Pirmdiena, 30. Janvāris, 2023. Pārsla, Tīna, Valentīna

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Februāris


26.02.2021.

Aicina uzņēmējus piedalīties aptaujā, lai veidotu dialogu ar Valsts ieņēmumu dienestu,
par atbalsta pieejamību Covid-19 krīzes ierobežojumu laikā

Rundāles novada Uzņēmējdarbības un kompetenču attīstības centrs piedāvā Rundāles, Bauskas, Iecavas un Vecumnieku novada uzņēmējiem organizēt pārrunas ar Valsts ieņēmumu dienestu (VID) par šī brīža pieejamajiem atbalsta veidiem, lai palīdzētu tautsaimniecībā aktīvajiem iedzīvotājiem Covid-19 dēļ noteikto ierobežojumu laikā.

Izsaki savu viedokli par pārrunu nepieciešamību ar Valsts ieņēmumu dienestu,
aizpildot aptauju:  
www.visidati.lv/aptauja/1693534649

Joprojām ir spēkā virkne atbalsta pasākumu nodokļu jomā, kas stājās spēkā jau 2020. gada martā, pirmās ārkārtējās situācijas laikā, piemēram, nodokļu samaksas termiņa pagarināšana līdz trim gadiem, ātrāka PVN pārmaksas atmaksa, iespēja nemaksāt iedzīvotāju ienākuma nodokļa avansa maksājumus u.c.

Atbalsts (grants) apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai. Valsts atbalsta programma, kam varēs pieteikties, tiklīdz Eiropas Komisija būs pieņēmusi lēmumu par atbalsta saderību ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu.

Atbalsts algu subsīdijai. Pieejams uzņēmējiem, kuru ieņēmumi salīdzinājumā ar 2020. gada augusta, septembra, oktobra vidējiem ieņēmumiem samazinājušies vairāk nekā 20 % apmērā un kuru darbinieki (visi vai daļa) strādā nepilnu darba laiku. Uz atbalsta izmaksas brīdi uzņēmumam nedrīkst būt nodokļu parāds, kas pārsniedz 1000 eiro, ja par to nav noslēgts grafiks.

Atbalsts par dīkstāvi. Pieejams uzņēmējiem, kuru ieņēmumi salīdzinājumā ar 2020. gada augusta, septembra, oktobra vidējiem ieņēmumiem samazinājušies vairāk nekā 20 % apmērā un kuru darbinieki (visi vai daļa) atrodas dīkstāvē. Šis atbalsts pieejams arī pašnodarbinātajiem un patentmaksātājiem, kuru ieņēmumi salīdzinājumā ar 2020. gada augusta, septembra, oktobra vidējiem ieņēmumiem samazinājušies vairāk nekā 20 % apmērā.

Lai organizētu pārrunas ar VID speciālistiem, aicinām uzņēmējus izteikt savu viedokli par šādas tikšanās nepieciešamību, sazinoties ar Rundāles novada Uzņēmējdarbības un kompetenču attīstības centra vadītāju Santu Švāģeri: e-pasts: santa.svagere@rundale.lv vai tālr. 28343312

Aptauja: www.visidati.lv/aptauja/1693534649

 

Santa Švāģere

Rundāles novada domes
Uzņēmējdarbības un kompetenču
attīstības centra vadītāja


26.02.2021.

Struktūrvienība — juridiskās personas vai uz līguma vai norunas pamata izveidotu fizisko un juridisko personu grupu vai to pārstāvju (citas personas) teritoriāli nošķirta saimnieciska vienība, kuras atrašanās vietā tiek veikta saimnieciskā darbība Latvijas Republikā vai ārpus tās. Struktūrvienībai nav juridiskās personas statusa.

Par struktūrvienību uzskata arī tīmekļa vietni vai mobilo lietotni, kurā ir izvietotas preču vai pakalpojumu tirdzniecības un pasūtījumu pieņemšanas vai komplektēšanas sistēmas, pasūtījumu sistēma vai norēķinu sistēma.

Nodokļu maksātāja struktūrvienību VID reģistrē nodokļu maksātājs, kurš ir izveidojis struktūrvienību (galvenais uzņēmums), 10 dienu laikā no lēmuma par struktūrvienības izveidošanu pieņemšanas.

Struktūrvienību iespējams reģistrēt Elektroniskās deklarēšanas sistēmas sadaļā "Reģistri". Informatīvs materiāls ir šeit.

Reģistrējot struktūrvienību - tīmekļa vietni, kā struktūrvienības nosaukumu nepieciešams norādīt tīmekļa vietnes adresi, kā struktūrvienības veids jāizvēlas „tīmekļa vietne”.

