ienākumu gūšanas vieta gada laikā piemēro VID prognozēto neapliekamo minimumu atbilstoši ienākumam).
 • ja ir veikta saimnieciskā darbība (piemēram, ir individuālā uzņēmuma īpašnieki, izīrē vai iznomā savu īpašumu, ir zemnieku saimniecības īpašnieki, ir guvuši ienākumus no profesionālās darbības u.c.);
 • ja ir gūti ienākumi ārvalstīs, tajā skaitā, jūrniekiem, kuri bijuši nodarbināti uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa, izņemot gadījumu, ja nodokļa maksātājs ir saņēmis algota darba ienākumus, kas kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm ir pakļauti aplikšanai ar iedzīvotāju ienākuma nodoklim analoģisku nodokli;
 • ja ir gūti ar nodokli neapliekami ienākumi, kas kopumā gadā pārsniedza 10 000 eiro (piemēram, gūti ienākumi no personiskās mantas pārdošanas);
 • ja ir gūti ienākumi, kuri apliekami ar 10 % nodokļa likmi (piemēram, ienākumi no nekustamā īpašuma izīrēšanas, ja VID ir paziņots par nereģistrējamas saimnieciskās darbības veikšanu, vai gūti ienākumi no augoša meža vai kokmateriālu pārdošanas, no kuriem nodoklis nav ieturēts ienākuma izmaksas vietā);
 • ja ir gūti citi ar nodokli apliekami ienākumi, no kuriem izmaksas vietā nav ieturēts nodoklis, t.sk. no fiziskām personām saņemti dāvinājumi, kas ir apliekami ar iedzīvotāju ienākuma nodokli.

Gada ienākumu deklarācijā tiek iekļauti visi gada laikā gūtie ienākumi un izdevumi, un, ņemot vērā piemērotās nodokļa likmes lielumu, neapliekamo minimumu, atvieglojumus, attaisnotos izdevumus u.c. datus, tiek aprēķināts iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemaksas vai pārmaksas apmērs.

Aprēķinātā nodokļa summa ir jāiemaksā vienotajā nodokļu kontā Nr. LV33TREL1060000300000 līdz 2021. gada 23. jūlijam. Ja aprēķinātā nodokļa summa pārsniedz 640 eiro, tad to var nomaksāt trijos maksājumos — līdz 2021. gada 23. jūlijam, 23. augustam un 23. septembrim —, iemaksājot katru reizi trešo daļu no šīs summas.

Savukārt brīvprātīgi, lai atgūtu pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par izglītību, ārstniecību un citiem attaisnotajiem izdevumiem, gada ienākumu deklarāciju visa 2021. gada laikā var iesniegt ne tikai par 2020. gadu, bet arī par 2019. un 2018. gadu.

Lai atvieglotu gada ienākumu deklarācijas iesniegšanu elektroniski, VID tīmekļvietnes sadaļā „Gada ienākumu deklarācija” ir pieejama gan prezentācija, gan video pamācības, kurās skaidrots, kā pareizi pieslēgties EDS, aizpildīt gada ienākumu deklarāciju, pievienot tai attaisnojuma dokumentus un iesniegt.

Pieslēgties EDS var ikviens, izmantojot savas internetbankas lietotājvārdu un paroli, kā arī eID, eParakstu vai “eParaksts mobile”. Tāpat gada ienākumu deklarācijas veidlapas joprojām var izdrukāt VID tīmekļvietnē, aizpildīt un nosūtīt VID pa pastu (Talejas iela 1, Rīga, LV-1978). 

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā iedzīvotāji var zvanīt uz VID Konsultatīvo tālruni 67120000 vai uzdot savu jautājumu rakstiski VID EDS sadaļā „Sarakste ar VID”. Svarīgi, ka, zvanot uz VID Konsultatīvo tālruni 67120000, ikviens var saņemt arī personificētu konsultāciju, ja vien zvanot pieslēdzas VID EDS un nosauc tur redzamo kodu.

 

Informācijas avots:
Valsts ieņēmumu dienests


22.06.2021.

Pašnodarbinātie un autori, kas prognozē mazus ienākumus, var izvēlēties nemaksāt
minimālās obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas

Attēla labajā pusē uz tumši zila fona uzzīmēta meitene pie datora, kreisajā pusē teksts par pašnodarbinātajiem paredzētajiem atvieglojumiem.

Valsts ieņēmumu dienests (VID) atgādina, ka saimnieciskās darbības veicēji (t.sk. mikrouzņēmumu nodokļa maksātāji) un autoratlīdzību saņēmēji, kuri nav darba ņēmēji un prognozē, ka viņu ienākums turpmāk šogad nesasniegs 1500 eiro katrā ceturksnī, var izvēlēties neveikt jaunās minimālās obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas. Lai šīs iemaksas netiktu aprēķinātas, cilvēkam līdz 2021. gada 15. jūlijam jāvēršas ar iesniegumu VID.

Iesniegumu VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) jāiesniedz līdz šī gada 15. jūlijam par šī gada trešo ceturksni un līdz 15.oktobrim par ceturto ceturksni.

Iesniegumu par trešo un ceturto ceturksni var iesniegt arī kopā, līdz 2021.gada 15.jūlijam. Tie cilvēki, kas plāno uzsākt saimniecisko darbību pēc 2021.gada 1.jūlija, iesniegumu var iesniegt vienlaikus ar reģistrāciju VID.

Iesniegumu aizpilda brīvā formā un iesniedz EDS sadaļā „Sarakste ar VID”. Iesniegumā jānorāda laika periods, par kuru prognozē ienākumus (konkrētus mēnešus vai ceturkšņus, kad ienākums nesasniegs 500 eiro mēnesī vai 1500 eiro ceturksnī).

Savlaicīga iesnieguma iesniegšana ir ļoti būtiska, jo tikai pēc iesnieguma saņemšanas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) neaprēķinās minimālās sociālās iemaksas, kas papildus jāveic pašnodarbinātajam (t.sk. mikrouzņēmumu nodokļa maksātājam) vai autoram (arī tad, ja autors nav reģistrējis saimniecisko darbību).

Savukārt autoratlīdzību saņēmēji un saimnieciskās darbības veicēji (t.sk. mikrouzņēmumu nodokļa maksātāji), kas prognozē nelielus ienākumus (mazāk par 500 eiro mēnesī vai 1500 eiro ceturksnī) un izvēlas stiprināt savas sociālās apdrošināšanas iemaksas, turpmāk maksās minimālās obligātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas pensijas apdrošināšanai 10 % apmērā no starpības starp 1500 eiro un deklarēto ienākumu.

Veicamās iemaksas katra ceturkšņa beigās aprēķinās VSAA, savukārt informāciju par tām cilvēks saņems VID EDS.

Papildu informācija par minimālajām obligātajām iemaksām pieejama VID metodiskajā materiālā „Minimālās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas".

Informācijas avots:
Valsts ieņēmumu dienests

 


16.06.2021.

Aicina uzņēmējus uz diskusiju par jaunveidojamā Bauskas novada uzņēmējdarbības vides attīstību

Attēlā informācija teksta veidā par tiešsaites pasākumu- diskusiju.

Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novada domes ir uzsākušas kopīgu attīstības plānošanas darbu un izstrādā jaunveidojamā Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju (IAS) un attīstības programmu (AP).

Šī gada 6.jūlijā Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadā strādājošie uzņēmēji tiek aicināti uz diskusiju, lai kopā ar jaunievēlētajiem deputātiem, pašvaldības speciālistiem un attīstības dokumentu izstrādātājiem SIA Baltkonsults runātu par jaunā Bauskas novada attīstību.

Diskusijas tēmas:

 • Uzņēmēju vajadzības infrastruktūras attīstībā un pašvaldības pakalpojumu jomā;
 • Lielākās problēmas un izaicinājumi jaunā Bauskas novada (Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novados) teritorijā;
 • Iespējamie risinājumi un priekšlikumi.