Reģistrējot VID nodokļu maksātāja struktūrvienību, galvenais uzņēmums (arī fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību), uzrādot iesniedzēja (pilnvarotās personas) personu apliecinošu dokumentu un pilnvarojumu iesniegt dokumentus, papildus iesniedz:

pieteikumu Struktūrvienību reģistrācijas lapa” (Ministru kabineta 2015.gada 22.septembra noteikumu Nr.537 “Noteikumi par nodokļu maksātāju un nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienestā” 3.pielikums);

struktūrvienības telpu lietošanas tiesības apliecinošu dokumentu, kas ir spēkā iesniegšanas brīdī, kopijas, ja struktūrvienības telpas nav reģistrētāja īpašumā;

nekustamā īpašuma īpašnieka vai tā tiesiskā valdītāja izsniegtu piekrišanu struktūrvienības reģistrēšanai tam piederošajā nekustamajā īpašumā, izņemot, ja struktūrvienības telpas ir reģistrētāja īpašumā (ja nekustamajam īpašumam ir kopīpašnieki, struktūrvienības reģistrēšanai attiecīgajā ēkā vai dzīvokļa īpašumā nepieciešams iesniegt VID nekustamā īpašuma visu kopīpašnieku vai to tiesisko valdītāju piekrišanu. Piekrišanā norāda ēkas kadastra apzīmējumu vai telpu grupas kadastra apzīmējumu, īpašnieka, kopīpašnieku vai tiesisko valdītāju vārdu, uzvārdu un personas kodu vai nosaukumu (firmu) un reģistrācijas numuru).

VID ne vēlāk kā trīs darbdienu laikā pēc reģistrācijas dokumentu saņemšanas nodokļu maksātājus un nodokļu maksātāju struktūrvienības reģistrē nodokļu maksātāju reģistrā, kā arī veic izmaiņas nodokļu maksātāja reģistrācijas datos vai pieņem lēmumu par atteikumu reģistrēt vai veikt izmaiņas reģistrācijas datos.

Informāciju nodokļu maksātāju reģistra publiski pieejamā daļā par reģistrētiem saimnieciskās darbības veicējiem, fiziskajām personām, kuras atbilstoši iedzīvotāju ienākuma nodokli reglamentējošiem normatīvajiem aktiem var nereģistrēties VID kā saimnieciskās darbības veicējas un ir paziņojušas VID par saimnieciskās darbības veikšanu, budžeta finansētām institūcijām, budžeta nefinansētām iestādēm, ārvalstu diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām, zvērinātu advokātu birojiem, nerezidentu (ārvalsts komersantu) pastāvīgajām pārstāvniecībām Latvijā un nodokļu maksātāju struktūrvienībām VID ievieto vienas darbdienas laikā.

Nodokļu maksātāju un nodokļu maksātāja struktūrvienību uzskata par reģistrētu nodokļu maksātāju reģistrā ar attiecīgā ieraksta izdarīšanas datumu.

Ja ir saņemts reģistrācijas atteikums, nodokļu maksātājam ir tiesības pēc iesniedzamo dokumentu precizēšanas atkārtoti iesniegt tos reģistrācijai nodokļu maksātāju reģistrā.

Uzņēmuma struktūrvienības reģistrācija: 

Informācijas avots: Valsts ieņēmumu dienests

 


25.02.2021.

Informācija par ALTUM atbalstu #Covid19 krīzes skartiem uzņēmumiem

Attēlā uzsskaitīti galvenie ALTUM atbalsta pasākumi Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem.

Vairāk lasi ŠEIT

Ir jautājumi?
Sazinies ar ALTUM ekspertiem: T.: 26655309, e-pasts: info@altum.lv
Darba laiks:  Pirmd.-Piektd. 9:00 - 18:00

Informācijas avots: AS "Attīstības finanšu institūcija Altum"

 


19.02.2021.

Aicina uz Bauskas novada darba devēju un uzņēmējdarbības atbalsta līderu domnīcu

Attēlā redzams plakāts, kurā attēlotas Latvijas Darba devēju konfederācijas pasākuma īss apraksts, datums un laiks.

Šī gada 12. martā plkst.11 tiešsaistē norisināsies Latvijas Darba devēju konferederācijas (LDDK) organizētā Bauskas novada darba devēju un uzņēmējdarbības atbalsta līderu domnīca DARBA DEVĒJU MEET-UP ar mērķi veicināt iesaisti un viedokļu apmaiņu par uzņēmējdarbības videi būtiskiem jautājumiem. 

Aicinām uzņēmējus piedalīties tiešsaistes diskusijā par uzņēmējdarbības vidi un praktiskā seminārā „Jaunā darba vide” par aktuālām tēmām.
Pasākuma programma ŠEIT

Dalībnieku reģistrācija pasākumam: https://ej.uz/meetup_Bauska

Pasākuma ietvaros iecerēts:

 • izzināt uzņēmēju, pašvaldību līderu, biznesa atbalsta organizāciju viedokļus par uzņēmējdarbības vidi un sociālo dialogu,
 • pārrunāt makroekonomikas tendenču ietekmi uz reģioniem,
 • pārrunāt par uzņēmēju atbalstu Covid laikā,
 • stāstīt par LDDK iespējām darba devēju atbalstam,
 • praktisks seminārs par darba vides pielāgošanu Covid laikā, jaunām darba organizācijas formām, mācībām darba vidē, nozaru koplīgumiem un ES fondu iespējām (skatīt pielikumā).