Veidojot jaunos attīstības plānošanas dokumentus, pašvaldībai un plānošanas dokumentu izstrādātājiem uzņēmēju viedoklis ir ļoti būtisks, tāpēc aicinām uzņēmējus aktīvi piedalīties, paust viedokli un aizstāvēt savas intereses.

Pieteikšanās diskusijai līdz 1.jūlijamhttps://ej.uz/Pieteikties_diskusijai

Aicinām uzņēmējus līdz š.g. 10.jūlijam aizpildīt aptaujas anketu: https://www.visidati.lv/aptauja/1724157344/
Pateicamies, ja tas jau ir izdarīts.

Veidosim novadu kopīgi!

Ja rodas jautājumi vai nepieciešama papildu informācija, lūdzam sazināties, sūtot e-pastu uz adresi: planojums@bauska.lv

 

Inga Pinne
Sabiedrisko attiecību speciāliste


15.06.2021.

No nākamā gada jauns grāmatvedības likums

Saeimā ir pieņemts jauns Grāmatvedības likums, kas stāsies spēkā 2022. gada 1. janvārī. Jaunais likums izstrādāts, lai uzlabotu un pilnveidotu pašlaik spēkā esošajā likumā „Par grāmatvedību”, kas bija pieņemts 1992. gadā, ietverto grāmatvedības regulējumu, un tas aizstās minēto likumu. Saskaņā ar jauno Grāmatvedības likumu tiks pārskatīti un pilnveidoti astoņi uz pašlaik spēkā esošā likuma pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi, kas stāsies spēkā vienlaikus ar Grāmatvedības likumu.

Salīdzinājumā ar pašlaik spēkā esošo likumu jaunajā Grāmatvedības likumā pantiem ir nosaukumi un ir numurētas pantu daļas, atsevišķos pantos norādīts likumā lietoto terminu skaidrojums, likuma mērķis un darbības joma, likumā iekļautajos pilnvarojumos Ministru kabinetam ir noteikti noteikumu satura galvenie virzieni.

Saistībā ar informācijas tehnoloģiju attīstību un grāmatvedības datorprogrammu un grāmatvedības informācijas datorsistēmu programmatūras arvien plašāku pielietojumu uzņēmumu grāmatvedībā, ir mainījusies grāmatvedības attaisnojuma dokumentu sagatavošanas, aprites un glabāšanas, kā arī  grāmatvedības reģistru kārtošanas un finanšu pārskatu sagatavošanas prakse. Papīra formas grāmatvedības reģistru kārtošanu, datus ierakstot attiecīgajos reģistros ar roku (manuāli), pārsvarā ir aizstājusi  elektroniskas formas grāmatvedības reģistru kārtošana, kur, piemērojot attiecīgas datorprogrammas, manuāli vai automātiski ievadītie dati automātiski tiek iekļauti attiecīgajos reģistros. Tādēļ jaunajā Grāmatvedības likumā lielāks uzsvars likts uz grāmatvedības attaisnojuma dokumentu sagatavošanu un grāmatvedības reģistru kārtošanu un glabāšanu elektroniski, kā arī paredzētas atšķirīgas glabāšanas vietas prasības elektroniskas formas un papīra formas grāmatvedības dokumentiem.

Bez tam jaunajā Grāmatvedības likumā precizēts to personu loks, uz ko attiecas šajā likumā noteiktās prasības un noteiktas konkrētākas inventarizācijas veikšanas un finanšu pārskatu sagatavošanas prasības.

Atšķirībā no pašlaik  spēkā esošā likuma jaunajā Grāmatvedības likumā precīzāk noteikti uzņēmuma vadītāju pienākumi un tiesības, grāmatvedības kārtotāja– grāmatveža vai ārpakalpojuma grāmatveža definīcija, kā arī Finanšu ministrijas kompetence grāmatvedības jomā.

Jaunajā likumā no pašlaik  spēkā esošā ir pārņemts regulējums par ārpakalpojuma grāmatvežu licencēšanas un publiska ārpakalpojuma grāmatvežu reģistra ieviešanu, kā arī par administratīvajiem pārkāpumiem grāmatvedības jomā un kompetenci administratīvo pārkāpumu procesā.

Informācijas avots:  Finanšu ministrija


10.06.2021.

Darbu sāk jauns elektroniskais Tehnikas un iekārtu katalogs

No šodienas sāk darboties Tehnikas un iekārtu katalogs, ko izstrādājusi Zemkopības ministrija sadarbībā ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru (LLKC) un Lauku atbalsta dienestu (LAD), lai atvieglotu lauksaimniekiem tehnikas un iekārtu iegādi. Lielu atbalstu kataloga izveidošanā sniedza arī Lauksaimniecības tehnikas ražotāju un tirgotāju asociācija. Katalogs ir pieejams kā elektroniskais rīks LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā.

Plānots, ka Tehnikas un iekārtu katalogs atvieglos atbalsta saņēmējiem iepirkumu procesu tehnikas un iekārtu iegādei Latvijas Lauku attīstības programmas (LAP) 2014.–2020. gadam apakšpasākumā “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībā” īstenošanai pārejas periodā 2021. un 2022. gadā, veicinot efektīvāku ES finansējuma administrēšanu un vienkāršojot LAD kontroles funkcijas.

Kaut arī pieteikšanās kārta LAP pasākuma „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākumam Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās” ir paredzēta 2021. gada rudenī, katalogs sāk savu darbību jau šodien, lai tehnikas un iekārtu ražotāja rūpnīcas oficiālie pārstāvji  varētu savlaikus iesniegt izvērtēšanai savu piedāvājumu iekļaušanai katalogā.

Savukārt LLKC kā neatkarīga iestāde nodrošinās tehnikas un iekārtu cenas vērtēšanas ekspertu komisijas darbību tehnikas un iekārtu izmaksu noteikšanai un tās iekļaušanai katalogā. LLKC izvēlētie eksperti dos slēdzienu par tehnikas un iekārtu cenas atbilstību vidējai tirgus cenai saskaņā ar vērtēšanas metodiku un apstiprinās vai noraidīs iesniegto pieteikumu par tehnikas un iekārtu cenas ievietošanu katalogā.

Galvenā kataloga priekšrocība – samazināsies lauksaimnieku patērētais laiks projekta pieteikuma aizpildīšanai, kā arī būs vieglāk izvēlēties atbilstošu tehniku un iekārtas iecerētā projekta īstenošanai. Samazināsies kļūdu rašanās iespējas izmaksu pamatojošās projekta dokumentācijas sagatavošanā un pārbaudē. Tā kā iegādāties varēs tikai to tehniku vai iekārtas, kas ir iekļautas katalogā, būs arī ērtāk izvēlēties sev nepieciešamo – nebūs jāizvēlas lētākā un, iespējams neatbilstošākā, tehnika. Šāda pieeja ļaus saīsināt arī laiku, kas nepieciešams LAD, vērtējot konkrēto projektu.

Katalogā katrai tehnikas un iekārtai būs iespējami trīs komplektāciju piedāvājumi – bāzes un divas bagātīgāk aprīkotas komplektācijas.

Process no konkrētās tehnikas vai iekārtas iekļaušanas katalogā līdz tās iegādei būs vienkāršs:

 • tehnikas un iekārtu tirgotājs iesniegs piedāvājumu katalogam;
 • tehnikas un iekārtu cenas vērtēšanas komisija izvērtēs tā cenas atbilstību;
 • lauksaimnieks izvēlēsies atbilstošo tehniku vai iekārtu no kataloga;
 • izvēlētā tehnika vai iekārta automātiski tiks ierakstīta projekta pieteikuma tāmē.