Pasākuma tiešsaistes platformā Zoom saite: https://us02web.zoom.us/j/89389132306

Zoom lietošanas īsa instrukcija ŠEIT.

Seminārs ir aktuāls, ja esi uzņēmumā atbildīgs par darba drošību un aizsardzību, personāla atlasi un vadību, uzņēmuma vadītājs un darbojies uzņēmējdarbības vidē.

Pēc semināra saņemsiet noderīgu/praktisku informāciju prezentāciju veidā, sertifikātu par semināra noklausīšanos (pēc vajadzības, sertifikātam jāpiesakās), LDDK ekspertu kontaktus individuālu bezmaksas konsultāciju saņemšanai.

Latvijas Darba devēju konfederācija ir lielākā un ietekmīgākā darba devējus pārstāvošā organizācija Latvijā. LDDK ir nacionāla līmeņa darba devēju pārstāvis, sociālekonomisko sarunu partneris Ministru kabinetam un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībai, pārstāv darba devēju intereses Saeimā. Vairāk informāciju par LDDK skatīt šeit: https://lddk.lv/par-lddk/

 

Ineta Jasmane
Latvijas Darba devēju konfederācija 

T. 67225162, Mob.: 26872172
 lddk@lddk.lv; ineta.jasmane@lddk.lv

 


19.02.2021.

LTRK Zemgales Biznesa diena „Jaunais, nezināmais 2021. gads – biznesā un dzīvē”

Attēlā redzams plakāts, kurā attēlotas online biznesa dienas lektoru fotogrāfijas, vārdi un uzvārdi, kā arī nosaukums kādu organizāciju viņi pārstāv.

LTRK Zemgales Biznesa dienas pasākums notiks 24.02.2021.

Darba kārtība: 

13:00 – 15:15    
Zemgales Biznesa diena „Jaunais, nezināmais 2021. gads – biznesā un dzīvē”

13:10 – 13:25    
LTRK loma Latvijas uzņēmējdarbības vidē. LTRK prezidents Aigars Rostovskis

13:25 – 13:50   
Pārskats par 2020.gadu un ieceres 2021.gadam. AS Swedbank galvenā ekonomiste Latvijā Līva Zorgenfreija

13:50 – 14:15     
Jaunā normālība. Dzīve pandēmijas ēnā. RSU KF studiju programmas
Žurnālistika” vadītāja un žurnāla Annas Psiholoģija” galvenā redaktore  Anna Peipiņa

14:15 – 14:40     
Latvijas uzņēmumu izaicinājumi un iespējas. AS
Balticovo” Komunikācijas un attīstības direktors Toms Auškāps

14:40 – 15:40     
Diskusija “Jaunais, nezināmais 2021. gads – biznesā un dzīvē”. 
Moderē: LTRK valdes loceklis Jānis Lielpēteris 

 

Biznesa dienā runāsim par uzņēmējiem un uzņēmējdarbībai aktuāliem jautājumiem: gan praktiskām tēmām, gan arī ar psiholoģisku ievirzi. Jau gandrīz gadu vairākas ekonomikas nozares ir nonākušas pilnīgi jaunā realitātē, tajās liela daļa uzņēmumu pilnīgi pārtrauks darbu. Savukārt, citas piedzīvo strauju izaugsmi.

Psiholoģiskais spiediens ar katru nedēļu pieaug un līdz ar to arī cilvēku bailes/ neziņa/ nedrošība par nākotni.

Kā pandēmijas laiks ietekmē ikvienu no mums? Kādas būs šo procesu psiholoģiskās sekas? Vai tā mainījusi mūsu vērtības? Kādas jaunas iemaņas esam apguvuši? Ko esam atklājuši paši par sevi un par līdzcilvēkiem?

Vai „jaunais normālais" varētu kļūt par ikdienu? Un galvenais - kā turpmāk dzīvot grūti prognozējamā pasaulē un tomēr būt laimīgiem - par spīti visam?

Zemgales Biznesa diena norisināsies „Zoom" platformā. Dalība bezmaksas un tikai ar iepriekšēju reģistrāciju.  Pasākumā piedalīties aicināts ikviens Latvijas uzņēmējs! Pirms pasākuma reģistrētie dalībnieki  e-pastā saņems informāciju par pieslēgumu.

Rezervē laiku savā kalendārā un tiekamies tiešsaistē!