Metodika Tehnikas un iekārtu vienību izmaksu standarta likmes noteikšana un tās iekļaušana Tehnikas un iekārtu katalogā” ir pieejama ŠEIT.

LAD tīmekļa vietnē ir pieejama detalizēta metodika ar soli pa solim" Tehnikas un iekārtu kataloga izmantošanai.

LAD sadarbībā ar LLKC un Lauksaimniecības tehnikas ražotāju un tirgotāju asociāciju 15.jūnijā organizēs mācību semināru par Tehnikas un iekārtu kataloga ieviešanu tehnikas un iekārtu ražotāja rūpnīcas oficiāliem pārstāvjiem un arī lauksaimnieku nevalstiskajām organizācijām. Informācija par semināru sekos LAD tīmekļa vietnē.

 

Dagnija Muceniece
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Zemkopības ministrija

 


09.06.2021.

Uzņēmējiem pieejams atbalsts jaunu produktu vai tehnoloģiju izstrādei

Attēlā tekstuālā veidā attēlota informācija par Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) izsludina Norvēģijas Finanšu instrumenta uzņēmēju atbalsta programmas “Zaļo inovāciju un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju produktu izstrāde” projektu un pieejamo finansējumu.

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) izsludina Norvēģijas Finanšu instrumenta uzņēmēju atbalsta programmas „Zaļo inovāciju un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju produktu izstrāde” projektu iesniegumu atlases kārtu. Ar šīs neliela apjoma grantu shēmas starpniecību uzņēmējiem ir iespēja piesaistīt līdzfinansējumu līdz 130 tūkstošu eiro apmērā.

Viens no Latvijas ekonomiskās attīstības ilgtermiņa mērķiem ir dubultot eksporta apjomu līdz 2030. gadam. To būs iesējams paveikt tikai tad, ja mēs strādāsim pie jaunu augstas pievienotās vērtības produktu radīšanas. Norvēģijas finanšu instrumenta programma ir laba iespēja kā paaugstināt savu produktivitāti un eksportspēju,” uzsver LIAA direktors Kaspars Rožkalns.

Projektu konkursa mērķis ir paaugstināt Latvijas komersantu konkurētspēju un sekmēt jaunu produktu vai tehnoloģiju izstrādi zaļo inovāciju un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) jomās.

Atbalsts tiks sniegts jauna produkta vai tehnoloģijas eksperimentālai izstrādei, testēšanai un sertificēšanai, intelektuālā īpašuma tiesību nostiprināšanai, kā arī zināšanu pārneses darbību finansēšanai ar projekta partneri, kas saistīta ar jaunā produkta vai tehnoloģijas izstrādi. Projekta īstenošanas laikā jāizstrādā viena produkta vai tehnoloģijas prototips, kas nav paredzēts komerciālām vajadzībām.

Atbalstu varēs saņemt Latvijā reģistrētie komersanti, kuri atbilst sīkā (mikro), mazā vai vidējā komersanta statusam. Komersanti var piesaistīt arī projekta partneri, kas var būt jebkura publiska vai privāta juridiska persona, kas reģistrēta Norvēģijā vai Latvijā un kam ir atbilstoša kompetence, lai palīdzētu izstrādāt jauno produktu vai tehnoloģiju.

Kopējais pieejamais finansējums ir 1 700 000 eiro, kur 850 000 eiro ir atvēlēts zaļo inovāciju jomas projektiem, un 850 000 eiro ir atvēlēts IKT jomas projektiem.

Vienam projektam pieejamais granta apjoms ir no 10 līdz 130 tūkstošiem eiro, bet atbalsta instensitāte no 35 līdz 70%. Uz maksimālo atbalsta intensitāti var pretendēt uzņēmumi, kuri saskaņā ar ES atbalsta de minimis nosacījumiem pēdējo trīs gadu laikā nav saņēmuši atbalstu, kas lielāks par 200 tūkstošiem eiro.