Seko līdzi aktualitātēm - https://www.chamber.lv/index.php/lv/events/2021/02/6146/event/5052

Reģistrācija: https://ej.uz/zemgalespadome24022021

Papildus informācija: jelgava@chamber.lv  Tel. 28646086 (Baiba)

 

Baiba Nolberga
Zemgales reģiona Jelgavas nodaļas vadītāja 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera
Skolotāju iela 3, Jelgava, LV-3000, Latvija
www.chamber.lv

 

 


18.02.2021.

Eiropas „Zaļais kurss” – Latvija ceļā uz jaunu konkurētspēju
Semināru sērija 2021.Gada janvāris – jūnijs

Meta Advisory sadarbībā ar Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā turpina “zaļo vebināru” sēriju, kuras mērķi ir:

 • Pievērst uzņēmumu un pašvaldību uzmanību nepieciešamībai investēt konkurētspējas nostiprināšanā, Zaļā kursa un klimat-neitralitātes mērķu sasniegšanā.
 • Prezentēt praktiskus piemērus un stratēģiskos soļus kā uzņēmumiem pielāgot savu stratēģiju atbilstoši ilgtspējas pamatprincipiem
 • Parādīt, ko sagaida klienti citās ES valstīs no Latvijas piegādātājiem Zaļā kursa kontekstā

Aicinām uzņēmējus un pašvaldības speciālistus piedalīties tiešsaistes seminā: Kāpēc un kā pašvaldībām un uzņēmumiem kļūt "ilgtspējīgiem"? Labās prakses piemēri un starptautiskā pieredze.

Seminārs notiks š.g. 26.februārī  plkst. 12:00 – 13:15, Zoom platformā
Semināra darba valoda: angļu

 

Lūdzam reģsitrēties šeit! 

Attēlā redzams plakāts, kurā attēlotas tiešsaites semināra lektoru fotogrāfijas, vārdi un uzvārdi, kā arī tēmas par kurām viņi runās.

Vairāk informācija:
Ieva Grīnberga
Market Research & Product Development Manager / Analyst
META Advisory
Business & Government relations consultancy

+371 28312814
ieva.grinberga@metaadvisory.lv
www.metaadvisory.lv 

 


17.02.2021.

Aicina uz tiešraides pasākumu „Viedās pašvaldības – iespējas un izaicinājumi”

 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) „Vidzemes inovāciju nedēļas ietvaros 2021” šī gada 23.februārī plkst.13.00 organizē informatīvu pasākumu „Viedās pašvaldības – iespējas un izaicinājumi”.

Pasākums būs skatāms tiešraidē, saitē: https://youtu.be/wq7N_DK0Wok.
Iepriekšējas reģistrācija nav nepieciešama.

Pasākuma mērķis ir iepazīstināt pašvaldības, uzņēmējus, zinātniekus un citus interesentus par jaunā Eiropas Savienības fondu plānošanas perioda aktivitāti „Viedās pašvaldības”, kā arī iedvesmot potenciālos projektu iesniedzējus jaunām un inovatīvām idejām.

Pasākuma darba kārtība ŠEIT.

Attēlā redzams plakāts, kurā aprakstīts Vidzemes inovāciju nedēļas ietvaros notiekošā pasākuma „Viedās pašvaldības
 

13:00 – 15:15      Zemgales Biznesa diena „Jaunais, nezināmais 2021. gads – biznesā un dzīvē”

Dalību apstiprinājuši:

 • LTRK prezidents Aigars Rostovskis
 • AS Swedbank galvenā ekonomiste Latvijā Līva Zorgenfreija
 • RSU KF studiju programmas Žurnālistika” vadītāja un žurnāla Annas Psiholoģija” galvenā redaktore  Anna Peipiņa
 • AS Balticovo” Komunikācijas un attīstības direktors Toms Aukškāps

Biznesa dienā runāsim par uzņēmējiem un uzņēmējdarbībai aktuāliem jautājumiem: gan praktiskām tēmām, gan arī ar psiholoģisku ievirzi. Jau gandrīz gadu vairākas ekonomikas nozares ir nonākušas pilnīgi jaunā realitātē, tajās liela daļa uzņēmumu pilnīgi pārtrauks darbu. Savukārt, citas piedzīvo strauju izaugsmi.

Psiholoģiskais spiediens ar katru nedēļu pieaug un līdz ar to arī cilvēku bailes/ neziņa/ nedrošība par nākotni.

Kā pandēmijas laiks ietekmē ikvienu no mums? Kādas būs šo procesu psiholoģiskās sekas? Vai tā mainījusi mūsu vērtības? Kādas jaunas iemaņas esam apguvuši? Ko esam atklājuši paši par sevi un par līdzcilvēkiem?

Vai jaunais normālais" varētu kļūt par ikdienu? Un galvenais - kā turpmāk dzīvot grūti prognozējamā pasaulē un tomēr būt laimīgiem - par spīti visam?

Zemgales Biznesa diena norisināsies Zoom" platformā. Dalība bezmaksas un tikai ar iepriekšēju reģistrāciju. 