Projektu iesniegumus varēs iesniegt LIAA līdz šī gada 31.augustam. Tos plānots izvērtēt četru mēnešu laikā, kas ļaus noslēgt līgumus ar līdzfinansējuma saņēmējiem un uzsākt projektu īstenošanu nākošā gada sākumā.

Vairāk informācijas par konkursa atlases nolikumu un iesniedzamajiem dokumentiem atrodama tīmekļvietnē  www.norwaygrants.lv programmas Bizness un Inovācijas” sadaļā Projektu konkursi”.

 

Informācijas avots:  EEZ un Norvēģijas granti Latvijā


08.06.2021.

VID tiešsaistes seminārs topošajiem saimnieciskās darbības veicējiem jeb pašnodarbinātajiem

Informatīvais materiāls par tēmu kā kļūt par pašnodarbināto. Labajā pusē zīmējums, kurā attēlots portatīvais dators, mobilais telefons, istabas augs un rakstāmpiederumi.

Valsts ieņēmumu dienests (VID) 2021. gada 11. jūnijā plkst. 11.00 rīko tiešsaistes semināru „Kā kļūt un būt par pašnodarbināto?”. Īpaši noderīgs seminārs būs pašreizējiem autoratlīdzību saņēmējiem, kam pēc 2021. gada 1.jūlija mainās nodokļu nomaksas nosacījumi, kā arī tiem, kas līdz šim izmantoja patentmaksas režīmu. Taču tas būs vērtīgs arī ikvienam iedzīvotājam, kurš apsver iespēju uzsākt savu patstāvīgu saimniecisko darbību.

Tiešsaistes seminārs būs skatāms šī gada 11. jūnijā no pl. 11.00 VID kontā sociālajās platformās Youtube” un Facebook”.

Šajā seminārā VID nodokļu speciāliste stāstīs un atbildēs uz jautājumiem par to, kā reģistrēt saimniecisko darbību, kā atšķiras vispārējais un mikrouzņēmumu nodokļa režīms, 
kādi pārskati jāsniedz un kādi nodokļi jāmaksā katrā no tiem.

Interesenti var pievienot šo pasākumu savam kalendāram šeit: www.vid.gov.lv / Aktualitātes / Notikumi / Kā kļūt un būt par pašnodarbināto”. Iepriekšēja reģistrēšanās nav nepieciešama, Youtube” un Facebook” tiešraide būs pieejama publiski.

2020. gada nogalē Saeima ir pieņēmusi vairākas izmaiņas dažādos nodokļu normatīvajos aktos, no kurām daļa stājas spēkā 2021. gada 1. jūlijā. Ar tām aicinām iepazīties VID tīmekļvietnes sadaļā Nodokļi 2021”. Šajā sadaļā pieejami arī visu līdz šim notikušo VID semināru video ieraksti, kā arī atbildes uz semināru laikā uzdotajiem jautājumiem.

Aktuālā informācija par turpmākajiem VID organizētājiem pasākumiem pieejama VID tīmekļvietnes www.vid.gov.lv  sadaļā  Notikumu kalendārs”.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt uz VID Konsultatīvo tālruni 67120000, kā arī uzdot savus jautājumus rakstiski VID Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (EDS) sadaļā „Sarakste ar VID”.  Svarīgi, ka, zvanot uz VID Konsultatīvo tālruni 67120000, ikviens var saņemt arī personificētu konsultāciju, ja vien zvanot pieslēdzas VID EDS un nosauc tur redzamo kodu.

Informāciju sagatavoja:
VID Sabiedrisko attiecību daļa


07.06.2021.

Aicina uz forumu „#atbalstsuzņēmējiem - impulss jaunam izrāvienam”

Ekonomikas ministrija sadarbībā ar Latvijas investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) un Finanšu institūciju ALTUM  š.g. 11. jūnijā plkst. 10:00 aicina uzņēmējus uz Forumu „#atbalstsuzņēmējiem - impulss jaunam izrāvienam”.

Pasākuma mērķis ir veidot diskusiju par plānoto atbalstu uzņēmējdarbībai digitalizācijas un inovāciju attīstībai.