Pasākumā piedalīties aicināts ikviens Latvijas uzņēmējs! Pirms pasākuma reģistrētie dalībnieki  e-pastā saņems informāciju par pieslēgumu.

Rezervē laiku savā kalendārā un tiekamies tiešsaistē!

Pilna programma tiks izsludināta jau drīzumā –
seko līdzi aktualitātēm -
https://www.chamber.lv/index.php/lv/events/2021/02/6146/event/5052

 

Reģistrācija: https://ej.uz/zemgalespadome24022021

Papildus informācija: jelgava@chamber.lv  Tel. 28646086 (Baiba)

Baiba Nolberga
Zemgales reģiona Jelgavas nodaļas vadītāja 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera


11.02.2021.

Notiks vebinārs par starptautiskās izstādes Expo 2020 radītajām iespējām iegūt finansējumu uzņēmējdarbības veicināšanai

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina visus jaunuzņēmumus un inovatīvos mazos un vidējos komersantus piedalīties tiešsaistes seminārā, kas notiks š.g. 22.februārī no plkst. 10:00 līdz 12:00, platformā Zoom.

Scale2Dubai – tā ir globālā uzņēmējdarbības programma, kas sāks darboties pēc Expo 2020 norises no 2022. gada decembra, piedāvājot pirmajiem 250 – 300 uzņēmumiem ekosistēmu ar bezmaksas uzņēmuma reģistrāciju un biroju, līdzfinansētu biroja un dzīvošanas izdevumu segšanu Dubaijā, District 2020 teritorijā, kā arī atbalstošu notikumu kopumu, kas palīdzētu Jūsu uzņēmumam globāli paplašināties.

Šajā vebinārā dzirdēsiet arī par 11th Edition of Annual Investment Meeting Global@Expo2020 (AIM2021 Global) Startups pilāru, kurš notiek vienlaicīgi gan tiešsaistē, gan klātienē Dubajā, Apvienoto Arābu Emirātos š.g. maijā un kura ietvaros Latvijas jaunuzņēmumi varēs pretendēt uz finansējuma piesaisti.

Vebinārā aicināti piedalīties LIAA biznesa inkubatoru uzņēmumi, jaunuzņēmumi, kā arī mazie un vidējie uzņēmumi, kas vēlētos paplašināt savu darbību Tuvo Austrumu reģionā.

Vebinārā uzstāsies

 • Tala Al Ansari, District 2020 Inovāciju ekosistēmas un Scale2Dubai programmas vadītāja. Tala iepriekš strādājusi Expo 2020 Starptautisko dalībnieku komandā, savukārt savas profesionālās karjeras pirmajos gados darbojās finanšu audita jomā konsultāciju birojā KPMG. Tala tika atzīta par vienu no dažiem Expo 2020 Misijas līderiem un pirmā AAE Valsts dizaina projektu vadītāja.
 • Inga Ulmane, LIAA Latvijas Ārējās ekonomiskās pārstāvniecības AAE vadītāja.
 • Guntis Rubīns, LIAA Projektu attīstības nodaļas vecākais projektu vadītājs.

Programma

Darba valoda – latviešu un angļu.
Dalība – bez maksas.
Pieslēgšanās saite tiks nosūtīta visiem reģistrētajiem dalībniekiem.

Agnese Zīmele
LIAA Projektu vadītāja

 


11.02.2021.

LIAA Jelgavas biznesa inkubators aicina uz INFO stundu

Jau martā sāksies pieteikumu pieņemšana PIRMSINKUBĀCIJAS un INKUBĀCIJAS programmās - uzzini par to vairāk, pieslēdzoties INFO STUNDAI par uzņemšanas kārtību!

 • 26. FEB | PLKST. 13.00 | PIRMSINKUBĀCIJA
 • 26. FEB | PLKST. 15.00 | INKUBĀCIJA

Pieteikšanās: https://ej.uz/INFOstundaJELGAVA

Attēlā redzami LIAA inkubatora dalībnieki, kuri strādā pie datora.


10.02.2021.

Latvijas riska kapitāla asociācija aicina uz tiešsaites „Gada Investors 2020" ceremoniju

Aicina uz Zoom tiešsaites semināru par dažādību darba vidē un kustību „Dažādībā ir spēks”

 • paplašināsim savas tolerances robežas.

* Dialoga platformas mērķis ir nodrošināt konsultatīva mehānisma starpsektoriālai sadarbībai izveidi, iesaistot pašvaldību, privātā sektora (uzņēmumu), valsts pārvaldes un nevalstisko organizāciju pārstāvjus, kas strādā migrācijas un imigrantu integrācijas jomā.

 

Sigita Zankovska-Odiņa
Biedrība “Patvērums “Drošā māja””
Dialoga platformas vadītāja
29172499, sigita.odina@gmail.com


05.02.2021.