Forumā tiks sniegta informācija par:

 • pašreizējām tendencēm ekonomikā,
 • aktuālajām atbalsta programmām uzņēmumu eksporta un konkurētspējas veicināšanai,
 • Nacionālo industriālo politiku un atbalstu ES fondu plānošanas perioda programmu ietvaros.

Diskusijā piedalīsies ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs, Attīstības finanšu institūcijas Altum vadītājs Reinis Bērziņš, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras direktora vietnieks Reinis Āzis​.

Aicinām uzņēmējus pieteikties dalībai forumā, reģistrējoties: bit.ly/3pjsjLb
Pasākuma programma: bit.ly/3cinqgd

 

Informācijas avots: Ekonomikas ministrija


04.06.2021.

Dīkstāves atbalstam nevakcinētie pakalpojumu sniedzēji varēs pieteikties arī par jūniju

1. jūnijā darbu klātienē var atsākt virkne pakalpojumu sniedzēju, ja tie ir vakcinējušies pret Covid-19 vai pēdējā pusgada laikā pārslimojuši Covid-19. Tomēr dīkstāves atbalstu par jūniju vēl varēs saņemt tie pakalpojumu sniedzēji, kuri joprojām nevar atsākt pakalpojumu sniegšanu, jo vēl nav vakcinēti.

Pret Covid-19 vakcinējušies pakalpojuma sniedzēji no 1. jūnija drīkst individuāli sniegt visa veida skaistumkopšanas pakalpojumus, sporta inventāra nomas un fotopakalpojumus, kā arī citus saimnieciskos pakalpojumus klātienē, kas saistīti ar izklaidi un labsajūtu. Pakalpojuma sniegšanas telpā var atrasties tikai pakalpojuma sniedzējs un viens klients (sporta inventāra nomas, pirts, saunas un fotopakalpojumu gadījumā viens pakalpojumu sniedzējs un viena mājsaimniecība). Šajā gadījumā klientiem nav jābūt vakcinētiem.

Atbalstu par dīkstāvi var saņemt darba devēja darbinieki, ja tie netiek nodarbināti, kā arī pašnodarbinātās personas un patentmaksātāji par laikposmu no 2020. gada 9. novembra līdz 2021. gada 30. jūnijam, bet ne ilgāk par termiņu, kurā ir spēkā tiesību aktos noteiktie saimnieciskās darbības ierobežojumi, kas saistīti ar epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.

Atbalsta saņemšanai par šā gada jūniju varēs pateikties Valsts ieņēmumu dienesta EDS sistēmā no 1. līdz 15. jūlijam. Piesakoties atbalsta saņemšanai, ir jāiesniedz gan informācija par ieņēmumu samazinājumu, gan pamatojums tā saistībai ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem. Pamatojums var būt, piemēram, telpu platības nepietiekamība vai neatbilstība, lai nodrošinātu epidemioloģiskās drošības prasības, persona nav vakcinēta, lai sniegtu pakalpojumus, vai cits.

Atbalstam par dīkstāvi ir tiesīgi pieteikties darba devēji, pašnodarbinātas personas un patentmaksātāji, kuru ieņēmumi no saimnieciskās darbības:

 • par konkrēto atbalsta mēnesi, salīdzinot ar mēneša vidējiem ieņēmumiem 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī, kuros uzņēmums faktiski darbojies, ir samazinājušies ne mazāk kā par 20% un šis ieņēmumu samazinājums ir saistīts ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem

vai

 • par konkrēto atbalsta mēnesi, salīdzinot ar 2019. gada attiecīgā mēneša ieņēmumiem, ir samazinājušies ne mazāk kā par 30% un šis ieņēmumu samazinājums ir saistīts ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem.