Mākslas, izklaides un atpūtas nozarēs strādājošie uzņēmēji ALTUM varēs
pretendēt uz aizdevumu ar granta elementu

Fotogrāfija, kurā redzams bundzinieks, kurš uzstājas koncertā.

Valdība 4. februārī apstiprināja Kultūras ministrijas (KM) un finanšu institūcijas ALTUM izstrādāto regulējumu,* kas paredz aizdevumu un grantu veidā sniegt atbalstu Covid-19 ietekmētajām mākslas, izklaides un atpūtas nozarēm, un ar nozarēm saistītai ekosistēmai (māksliniekiem, tehniskajām kompānijām, norises vietām) to ekonomiskās aktivitātes atjaunošanai. Atbalsta programmas finansējums ir 6 miljoni eiro; tās ietvaros plānots atbalstīt vismaz 60 uzņēmumu.

„Covid-19 pandēmijas izplatības ierobežošanai noteikto drošības pasākumu dēļ mākslas, izklaides un atpūtas jomās strādājošie uzņēmumi ir bijuši spiesti ilgstoši ierobežot savu darbību. Šogad, arī pēc ārkārtējās situācijas beigām, minēto jomu uzņēmumi nevarēs pilnvērtīgi atsākt strādāt, tāpēc to dzīvotspējai un tālākās darbības stimulēšanai piedāvājam jaunu valsts atbalsta mehānismu. Paralēli Valsts kultūrkapitāla fondā arī šogad tiks īstenota arī kultūras institūciju ilgtspējas programma, kas pierādīja savu efektivitāti 2020. gadā,” atzīmē kultūras ministrs Nauris Puntulis, paužot cerības, ka jaunais instruments virknei uzņēmumu palīdzēs atgūties un sekmīgi turpināt saimniecisko darbību, no krīzes iznākot spēcīgākiem.

Finansējumu atbalsta programmas ietvaros paredzēts piešķirt mākslas, izklaides un atpūtas nozaru uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu veidā pasākumu īstenošanai, t.sk. vairāku uzņēmumu sadarbības pasākumu īstenošanai. Pasākums vai pasākumu cikls var būt gan tāds, kas jau sagatavots, bet vēl nav noticis, gan tāds, kura organizēšana vēl nav uzsākta. 60% no atbalsta summas varēs būt aizdevums, 40% - grants. Maksimālais atbalsta apmērs vienam uzņēmumam / ar to saistīto personu grupai viena pasākuma īstenošanai būs 300 000 eiro.

Lai varētu pretendēt uz atbalstu, mākslas, izklaides un atpūtas nozaru uzņēmumam ir:

1.jābūt reģistrētam Latvijā un jāatbilst maza un vidēja uzņēmuma (MVU) statusam;
2.jādarbojas NACE 90; 91; 93; 74.90; 77.39 (kultūra, pasākumi, tehniskais nodrošinājums) nozarēs;
3.2019. gadā jābūt strādājušam ar apgrozījumu vismaz 40 000 eiro apmērā;
4.jābūt ekonomiski dzīvotspējīgam;
5.jāspēj uzņēmuma darbībā pierādīt Covid-19 ietekme.

Atbalsta programmu administrēs valsts atbalsta finanšu institūcija ALTUM. Lai novērtētu, vai komersants ir ekonomiski dzīvotspējīgs un tam piešķirams atbalsts, tiks izmantota līdzšinējā ALTUM pieredze uzņēmējdarbības projektu analīzē.

ALTUM pieteikumus finansējuma saņemšanai sāks pieņemt orientējoši š.g. marta sākumā. Šobrīd sadarbībā ar kultūras nozares uzņēmumu organizācijām ALTUM sagatavo kārtību aizdevumu un grantu piešķiršanai, lai pēc programmas saskaņojuma no Eiropas Komisijas saņemšanas iespējami ātri uzsāktu programmas īstenošanu. Uzņēmumi pieteikumus varēs iesniegt ALTUM klientu portālā mans.altum.lv. Informācijai par programmas uzsākšanu aicinām sekot ALTUM mājas lapā www.altum.lv

* - Ministru kabineta noteikumi „Atbalsts mākslas, izklaides un atpūtas nozaru komersantiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība.”


Lita Kokale, 
Kultūras ministrijas 
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja 

 

Sandra Eglīte,
ALTUM
sabiedrisko attiecību speciāliste


02.02.2021.

Aicinām uz vebināru par ALTUM atbalsta programmām, kas pieejamas arī biedrībām un nodibinājumiem!

Vizuāls materiāls par ALTUM vebināru, kas paredzēts biedrību un nodibinājumu attīstībai.

Latvijas Pilsoniskā alianse sadarbībā ar finanšu institūciju ALTUM 4. februārī plkst. 15.00 organizē vebināru “ALTUM aizdevumi biedrībām un nodibinājumiem darbības atjaunošanai un attīstībai – kādas ir iespējas un kritēriji".

Biedrības un nodibinājumi ir norādījuši, ka tiem ir nepieciešami dažādi finanšu instrumenti, lai atgūtos un sekmīgi turpinātu darbību, pārvarot Covid-19 negatīvās sekas, attīstītu jaunus pakalpojumus, kā arī, lai spētu piesaistīt ārvalstu finansējumu, nepieciešami aizdevumu priekšfinansējumam.

Vebināra ALTUM eksperti - Diāna Lopeta, Centra reģiona vadītāja, darījumu finansēšanas eksperte un Madara Dambe – Krastkalne, Programmu attīstības departamenta vadītāja, sniegts praktisku ieskatu:

 • ALTUM atbalsta programmās, kas pieejamas arī biedrībām un nodibinājumiem.
 • Atbalsta saņemšanas kritēriji un procedūra.
 • Sadarbības ar ALTUM pirms un pēc aizdevuma līguma noslēgšanas.

Vebinārs būs pieejams tiešsaistē Latvijas Pilsoniskās alianses Facebook lapā, un tā laikā būs iespēja uzdot jautājumus, pieslēdzoties ZOOM platformai (saite tiks nosūtīta dalībniekiem ar iepriekšēju pieteikšanos e-pastā alianse@nvo.lv) vai nosūtot jautājumus uz alianse@nvo.lv līdz 3.februārim vai pie vebināra tiešraides.

Informācijas avots: Finanšu institūciju ALTUM


02.02.2021.

Informācija atbalstiem Covid-19 krīzes skartajiem nodokļu maksātājiem

 

Fotoāttēls, kurā redzams kalkulators, pildspalva un grafiks.Atbalsts par dīkstāvi

Pieejams uzņēmējiem, kuru ieņēmumi salīdzinājumā ar 2020. gada augusta, septembra, oktobra vidējiem ieņēmumiem samazinājušies vairāk nekā 20 % apmērā un kuru darbinieki (visi vai daļa) atrodas dīkstāvē. Šis atbalsts pieejams arī pašnodarbinātajiem un patentmaksātājiem, kuru ieņēmumi salīdzinājumā ar 2020. gada augusta, septembra, oktobra vidējiem ieņēmumiem samazinājušies vairāk nekā 20 % apmērā.

1. Normatīvais akts – Ministru kabineta 2020. gada 24. novembra noteikumi Nr. 709 “Noteikumi par atbalstu par dīkstāvi nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 izraisītās krīzes apstākļos”.

2. VID tīmekļvietnē pieejamā informācija – “Dīkstāves atbalsts uzņēmumiem un to darbiniekiem”, “Atbalsts pašnodarbinātajiem”, “Atbalsts patentmaksas maksātājiem”.

3. VID tīmekļvietnē pieejamie informatīvie materiāli:

- “Vadlīnijas par atbalsta par dīkstāvi sniegšanas kārtību darba devējiem, pašnodarbinātām personām un patentmaksātājiem”;

- informatīvais materiāls “Kā elektroniski iesniegt dokumentu “Iesniegums atbalstam darbības turpināšanai COVID-19 izraisītās krīzes apstākļos” juridiskām personām”;

- informatīvais materiāls “Kā elektroniski iesniegt dokumentu “Iesniegums atbalstam darbības turpināšanai COVID-19 izraisītās krīzes apstākļos” pašnodarbinātām un personām, kas maksā patentmaksu”;

- informatīvais materiāls “Kā elektroniski iesniegt dokumentu “Iesniegums atbalstam darbības turpināšanai COVID-19 izraisītās krīzes apstākļos” darba devējiem - fiziskām personām”;

- VID tiešsaistes seminārs pašnodarbinātajiem un patentmaksas maksātājiem par dīkstāves atbalstu “Atbildes uz klausītāju jautājumiem”;

- VID tiešsaistes seminārs pašnodarbinātajiem un patentmaksas maksātājiem par dīkstāves atbalstu “Atbildes uz klausītāju jautājumiem(II)”;

- VID tiešsaistes seminārs darba devējiem par dīkstāves atbalstu “Atbildes uz klausītāju jautājumiem”;

- informatīvais materiāls “Darba devēja ziņojuma aizpildīšana, ja saņem atbalstu par dīkstāvi vai atbalstu algu subsīdijai, kas piešķirts par laiku no 2020.gada 9.novembra”.

4. VID tīmekļvietnē pieejamie semināru materiāli:

- “VID tiešsaistes seminārs darba devējiem par dīkstāves atbalstu un algu subsīdijām”;

- “VID tiešsaistes seminārs pašnodarbinātajiem un patentmaksas maksātājiem par dīkstāves atbalstu”.