Tāpat līdz 30. jūnijam komersanti var pieteikties arī algas subsīdijai daļēji nodarbinātiem darbiniekiem, grantam apgrozāmajiem līdzekļiem, kā arī grantam ilgstošā dīkstāvē esošo tirdzniecības centru nomas ieņēmumu un sporta centru apgrozījuma krituma kompensācijai, kas radies vīrusa izplatības ierobežošanas pasākumu dēļ.

Informācijas avots: Finanšu ministrija

 


02.06.2021.

Aicina darba devējus un citus interesentus uz otro Dr. Agneses Cimdiņas
tiešsaistes lekciju par dažādības vadību

Attēla augšējā kreisajā stūrī sievietes fotogrāfija, zemāk tekstuāla informācija par LDDK organizēto pasākumu dažādibas vadībā.

Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) un Sabiedrības integrācijas fonds informatīvās kampaņas „Atvērtība ir vērtība" ietvaros aicina darba devējus un citus interesentus uz divām Dr. Agneses Cimdiņas tiešsaistes lekcijām par dažādības vadību. Divu nodarbību ciklā lektore dziļāk ielūkosies dažādības būtībā, izpausmēs, priekšrocībās un izaicinājumos, kā arī dažādības vadības praksē.  

Dažādība nav statistika par to, cik dažādu tautību cilvēki vai cik sievietes strādā uzņēmumā. Dažādība ir atšķirību sastāvs. Dažādība ietver tādas dimensijas kā, piemēram, vecums, dzimums, invaliditāte vai funkcionēšanas pakāpe, etniskā piederība, skats uz dzīvi, kultūras fons, šķira, dzimuma identitāte,  seksuālā orientācija,  atšķirības izglītībā, pieredzē, prasmēs, interesēs, ģimenes situācijā. Dažādībai ir daudz dimensiju.Pēdējos gados arvien vairāk tiek uzsvērts, ka dažādība organizācijās  ir būtiska, bet netiek runāts par to, ko organizācijas zaudē un ar kādiem riskiem saskaras bez dažādības kompetences un dažādības vadības.  

Cikla otrā nodarbība notiks 3. jūnijā plkst. 10.00 (tiešsaitē)
Dalība lekcijā ir bez maksas.


Nodarbības laikā tiks apskatīti sekojoši jautājumi:

 • Kā noteikt dažādības brieduma līmeni organizācijā?  
 • Ko darīt ar dažādību, kā to iekļaut un atraisīt? Ar ko sākt, lai dažādību vadītu? 
 • Pievērsīsimies konkrētām metodēm un stratēģijām dažādības vadībā un analizēsim to stiprās un vājās puses.  

Agnese Cimdiņa ir padomniece, sociālantropoloģijas doktore, sertificēta dažādības vadības eksperte un kampaņas "Atvērtība ir vērtība" vēstnese. Viņa ir specializējusies biznesa antropoloģijā un padziļināti pievērsusies Ziemeļvalstu, Latvijas un Tuvo Austrumu sabiedrībām, pētot uzņēmējdarbību un inovācijas starpkultūru un ilgtspējas kontekstos, kultūru saskarsmi, dažādības vadību un reģionālo attīstību.  

Saite uz nodarbību Zoom platformā: https://us02web.zoom.us/j/82063343373pwd=UVlTckZhaHZPV1Ayd0xUNXdybCt4dz09

Reģistrācija lekcijām: https://ej.uz/lddk_dazadiba (ja iepriekš veikta reģistrācija, atkārtoti nav nepieciešams)

Ineta Jasmane
Semināru un apmācību koordinatore
Latvijas Darba devēju konfederācija

 


01.06.2021.

33 jaunie uzņēmēji uzņemti LIAA Jelgavas biznesa inkubatorā

Infografika, kurā teksta un diagrammu veidā attēlota informācija par LIAA Jelgavas inkubatora izsludinātajā 2021.gada marta uzsaukumā saņemtie uzņēmēju pieteikumi.

Vairāk informācijas par LIAA Jelgavas biznesa inkubatora 2021.gada marta uzņemšanu lasi ŠEIT.

Inga Pinne
Sabiedrisko attiecību speciāliste