Atbalsts algu subsīdijai

Pieejams uzņēmējiem, kuru ieņēmumi salīdzinājumā ar 2020. gada augusta, septembra, oktobra vidējiem ieņēmumiem samazinājušies vairāk nekā 20 % apmērā un kuru darbinieki (visi vai daļa) strādā nepilnu darba laiku. Uz atbalsta izmaksas brīdi uzņēmumam nedrīkst būt nodokļu parāds, kas pārsniedz 1000 eiro, ja par to nav noslēgts grafiks.

1. Normatīvais akts – Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumi Nr. 675 “Noteikumi par atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai
Covid-19 krīzes apstākļos”
.

2. VID tīmekļvietnē pieejamā informācija – “Atbalsts algu subsīdijai nepilna laika darbiniekiem”.

3. VID tīmekļvietnē pieejamie informatīvie materiāli:

- “Vadlīnijas par atbalsta algu subsīdijai sniegšanas kārtību darba devējiem”;

- informatīvais materiāls “Darba devēja ziņojuma aizpildīšana, ja saņem atbalstu par dīkstāvi vai atbalstu algu subsīdijai, kas piešķirts par laiku no 2020.gada 9.novembra”;

- VID tiešsaistes semināra darba devējiem par dīkstāves atbalstu “Atbildes uz klausītāju jautājumiem”;

- informatīvais materiāls “Kā elektroniski iesniegt dokumentu “Iesniegums atbalstam darbības turpināšanai COVID-19 izraisītās krīzes apstākļos” juridiskām personām”;

- informatīvais materiāls “Kā elektroniski iesniegt dokumentu “Iesniegums atbalstam darbības turpināšanai COVID-19 izraisītās krīzes apstākļos” darba devējiem - fiziskām personām”.

4. VID tīmekļvietnē pieejamie semināra materiāli “VID tiešsaistes seminārs darba devējiem par dīkstāves atbalstu un algu subsīdijām”.

Atbalsts (grants) apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai

Valsts atbalsta programma, kam varēs pieteikties, tiklīdz Eiropas Komisija būs pieņēmusi lēmumu par atbalsta saderību ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu.

1. Normatīvais akts – Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumi Nr. 676 “Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai”.

2. VID tīmekļvietnē pieejamā informācija – “Grants apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai”.

3. VID tīmekļvietnē pieejamie informatīvie materiāli:

- “Vadlīnijas MK noteikumu Nr.676 piemērošanai”;

- informatīvais materiāls “Ieteikumi iesnieguma “COVID-19 krīzes skartā uzņēmuma iesniegums atbalsta saņemšanai apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai” aizpildīšanai mikro  uzņēmumiem un pašnodarbinātajām personām”.

4. VID tīmekļvietnē pieejamie semināru materiāli:

- “Grants apgrozāmo līdzekļu plūsmai|Seminārs uzņēmumiem un pašnodarbinātajiem”;

- “Kā pareizi aizpildīt pieteikumu grantiem apgrozāmo līdzekļu kompensēšanai. Saite uz youtube.com tiešraidi:

https://www.youtube.com/watch?v=Ir5-Gey_R28&feature=emb_title

Atbalsts skaistumkopšanas nozarē

Pieejams pašnodarbinātajiem, patentmaksātājiem, darbiniekiem (gan skaistumkopšanas speciālistiem, gan viņu atbalsta un administrācijas personālam), kas 2020. gada oktobrī vai novembrī, vai decembrī bija nodarbināti pie darba devēja skaistumkopšanas nozarē.

1. Normatīvais akts – Ministru kabineta 2020. gada 24. novembra noteikumi Nr. 709 “Noteikumi par atbalstu par dīkstāvi nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 izraisītās krīzes apstākļos”.

2. VID tīmekļvietnē pieejamā informācija – “Atbalsts skaistumkopšanas nozarē”.

3. VID tīmekļvietnē pieejamie informatīvie materiāli:

Vadlīnijas par atbalsta par dīkstāvi sniegšanas kārtību skaistumkopšanas nozarē strādājošām personām”.

Nodokļu samaksas termiņa pagarināšana

1. Normatīvie akti:

Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likums;

"Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumi Nr. 675 “Noteikumi par atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 krīzes apstākļos”

- likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24. panta pirmā daļa un 26. panta vienpadsmitā daļa.

2. VID tīmekļvietnē pieejamā informācija “Nodokļu samaksas termiņa pagarināšana” un sadaļa “Nodokļi” – “Noderīgi” – “Termiņpagarinājumi un nodokļu parādi” – “Kārtējo un nokavēto nodokļu maksājumu sadalīšana termiņos”.

VID tīmekļvietnē pieejami arī šādi informatīvie materiāli:

- informatīvais materiāls “Darba devēja ziņojuma aizpildīšana, ja saņem atbalstu par dīkstāvi vai atbalstu algu subsīdijai, kas piešķirts par laiku no 2020.gada 9.novembra”;

- metodiskais materiāls “Valsts atbalsta uzrādīšana grāmatvedībā saistībā ar Covid 19”.